5. Olağan Genel kurulumuzu yapıyoruz

Derneğimizin 5. Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacaktır. Genel kurul üyelerimize duyurulur.


DÜŞÜNCE MERKEZİ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin 5. Olağan Genel Kurul toplantısı, 18 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 14:00’de, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü toplantı salonunda yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde 2. Toplantı çoğunluk aranmaksızın aynı gündemle aynı yerde 25 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 13:30’da yapılacaktır.

Genel kurul üyelerimize önemle duyurulur.

GÜNDEM:
1) Açılış ve Yoklama
2) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunuşu
3) Divan Kurulunun oluşturulması
4) Genel Başkanın konuşması
5) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
6) Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi
7) Yönetim ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi
8) Yönetim Kurulunca hazırlanan tahmini bütçenin görüşülmesi ve kabulü
9) Tüzük değişikliğinin görüşülmesi,
10) Yeni Şube veya temsilcilikler açılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
11) İşlevsiz kalan Keçiören ve Antalya şubelerinin kapatılmasının görüşülmesi
12) Dernek organlarının asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi
13) Dilek ve Temenniler
14) Kapanış

___________________________________________________________________________________________________

GENEL KURULUN YAPILACAĞI ADRES:

TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (TKAE)
Yukarı Bahçelievler (Eski Bahçeli son durak) 69. Sokak No:38-40 BAHÇELİEVLER/ANKARA

NOT: Saat 13:30’da Armağan töreni, saat 14:00’de Genel Kurul yapılacaktır.

MASKE TAKILMASI ZORUNLUDUR

Yazar

MDM

Peki ben ne yapabilirim?
Bizi okuyor, beğeniyor ve “Peki ben ne yapabilirim?” diye soruyor musunuz? Bağış yaparak bizi destekleyebilirsiniz. Bağışlarınızla faaliyetlerimiz daha sık, daha geniş ve daha etkili olacaktır. TIKLAYINIZ!

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.