Zübeyde Gökçen Süer – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

Zübeyde Gökçen Süer

Çanakkale doğumlu olan Zübeyde Gökçen Süer, aynı ilde ilk ve orta öğrenimini tamamlamıştır. Ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı eğitimini tamamlamıştır. Alanlarıyla ilgili olarak Türk Dünyası coğrafyası ve müzikleri, Türk Kültürü Tarihi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanındaki çalışmalar, yayınlar ve makaleler ile ilgilenmektedir.

Yazarın MİSAK'taki yazıları