20 Ocak 1990 Tarihinde Azerbaycan Türklerine yapılan Bakü Katliamını unutmayacağız

                                                                     Türk Dünyasının her karış kutsal toprağında tarih boyunca asimilasyon,Soykırım, katliamlar uygulanarak, sürerek işkence, baskı, çile,acılarla doludur. Türk düşmanları Ruslar, Amerika, Ermeniler, Çinler, Romlar, Farslar,Sırplar, Peşmergeler, Araplar Azerbaycan, Doğu Türkistan, Uygur Türklerine, İran, Irak, Suriye, Bulgar, Balkan, Kıbrıs,Kızılderililer, Gagavuz, Türklerine karşı sinsi, soykırımları ile yüzbinlerce, Milyonlarca Türkler hayatlarını kayıp ederek soydaşlarımızı,kan kardeşlerimizi öldürülerek […]


Paylaşın:
 

                                                                  
Türk Dünyasının her karış kutsal toprağında tarih boyunca asimilasyon,Soykırım, katliamlar uygulanarak, sürerek işkence, baskı, çile,
acılarla doludur.

Türk düşmanları Ruslar, Amerika, Ermeniler, Çinler, Romlar, Farslar,Sırplar, Peşmergeler, Araplar Azerbaycan, Doğu Türkistan, Uygur
Türklerine, İran, Irak, Suriye, Bulgar, Balkan, Kıbrıs,Kızılderililer, Gagavuz, Türklerine karşı sinsi, soykırımları ile yüz
binlerce, Milyonlarca Türkler hayatlarını kayıp ederek soydaşlarımızı,kan kardeşlerimizi öldürülerek şehit edilmişlerdir.

Tüm dünya Türkleri hoşgörülü, alçak gönüllü, insanlık seven, efendi,yiğit, kahraman milli aşkına, davasına vatan, millet, bayrak,
toprağını canından, kanından fazla severek Türkçülük, milliyetçilik sevgisinin tek sembolüdür.

Sovyet Ruslar Azerbaycan Türklerine karşı Kafkaslarda, Kocalı, Kara bağda, tüm Türk topraklarında Balkanlarda
Çeçenistan, Türkistan’da olduğu gibi Ermeniler ile birlikte binlerce Türkleri kanlı soykırım, katliamda öldürmüşler, binlercesini
yaralamışlardır.

Rus vahşetinin kurbanları Azerbaycan Türkleri 19 Ocak’ı 20 Ocak’a bağlayan 1990 yılında 600 üstünde şehit edilen
Türkler gece, palet, tanklar, roket, kurşun sesleri ülkeyi cehenneme çevirerek, düşman Türk topraklarına yaklaşarak, Kıyıcı General Yaz ov
komutasındaki Rus orduları Bakü Türk Azerbaycan şehrine üç ayrı çevreden girerek, Kurulan barikatlar, milletinin mücadelesi ellerinde
normal silahlar hızlı Zürihli tankların karşısında duramadı tüm yeni silahlar ile hep ilerledir, öldürmeye başladılar.

Bu büyük güce karşı Azerbaycan Türkleri 20 Yan var metro yeraltı treni istasyonunun bulunduğu bölgede lokal bir direnişle birleşerek,
topraklarını savunan Yiğit, kahraman şanlı direnişi örgütleyen ölümden korkmayan komuta eden Türkler çatışmalar sırasında canlarını, kanlarını vererek sonunda
şehit oldular.

Kıyıcı Ruslar eskiden olduğu gibi tanklarını 1956′da Budapeşte’ye, 1964′te Prag’a girdikleri tarihlerde, 20 Ocak 1990 yılında Bakü
şehrini kana çevirdiler, yüzlerce Azerbaycan Türk’ünün kanını dökerek,canlarını yakarak şehre girdiler.

Odlar yurdu Azerbaycan’ın şirin, güzel Başkent Bakü şehri ateş, alev içinde cayır, cayır yanmaktaydı, hiç kimse acısına, bağırışına koşamıyordu,
Rus düşmanı o kara Yan var gününde Bakü Abşeron bölgesinde çok sayıda Türkleri öldürerek, her yan viraneye dönerek, her evlerde katliam
düzenlenerek, insanlar öldürülerek, şirin kanlar akmaya. Başlamıştır.

Çok sayıda silahlar, tanklar, ilk defa yeni kullanılan silahlarla büyük Rus ordusu ile birlikte Bakü mahalle, sokaklarına büyük bir
gürültülerle girerek, haince, vahşice kanlı saldırıya başladılar Azerbaycan Türkleri bu korkunç çok soğuk gece saatlerinde habersiz
uyurken, uykularından fırlayıp, büyük kıyıcı Rus silahlı güçlerine karşı, kadın, erkek, yaşlılar, çocukları ile evlerinde, ellerinde olan
normal sopalarla baltalarla, taşlarla karşı durmaya koyundular Allah diyerek şehit düştüler, kutsal ruhlarını verdiler,

Sovyet Ordusu Bakü’ye ve Azerbaycan’ın diğer bölgelerine yeni modern ilk defa kullanan silahlarıyla her türlü araç tanklarla girerek, çok
sayıda sivil halka ateş açarak, 143 söylenen 600 Azerbaycan Türkü şehit edilerek, 700 üstünde insan yaralanmıştır.
ve 841 Azerbaycan Türk’ü Rus Sovyet ordusu tarafından tutuklanarak, her türlü işkence ile gözaltına alınmıştır.

Sovyet Rus dikta yönetimi kanlı denetimli ordusunu Azerbaycan Türkü’nün bağımsızlık mücadelesini bastırmak, yok etmek amacıyla
sardırmıştır.

Azerbaycan Türkleri ile birlikte milli mücadeleyi sürdüren Halk Cephesi Lideri Ebulfeyz Elçibey önderliğinde zaferler kazanan
Azerbaycan Türkleri Sovyet imparatorluğuna karşı özgürlük mücadelesi Vererek, bağımsızlığına kavuşması savaşarak, diğer yandan Elçibey Rus
Ermeni saldırılarına karşı direnerek, toprağını savunuyordu.

Azerbaycan, Karabağ Türklerinin Bozkurt Ebulfez Elçibey önderliğinde Ruslara karşı direnen ve mücadele göstererek Türklerin kahramanlık
savaşları bu  Dikta Rus rejiminden kurtarmak başlangıç mücadelesinin tarihi olmuştur.

Dökülen şehit kanları yerde kalmadan Türk Yurdu Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlığına umutlarla kavuşmuştur.

Artım bizler Türkler olarak Rusya Ermeni teröristlerin Azerbaycan da hocalı kentinde Kara bağda yaptığı katliamın unutmamalıyız.

Ruslar büyük ordusuyla 35 bin kişilik ağır makineli zırhlılarla, tanklarla donatılmış ‘Alfa’ birlikleri ve ‘DTK-a’ tahribat eğitimli
denetimli ordusuyla saldırıya geçerek, Bakü şehrinin Azatlık Meydanında tarihin en büyük katliamının faciasını Türklere yaşatarak,
İki gün süren bu soykırım, katliamda kadın, çocuk ve yaşlıların çoğunluğu olarak bu soykırımını, dünya ülkeleri seyrederek,  izliyordu
insaniliği düşünmeyen, insanlık korkusu bilmeyen birçok ülkeler BM, Af örgütü, Avrupa  Devletleri, insan hakları Cenevre susmuştur.

Artık bütün dünya dilini yutmuş gibi sesiz kalarak ,yerlerinden kılmadan, dilleri kesildi konuşmadılar, gözleri kapandı göremediler
Türklerinin şehit olmasına karşı sanki kendileri insandılar başkaları insan değil gibi bakılar, durdular Türk oldukları için sevindiler.

100 Milyon Kızılderili Türk’ünü öldüren Amerika rejimine kim günümüze kadar ne söylemişti ki, bu günde Rus rejimine söylesinler ve
cezalandırsınlar.Hep bakıp durdular sesiz diye, Rus vahşetine, soykırımına göz yumdular.

Artık Ruslara ‘Vahşî Batılı devletler’ yeşil ışık yakılmıştılar.Cihanı yönetmeye çalışan ABD, el altından Rusya’ya rol veriyordu dünya
sahnesine, Ortadoğu operasyonu karşılığını desteklemesi için Avrupa ülkeleri, Amerika Azerbaycan  Bakü’de tanklar altında binlerce sivil
Türk can, kan verirken dünya onlarla sesiz kaldı, bu katliam, soykırım sanki unutuldu diye Türk milletini uzun yıllardan yok etmeye
çalıştılar tüm acılar, baskılar, soykırımlar hep Türklere oldu, hep Türkler yok oldu, öldürüldü, kendi toprağından uzaklaştırıldı.

Nerde bu İnsan hakları? BM, Af Örgütü, Avrupa devletleri denilen Nerede? Ermenilerin, Rusların, Amerika, Çinler ve başkaları tarafından
uygulanan, yapılan soykırım, katliamlara karşı neden hiç karar alınmadı? hakları dile getirilmedi neden? ne zamana kadar
susacaksınız, kendilerini savunacaklar. bizler Türkler olarak bunları hiçte unutmayacağız, bağışlamayacağız, çünkü bu belgeli olarak
ortalıktadır, hiçte göz ardı edilemeyecek, kaldırılmayacak, yakılmayacak bugün olmasa, yarın, gelecekte bu kutsal Dünya
Türklerinin hakları alınacaktır.

20 Ocak’ta tüm dünya Bakü’de Türklere  yapılan katliamdan, kıyımdan haberi olarak sesiz kaldı demokratik dünya söyledikleri Bakü’deki
kanlı teröre bir önlem, karar alınmadan suçlu olduğunu bildirmeden bu acı olayı kapatarak demokratik dünya kıyıcıları sesiz kalmalarından
sonra  eli kanlı Azerbaycan Türk’ünü şehit eden kanı döktüren kıyıcı Gorbaçov’a Nobel Barış Ödülü vermiştir.

Bu soykırım, katliamda yüzlerce Azerbaycan Türk’ü hayatını kaybederken, binlerce Türk ağır yaralandı. Bakü sokakları Türklerin al
kanlara boyandı, yüzlerce Türkler Halk Cephesinden olduklarından dolayı tutuklanarak çeşitli cezaevlerine bırakıldı,
Bu korkunç katliam Türklerde büyük izler bırakarak unutulmayacak.

Azerbaycan Halk Cephesi direnişlerini sürdürerek haklarını almaya yönlenerek, işçiler 40 günlük greve gitme çağrısına katılarak
Azerbaycan’ın bütün fabrikalarında, çalışanlar durduruldu haklarını alıncaya kadar mücadeleyi sürdürdüler, Azerbaycan Türkleri Kanlı
Yanvar acı, işkence soykırımından  sonra milli Türkçülük , mücadele davalarını kurtuluş özgürlüğünü kazandılar,
artık Bedeli Ruslara çok  ağır olarak tüm Türk toprakları bu gün Özgürlüklerini yaşamaktadır umarız bir an önce Türk Dünyasının
birliğiyle tüm öteki Türk dünyasında yaşayan Türklerde bağımsızlığına,özgürlüğüne kavuşacaklar  kanla ödenen bu özgürlüğü umut ederek kıyıcı
Ermenilerden Azerbaycan Karabağ topakları kurtararak. büyük zaferler yeniden kutlanacaktır.

Artık İnşallah, tüm Türk topraklarında Özgürlük, özgürlük diye Tüekler seslenerek çağıracaklar İran, Irak, Suriye, Türkistan, Uygur,
Kızılderililer ve tüm Türkler bağırarak haykırarak özgürlük ilan edecekler.

Hazar kıyılarında başlayan özgürlük kurtuluş Viyana’na kadar uzanarak, Turan Ülkesinin, Türk birliğin kurulması bir gün gerçekleşecektir, o
an özgürlüğü tadarak, hissederek kutlayacağız.

Bu gün Azerbaycan dünya Türkleri 20 Ocak şehitleri için ağlamaktadırlar, onların temiz, kutsak kanları ile bu Vatan bu Bayrak
kurtardı Özgür oldu ne mutlu onlara Azerbaycan, Azerbaycan Diye diller destanı olmuştur.

Azerbaycan Türklerine yönelik gerçekleştirilen bu katliam, soykırım yüzlerce suçsuz, günahsız Türklerin şehit olmalarına sonuçlanan 20
Ocak Rus kıyıcı saldırısı, gönlümüzde yaşayarak unutulmayacaktır. Bakü Şehitler Mezarlığı’nda Azerbaycan kan kardeşlerim, aileleri,
çocukları ağlamasınlar gözyaşları dökmesinler çünkü onlar ölmedi, onlar şehit oldular bizlerle yaşamaktadırlar
Onlar bizlere bağımsızlık, özgürlük verdiler haklarını korumalıyız onları unutmamalıyız.

Azerbaycan Türklerinin uzun yıllardan tarihinde bundan önceleri yüzyıl boyunca soykırım, eski Sovyet yönetimi Azerbaycan toprakların ele
geçirdi ve Ermenilere  vermiştir biz Türkleri tek umudumuz, amacımız daha fazla özgürlüğe kavuşmalıyız Dağlık Karabağ topraklarının
Azerbaycan Türklerinin eline dönmesidir, Ermeniler bir an önce Türk bağımsız topraklarından kovulmalıdırlar.

20 ocak Azerbaycan Cumhuriyetinin kurtuluş günü olarak. Türk şehitlerinin vermiş oldukları kanları ile özverilikleri ile
fedakârlıkları ile Azerbaycan Türklerinin milli mücadele yolunda şan, onur, yiğitlik, kahramanlık,  bağımsızlık, özgürlük günüdür. O gün
şehit kanları ile alınan haklarının, birlik, Türklük milli Türk birliğinin milli ilkemizin uykuda yatanlarının uyanması,  Türk
dünyasında yakında doğacak güneşinin Turan ülkesini gerçekleştiren simgesidir.

Türk milleti her zaman düşmanlara karşı korkunç saldırılara, ölüme karşı göğsünü vermeye kendi Türk kimliğini kanıyla korumaya bayrağına,
toprağına sahip çıkmaya söz vermektedir Türk dünyasının istiklal yolunda ölmeye, can vermeye, özgürlüğü kazanmaya her zaman dünyanın
neresinde bir Türk varsa milli görevine hazır olarak durmaya kanını, canını vermeye söz vermektedir,  Çünkü Türk, her zaman Türk olarak,
Türk kalacaktır.

Ruslar Tarafından
20 Ocak 1990 Tarihinde Azerbaycan Türklerine yapılan Bakü Katliamını
Unutmayacağız
Yazan Sadun KÖPRÜLÜ
Yazar

Milli Düşünce Merkezi

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar