Bitirici darbe Anayasa’yla indirilecek!

İktidara geldiğinden beri, Atatürk’ün kurduğu devletin dokusunu değiştirecek icraatlara imza atan AKP, “meşruiyet formülü” için ince ince planlar yapıyor.Usta’nın ustalık projesi!Yenİ Osmanlı hayalleri ve ABD-AB eksenli dış politikayla eyaletleşme yolunda 9 yıldır adım adım ilerleyen AKP, tamamladığı altyapının üzerine meşruiyet çatısını yerleştirebilmek için anayasa çalışmalarına özel önem veriyor.Önce altyapı hazırlandıStratejİk madenlerden il özel idarelerine, mahalli […]


İktidara geldiğinden beri, Atatürk’ün kurduğu devletin dokusunu değiştirecek icraatlara imza atan AKP, “meşruiyet formülü” için ince ince planlar yapıyor.
Usta’nın ustalık projesi!
Yenİ Osmanlı hayalleri ve ABD-AB eksenli dış politikayla eyaletleşme yolunda 9 yıldır adım adım ilerleyen AKP, tamamladığı altyapının üzerine meşruiyet çatısını yerleştirebilmek için anayasa çalışmalarına özel önem veriyor.
Önce altyapı hazırlandı
Stratejİk madenlerden il özel idarelerine, mahalli idarelerden bölge istinaf mahkemelerine, iç güvenlikten sınırda görev yapacak ‘şerifler’e kadar birçok yasa çıkararak, hukuki ve idari altyapıyı bitiren iktidar son adıma geldi.
“Yüksek temsil” söylemi
Kamuoyunu hazırlamaya özel önem veren AKP, önce anayasa için uzlaşma arıyor görüntüsü altında, yüzde 83 oranla sandık başına giden halkın yüzde 95’inin Meclis’te temsil edildiği söylemini işleyip elini güçlendirecek. 
Dönüşüme BDP desteği!
Yenİ anayasayı komisyonda anlaşarak halletmeyi planlayan AKP, oradan geçiremeyeceği maddeler için de “kavgalı” görüntüsü verdiği BDP’nin desteğine güveniyor. Böylece milliyetçi devletin dönüşümü tamamlanacak!

Anayasa değişikliğinde tehlikeli viraja girildi
Önce Türkiye’nin dönüşüm süreci için gerekli düzenlemeler yapıldı. Şimdi de anayasa değişikliğiyle son darbenin indirilmesi için çalışma yürütülüyor
Haber :  Salim Yavaşoğlu
Yeni anayasa için kollar sıvandı. AKP, dün muhalafet partileriyle görüşmelere başladı. BDP de bu konuda iktidar partisine destek vermek için Meclis’e döneceklerini açıkladı. Kulislere sızan bilgilere göre, İl Özel İdareleri, Petrol ve Kamu Yönetimi yasalarıyla eyaletleşmeye zemin hazırlayan, İstinaf Mahkemeleri ve Kalkınma Ajansları ile özerlik taleplerinin önündeki engelleri kaldırmaya çalışan hükümet, vurucu darbeyi anayasa değişikliğiyle yapacak. Bu çerçevede kilit rolü üstlenecek parti olan BDP de TBMM’deki yerini alacak. Böylece son seçimde yüzde 83’lük bir oranla sandık başına giden halkın Meclis’te yüzde 95 ile temsil edildiği şeklinde bir söylem gerçekleştirilecek. Bunun ardından anayasa değişikliğini tüm toplumun desteklediği şeklinde bir propagandayla değişikliğin meşru olduğu işlenecek. Buna göre, önce komisyonlarda görüşmeler gerçekleştirilecek. Burada tüm partilerin uzlaştığı maddeler doğrudan Meclis’e gönderilicek. Ülkeyi tehlikeli bir sürece götürebileceği için uzlaşma sağlanmayan maddeler ise Meclis’te tartışılarak oylatılacak. Bu çerçevede iktidar, BDP’nin desteğiyle ve muhalefetten  kendi saflarına çekeceği milletvekilleriyle anayasanın geçmesini sağlayacak. Bunun ardından da tüm toplumun mutabakatı alındığı şeklinde açıklamalarla Türkiye’de ikinci cumhuriyet ilan edilmiş olacak. Bilindiği gibi YENİÇAĞ, gelişmeleri sürekli olarak gündeme taşıyarak ülkede çılgın bir dönüşümün yaşandığına dikkat çekmişti. AKP,  yeni anayasa ile devreye sokacağı düzenlemeleri çok önceden yaptı. Bunun için ABD ve Avrupa’ya eyalet sistemi için geziler düzenledi. İşte AKP’nin yeni anayasa ile hayat bulacağı ve 2. cumhuriyetin önünü açacak o düzenlemeler:

YEREL YÖNETİMLER YASASI: Federal sistemin uygulandığı ABD, Kanada, İsviçre, Belçika gibi ülkelerden önnek alınarak hazırlanan ve 10. Cumhurbaşkanı Sezer’in vetolarına rağmen yürürlüğe konulan yasa ile, yerel yönetimler, daha da geniş imkan ve yetkilere kavuşturuldu. Böylece şehir devletcikleri olma yolunda ilk adım atılmış oldu. 
MADEN YASASI: Hükümet eliyle değiştirilen yasa ile kamu çıkarlarını bir yana atıp, madenciler, daha doğrusu madenci yabancı şirketler için kolaylaştırıcı düzenlemeler getirdi. 
KALKINMA AJANSLARI: Avrupa’nın, Osmanlı’ya dayattığı federalizm, AKP tarafından “Kalkınma Ajansları” adı altında resmen uygulamaya konuldu. Türkiye, çeşitli bölgelere bölündü.
İSTİNAF MAHKEMELERİ: Cumhuriyet’in kuruluşunda şeri mahkemelerle birlikte kaldırılan ve Eyalet sistemine özgü bir yapı olan  bölge (istinaf) mahkemelerinin kurulması için düzenleme yapıldı. Bunu tam anlamıyla uygulamak için yeni anayasa bekleniyor.
ÖZELLEŞTİRMELER: Tüpraş,  Telekom, Erdemir, Petkim, TEKEL gibi dev kuruluşlar bir bir özelleştirildi. Yasal zemin hazırlanarak Türk bankaları bir bir yabancılara  satıldı. 
YABANCIYA TOPRAK SATIŞI: Yine başta tapu kanunu olmak üzere bir dize yasada değişiklikler yapılarak yabancı özel ve tüzel kişilerin, mülk edinmelerinin önü açıldı.
PETROL YASASI: Yasayla devletin petrol ve doğal gaz arama ve işletme hakkından vazgeçildi. Bu hak yerli ya da yabancı gerçek ya da tüzel kişiler eliyle yapma şeklinde düzenlendi.

KAYNAK : http://www.yg.yenicaggazetesi.com.tr/habergoster.php?haber=56823

Yazar

Milli Düşünce Merkezi

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar