Milliyetçi Düşüncenin İmkanları – 1

25.04.2011   Türk milliyetçiliğinin güçlü kalemi, düşünür İskender Öksüz Bey, Türk Ocakları Genel Merkezi’nin web sitesinde “Türkçülük: Yüz Yıl Önce, Yüz Yıl Sonra”[1] isimli bir makale yayınladı. Çok önemli tespitlerin yer aldığı makale milliyetçi düşünce tarihinin kısa ama öz bir analizi. Milliyetçi düşüncenin geçmişle kıyaslanarak bugün çok gerilediği hatta kimilerince yok kabul edildiği görülmektedir. Öksüz hocamda […]


25.04.2011 
 
Türk milliyetçiliğinin güçlü kalemi, düşünür İskender Öksüz Bey, Türk Ocakları Genel Merkezi’nin web sitesinde “Türkçülük: Yüz Yıl Önce, Yüz Yıl Sonra”[1] isimli bir makale yayınladı. Çok önemli tespitlerin yer aldığı makale milliyetçi düşünce tarihinin kısa ama öz bir analizi.

Milliyetçi düşüncenin geçmişle kıyaslanarak bugün çok gerilediği hatta kimilerince yok kabul edildiği görülmektedir. Öksüz hocamda benzer eleştirilerini bu yazısında dile getiriyor. Üstad diyor ki:

“Milliyetçi fikir üretimi en sert şartların yaşandığı 1970’lerin çok altındadır. Galip Erdemlerin, Dündar Taşerlerin, Erol Güngörlerin, Mehmet Erözlerin, Necmettin Hacıeminoğullarının yerlerini dolduramadık. Olağanüstü kabiliyette gençler görüyoruz ama bunlar tek tük ve seyrek. “Yeni bir nesil geliyor” diyebileceğimiz bir fikir canlılığı ve bütünlüğü yok.”

“Birinci tek parti diktatörlüğünün 1940lı yıllarında da, 60ların, 70lerin şehir ve kır gerillasının ve onların medyadaki, siyasetteki militanlarının bize saldırısında, biz hep kavramları tartıştık. Evet, zulme karşı ağıt yazdık, şehitlerimizi, kaybettiğimiz büyüklerimizi andık ama önde fikirler, kavramlar, ilkeler vardı. Kalemlere bakın: Atsız Bey’den Türk Ülküsü ve Türk Tarihinde Meseleler. Mümtaz Turhan’ın Kültür Değişmeleri ve Garplılaşmanın Neresindeyiz’i. Dündar Taşer’in Mesele’si. Erol Güngör’ün kitapları, Hacıeminoğlu’nun, Eröz’ün eserleri, Galip Erdem’in fıkraları ve kitapları… Sanatta da buna paralel bir bir sayım yapılabilir. İsterseniz Arif Nihat Asya’dan başlayalım… Peki, 1980 sonrasında kaç kitap, kaç milliyetçi ilim, fikir ve sanat eseri sayabilirsiniz? Hiç yok mu? Var… Var da 80 öncesi bir fikir tufanı ise 80 sonrası yaz yağmuru gibidir. Ne yukarıdaki paragraftaki sayım tamdır, ne de 1980 sonrasında hiç yazan çizen olmadı demek doğrudur. Ama 80 öncesinin lehine, 80 sonrasının aleyhine büyük fark barizdir.”

Bu yazı vesilesiyle bizde konuya kısaca katkıda bulunalım. Önce şu sorulara cevap verilmesinin temel sorunsalımız olan “milliyetçi düşünce”nin ne olup ne olmadığı hususunu açıklığa kavuşturmamıza yardımcı olur.

“Milliyetçi fikrin” göstergesi nedir? Hangi durumlarda “Milliyetçi Düşünce”den bahsedebiliriz? Mesela “Ben Türk Milliyetçisiyim” diyen birinin yazdıkları mıdır milliyetçi düşünce? MHP’li olan birinin mi? Yoksa milliyetçi olmasa da Türk kimliğinin herhangi bir unsurunun gelişimine ve ortaya çıkışına katkısı olan bir aydının eylemleri midir? Veya (Türk) milliyetçilik konusunda yazmak mıdır?

Bu konuda açıkçası bazı kanaatlerim olmasına rağmen halâ net cevaplar bulabilmiş değilim. Örneğin ben “Çokluktan Birliğe Türk Kimliğinin Yeni Boyutları” isimli bir kitap yazdım. Bu kitapta gerek Anayasal Vatandaşlık ve gerekse Türk Dünyası ile Türk Birliği konularında milliyetçi bir perspektif geliştirmeye çabaladım. Önsözde de bunu açıkça yazdım. Şimdi bu kitapta yazdıklarım ben kendime milliyetçi dediğim için milliyetçi düşünceye bir katkı mıdır? Değil midir? Bireye, sivil topluma, demokrasiye güçlü bir vurgu yapıp devlete tali bir rol biçmem “milliyetçi düşünce” ile uyuşur mu, uyuşmaz mı, neden?

Kurumsal olarak Türk Yurdu, 2023, Türkiye Günlüğü dergileri milliyetçi düşüncenin üretildiği birer organ değil midir? Bunların Töre’den Hisar’dan farklı kılan nedir?

Mümtaz Turhan, Erol Güngör, Mehmet Eröz gibi düşünürlerin yerini, Durmuş Hocaoğlu, Yılmaz Özakpınar, Özcan Yeniçeri, Milay Köktürk, Nevzat Kösoğlu tutmuyor mu, niye?

Emine Işınsu, Mehmet Niyazi, Sevinç Çokum edebiyat alanındaki milliyetçi üretim değil midir?

Yazan çizen düşünürlerimiz var olduğuna göre olaylar ve olgular karşısındaki ortak bir idrak, kavrayış, yaklaşım biçimi midir milliyetçi düşünce? Veya belli konular karşısında belirli tavırlar geliştirerek bir gelenek oluşturmak mıdır?

Kısacası “milliyetçi düşünce” nedir ki biz görünce “işte milliyetçi düşünce budur” diyelim.

İskender Hocam yol göstermenizi bekliyorum…

 

——————————————————————————–

[1] http://www.iktidarmuhalefet.com/Yazi.aspx?makaleid=416
 
 

Yazar

İkbal Vurucu

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.