Çukurova Oğuz Boyları Derneği’nden Azerbaycan’a Destek.

Vur, çelik kolların kopana kadar, Olanca aşkınla, kuvvetinle vur; Son düşman, son gölge kalana kadar, Olanca kininle, şiddetinle vur!


Ey Türk Milleti…

Yüce Tanrı, bazen insanlar gibi ülkeleri de şaşırtır. Tıpkı Ermenistan gibi.

Yıllardır Azerbaycan topraklarını işgali altında bulunduran Ermenistan, 27.2.2020 günü şaşırdı. Saat 06.00’da cephe hattı boyunca Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı.

Teşekkürler Ermenistan!

30 yıldır Ermeni işgali altında bulunan ebedi Türk yurdu Karabağ’la yeniden buluşmanın yolunu açtınız.

Biz ne sessizliğini koruyan dış dünyadan, ne de onların oluşturdukları uluslararası kuruluşlardan medet umarız. Biliriz ki “din kardeşi olduğumuz” Arap ülkeleri, karşılaştığımız her sorun karşısında, karşımızda dururlar. Farslar Ermenistan’a yardım etmek için sınırda bekleşirler.

Sana senden başka fayda yoktur Ey Türk Milleti…

Ziya Gökalp’ın dediği gibi:

Vur eski kölesi, utandır onu;

Bırakma uyusun, uyandır onu!   

Ey Ermenistan!

Bilesiniz ki Türk dünyası eninde sonunda uyanacak. Yaptığınız iş küçük Kıvılcımlardır. Onlar bir gün kar topu gibi büyüyerek kocaman bir ateş küresi olacaktır. Ve siz içinde yanacaksınız.  

Ey Azerbaycan Coğrafyasında yaşayan Türk Kardeşlerim!

Biliniz ki Çukurova Oğuz Boyları olarak bizler ve tüm coğrafyalarda yaşayan Türkler sizin yanınızdadır.

Mehmet Emin Yurdakul’un dediği gibi;

Vur, çelik kolların kopana kadar,

Olanca aşkınla, kuvvetinle vur;

Son düşman, son gölge kalana kadar,

Olanca kininle, şiddetinle vur!

Tanri Türk’ü korusun!…

ÇUKUROVA OĞUZ BOYLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

               
Yazar

MDM

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar