09.12.2023

Dünya’da teknolojik gelişmeler kronolojisi

Yazarımız Mustafa Korçak'ın Teknolojik Kronoloji çalışmasını ilginize sunarız.


Dünya Teknolojik Kronoloji, teknolojik gelişmelerin tarih boyunca nasıl evrildiğini ve hangi dönemlerde, hangi önemli yeniliklerin ortaya çıktığını belgeleyen bir kaynaktır. Bu tür bir kronolojinin birçok faydası bulunmaktadır:

 1. Tarihsel Bakış Açısı: Teknolojik kronoloji, geçmişteki teknolojik ilerlemeleri anlamamıza yardımcı olur. Bu, günümüz teknolojisinin nasıl geliştiğini ve hangi önemli dönemeçlerin yaşandığını görmemizi sağlar.
 2. İlerleme ve Yeniliklerin Görselleştirilmesi: Kronoloji, teknolojik ilerlemeyi ve yenilikleri görsel bir şekilde sunar. Bu sayede tarih boyunca nelerin değiştiğini daha net bir şekilde anlayabiliriz.
 3. Trendlerin ve Paternlerin Tespiti: Teknolojik kronoloji, belirli dönemlerde hangi teknolojik trendlerin ve paternlerin ortaya çıktığını tespit etmemizi sağlar. Bu, gelecekteki teknolojik değişimleri tahmin etmemize yardımcı olabilir.
 4. İlham Kaynağı: Geçmişteki teknolojik başarılar ve yenilikler, gelecekteki projeler için ilham kaynağı olabilir. Bu kronoloji, tasarımcılar, geliştiriciler ve yenilikçiler için öğrenilmiş dersler sunabilir.
 5. Eğitim Araçları: Teknolojik kronoloji, eğitim materyali olarak kullanılabilir. Öğrencilere ve öğretmenlere tarih boyunca teknolojinin nasıl evrildiğini anlatarak, öğrenme deneyimini zenginleştirir.
 6. Karar Almada Yardımcı Olma: Teknolojik kronoloji, geçmişteki teknolojik atılımları ve başarısızlıkları inceleyerek, bugün ve gelecekte yapılacak kararlarda rehberlik edebilir.
 7. Toplumsal Etki Analizi: Teknolojik gelişmeler toplumları derinlemesine etkiler. Kronoloji, belirli teknolojik dönemlerin toplumsal, ekonomik ve kültürel etkilerini anlamamıza yardımcı olur.
 8. Teknolojik Evrimin Değerlendirilmesi: Teknolojik kronoloji, geçmişteki hızlı veya yavaş evrilmeleri gözlemlememizi sağlar. Bu, teknolojinin hangi dönemlerde hızlandığını veya yavaşladığını anlamamızı sağlar.
 9. Arşivleme ve Bellek: Kronoloji, teknolojinin tarihini belgeleyerek bu bilginin korunmasına yardımcı olur. Bu, gelecek nesiller için önemli bir kaynak oluşturur.
 10. Geleceğe Yönelik Stratejiler: Teknolojik kronoloji, geçmişteki tecrübelerden yararlanarak gelecekteki teknolojik stratejilerin oluşturulmasına katkı sağlar.

Sonuç olarak, Dünya Teknolojik Kronoloji, teknolojinin tarih boyunca nasıl değiştiğini anlamamızı, öğrenmemizi ve gelecekteki teknolojik yönleri daha iyi şekillendirmemizi sağlayan çok değerli bir araçtır.

Bu Teknolojik Kronoloji çalışması birçok kaynak taranarak yapılmıştır. Bazı teknolojik gelişmelerin tarihlerinde sapmalar olabilir. Bazı icatların tarihi tam bilinemediğinden, yapanların adı ve doğum ile ölüm tarihleri beraber zikredilmiştir. Aranan birtakım gelişmeler de dikkate değer bulunmadığından zikredilmemiştir. Herkesin önem verdiği gelişmeler farklı olabilir. Bu çalışmayı arzu ettiğiniz şekilde güncelleyip zenginleştirebilirsiniz. Bunun için her bir sektör veya konu hakkında ayrı ayrı kronoloji çıkarmak daha faydalı olabilir. Kullanıcılara faydalı olacağını düşünüyorum.

M.Ö. 400000 İlk ateş bulundu.

M.Ö. 6000 Dokuma yapıldı.

M.Ö. 5000-4000 Yoğurt bulundu.

M.Ö. 4241: Olayların hassas olarak tarihlenebildiği ilk yıl. Bu Mısırlıların takvimi yapmalarıyla mümkün oldu.

M.Ö. 3200 civarı: Mezopotamyalı Sümerler yazıyı kullanan ve tekerleğin resmini çizen ilk halk oldu.

M.Ö. 3000: Çinliler tarafından Abak (aritmetik hesap yapmada kullanılan düzenek) icat edildi.

M.Ö. Cam bulundu. Cam yapımı, büyük olasılıkla M.Ö 3. bin sonlarına doğru Bronz Çağ’da keşfedilmiştir. Arkeolojik kanıtlar, bu keşfin Mezopotamya’da meydana gelmiş olduğunu ortaya koymaktadır.

M.Ö.2737: Çay, Büyük Çin imparatoru Shen Nung tarafından keşfedildi. Bu keşif tesadüfen olsa da çok uzun yıllardır özellikle Çin’de çok fazla tüketilmektedir. Türkiye’de ise; İktisat Vekaleti temsicisi Zihni Derin 1923 yılında Rize’nin Müftü Mahallesi’ndeki bir bahçede ilk çayı yetiştirdi. 1937 yılında basit bir imalathanede çay üretti. Daha sonra kendi adı verilen ilk çay fabrikası 1947’de üretime geçti.

 

MÖ 2540 – Mısır piramitleri inşa edildi

MÖ 2000 – Çin manyetik çekimi  keşfetti

M.Ö.: Şeker Hastalığı bulundu.

M.Ö. 1400: Çelik üretildi.

M.Ö. 1300: Suriyeliler kendi alfabelerini geliştirdiler.

M.Ö. 700: Lidyada( Türkiye içinde) malların alım satımında ilk para kullanıldı.

M.Ö. 650: Yuınanlılar metal para kullandı.

MÖ 585: Thales tarafından doğru şekilde tahmin edilen güneş tutulması gerçekleşti.

MÖ 530 :  Pisagor matematiksel teorisini geliştirdi

M.Ö. 512: Çinliler döküm gerçekleştirdi.

M.Ö. 400: Yunanlılar mancınık icat etti.

M.Ö. 400: Güneşin bir enerji olarak ve bilinçli bir şekilde kullanımının ilk olarak M.Ö 400’lü yıllara dayandığını söyleyebiliriz. Sokrates evlerin güneş cephelere bakmasına teşvik ederek, ısı ve ışıktan yararlanma yoluna gitmiştir. 1600’lü yıllarda ise Galile’nin merceği bulmasıyla Güneş’in kullanımında farklı bir noktaya gelinmiştir. 1725 yılında ise Belidor tarafından güneş enerjisi ile çalışan bir su pompası icat edilmiştir. Bu sayede güneş enerjisine bağlı olarak bir aracın üretilmesi söz konusu olmuştur.

MÖ 300 : İskenderiye Kütüphanesi’ndeki cilt sayısı 500.000’e ulaştı.  İnanılmaz bilgi birikimi.

M.Ö. 300-200: Dünyanın bilinen en eski halısı, M.Ö. V-IV. y.y. olarak tarihlenen Orta Asya’da Pazırık Kurganları adı verilen anıt mezarlarda yapılan arkeolojik kazılarda bulunmuştur. Hun kavimlerine ait olan bu mezarda ele geçirilen bir halı aynı zamanda dünyanın en eski düğümlü halısıdır.

M.Ö. 287: Kaldıraç ve vida kullanarak pek çok değerli mekanik aygıt(sipiral tulumba) icat eden Yunanlı Arşimet doğdu.

M.Ö 271 : Çinli matematikçiler manyetik pusulayı icat ettiler

M.Ö. 100: Suriyede cam üfleme şekillendirmesi yapıldı.

M.Ö. 10: Romalı mimar Vitruvius bir vinç tasarladı.

M.S. 100: Çinli Matematikçiler pi sayısının beş ondalık basamağını hesapladı.

M.S. 100: Çınliler pusulayı icat etti.

100: Şeker ilk kez Hindistan’da kristalleşti. MS 100’den kalma bir Hint metninde ilk defa bir şeker değirmeninden bahsedildiği için şekerin ilk olarak Hindistan’da rafine edildiği düşünülüyor.

105 : Çini Ts’ai Jun kağıt icat etti.

400: Çinliler mürekkebi ürettiler.

600: Hindistanda sıfır kullanıldı.

800: Kahvenin 9. yüzyılda Etiyopyalı bir çobanın güttüğü keçiler tarafından keşfedilme hikayesidir. Kaldi isimli bu çoban, keçilerinin bir ağacın meyvelerini yedikten sonra daha hareketli olduklarını fark eder. Bazı Kaynaklar ise 1200 yılında Etiyopya’da yaşayan Şazeli isimli bir derviş tarafından bulunduğu şeklindedir.

806: Kağıt Para kullanılmaya başlandı. Para icat edilmeden önce, deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar değişim aracı olarak kullanılmıştır. Tarihi kayıtlara göre, M.Ö. 118 yılında Çinliler deri para kullanmışlardır. İlk kâğıt para ise M.S. 806 yılında yine Çin’de ortaya çıkmıştır.

810-887:İbni Firnas ilk uçağı uçurdu.

870-950: Farabi ses olayını açıkladı.

787-886:Ebu Ma’şer el Belhi: Med-Cezir (gel-git) olayını keşfetti.

940-998: Ebul Vefa el Buzcani: Trigonometriyi buldu.

973-1048: Ahmet El Burini: İlk defa Dünyanın döndüğünü söyledi.

999: Milattan sonar bir keşiş tarafından saat icat edildi.

1000 civar: Çinliler havai fişek yapmak ve işaret göndermek için barut kullandı.

1023: Çin’de ilk defa kağıt para basıldı.

1045: Pi Sheng tarafından Çin’de hareketli bir baskı makinesi geliştirildi.

1048-1131: Ömer Hayyam üçgeni buldu.

1050: Fransa arbaleti icat etti. (Arbalet nedir ? Arbalet ortaçağ döneminde kullanılan yaylı ve ok fırlatan bir silahtır. Yaydan farkı bir defa gerilip ok yerleştirildikten sonra üzerindeki oku bir tetik yardımı ile fırlatabilmesi idi. Özellikle kalın zırhların delinmesinde yeterli bir savaş aracıydı.)

1079: Bugün “Celali Takvimi” olarak bilinen takvim Ömer Hayyam tarafından yapılmıştır.

1182: Manyetik pusula icat edildi.

1200: Elbise düğmeleri icat edildi.

1202: Hindu-Arapça numaralandırma sistemi, Fibonacci isimli İtalyan matematikçi tarafından batıda tanıtıldı.

1232 : Roketler Çin’de Kaifeng şehrini Moğol istilacılarına karşı korumak için icat edildi

1249: Rodger Bacon barutun formülünü yazdı.

1250: İlk ateşli silah Çin’de icat edildi.

1268 : 1289: İtalyada Gözlüğün keşfi. (Optik anlamında büyük bir devrimdi.)

1280: İtalyada Mekanik saatler icat edildi. İlk saatler elektrikle değil yayın gerilmesine dayanan kurmalı sistemlerle çalışıyordu.).

1285 – 1290: Yel değirmenleri icat edildi.

1295: Modern camcılık İtalya’da başladı.

1326: İlk tabanca üretildi.

1328: İlk testere değirmeni yapıldı. Testere değirmenleri genellikle dere kenarlarına kurulur. Su bir değirmeni döndürür ve dönen değirmen ağaç tomruklarını bir yatakta ilerletip yine değirmen tarafından hareket ettirilen bir testereye doğru sürükler. Testere tomruğu keser ve arkasına ikiye bölünmüş olarak atar.

1366: Terazilerde kullanılmak üzere ilk ağırlıklar üretildi.

1389-1459: Akşemsettin, mirobu buldu.

1390 : İlk kağıt fabrikası Almanya’da faaliyete başladı

1400: İlk golf topları üretildi.

1400: İlk küçük tip piyano üretildi.

1411: Tetik icat edildi.

1420: İlk yağlı boya icat edildi.

1421: Floransa’da, ilk kaldırma çıkrığı üretildi.

1421: Çek kullanılmaya başlandı. Modern anlamda çek sisteminin temelleri ise Avrupa’da ilk defa 1421 yılında bir Venedik bankasının ödemelerin kolaylaştırılması gayesiyle çekin kullanımına izin vermesiyle atılır

1450: Nicholas Cusa miyop kişiler için gözlük camı üretti.

1455: Alman Johannes Gutenberg metal hareketli matbaayı üretti.

1465-1554: Piri Reis bugünküne yakın Dünya Haritasını çizdi.

1475: İtalya ve Almanya’da ilk mermi yüklü tüfek üretildi. Bu tüfekler üretim esnasında mermilerle dolduruluyor ve kullanıldıktan sonra tekrar doldurulması için üretim yerine girmesi gerekiyordu.

1486: Venedik’te, bilinen ilk telif hakkı verildi.

1485: Leonardo Da Vinci, ilk paraşütü tasarladı.

1487: Kiliselerde ve evlerde kullanılan çanlar ilk defa üretildi. Evlerde kapı zili olarak kullanıldı.

1492: Leonardo da Vinci ilk defa uçan makineler hakkında ciddi teoriler üretti.

1500: Tekerlek kilitli misket tüfeği icat edildi.

1500: Avrupa’da tuvalet ilk defa tasarlanıp kullanıldı.

1503: İlk Şeker Fabrikası kuruldu. Avrupa’daki ilk şeker rafinerileri Venedikliler tarafından kurulmuştur.

1510: Leonardo Da Vinci, yatay eksenli bir su çarkı tasarladı.

1565: Grafit kalem(kurşun kalem), Conrad Gesner tarafından icat edildi.

1569: Gerard Mercator, harita projektörünü üretti.

1590: Hollandalı Zacharias Hans Janssen bileşik mikroskobu icat etti.

1592: yılında Galileo cisimleri 30 kat büyüten bir teleskop icat etti.

1593: İtalyan Galileo Galilei, bir su termometresi icat etti.

1608: Hollandalı Hans Lippershey, ilk refraktif teleskopu icat etti.

1609 : Kepler 1. ve 2. yasalarını açıkladı.

1613 : Galileo güneş lekelerini keşfetti.

1614 : Napier logaritmayı keşfetti.

1618: Johannes Kepler Güneş Sisteminin Hareketlerini keşfetti.

1620: Cornelis Drebbel tarafından ilk denizaltı üretildi. Denizaltı hareket enerjisini sürücüsünün bir pedalı çevirmesi vasıtasıyla alıyordu.

1624: William Oughtred, bir sürgülü hesap cetveli icat etti.

1625: Jean-Baptiste Denys, kan nakli için bir yöntem buldu.

1629: Giovanni Branca, bir buhar türbini icat etti.

1636: W. Gascoigne, mikrometreyi icat etti.

1637 : Descartes “Geometri” yi  Yayınlandı

1642: Fransız Blaise Pascal toplama yapan hesap makinesi geliştirdi.

1643: İtalyan Evangelista Torricelli,cıvalı barometreyi icat etti.

1650: Otto von Guericke, bir hava pompası icat etti. (Vakum Pompası)

1654 :  Guericke vakum pompasını icat etti.

1654: İtalyan Fallopius ketenden ilk prezervatif üretti. Daha sonra hayvan bağırsağından yapıldı adına kondom dendi. Sonra sentetik maddelerden veya kauçuktan yapılmaya başlandı.

1656: Hollandalı Christian Huygens, bir sarkaç saati üretti.

1660: İlk guguklu saatler “Kara Orman” bölgesinde, Furtwangen tarafından Almanya’da üretildi.

Fransız Thevenot tarafından su terazisi bulundu.

1663: James Gregory, ilk yansıtıcı teleskopu icat etti.

1666 : Newton’un keşfettiği cam prizma beyaz ışığı spektruma ayırdı

1670: Şeker kamışından şeker üretildi.

1671: Gottfried Wilhelm Leibniz bir hesap makinesi üretti.

1674: Anton Van Leeuwenhoek, ilk defa mikroskop ile bakteri gördü ve tanımladı.

1675: Christian Huygens, cep saatini patentledi.

1679: Fransız Denis Papin düdüklü tencereyi icat etti. Bazı kaynaklarda 1681 olarak geçer.

1689-1760: Kambur Abbas Vesim Efendi verem mikrobunu keşfetti.

1698: Thomas Savery, buhar pompasını icat etti.

1700: Piyano icat edildi. Piyano, İtalya’da Bartolomeo Cristofori tarafından  icat edilmiştir. (tam olarak yıl belirsizdir)

1700: Çikolatanın bulunuşu, Avrupa’da 1700’lü yıllarda kakao yağının bulunmasıyla birlikte çikolatanın formunda devrim yaşandı ve ilk katı çikolata üretilmeye başlandı.

1701: Jethro Tull, ilk tohum makinesini üretti.

1709: İtalyan Bartolomeo Cristofori, piyanoyu icat etti.

1711: John Shore, diyapozonu (ses dalgası belirleme aracı) icat etti.

1712: İngiliz Thomas Newcomen, atmosferik buhar motorunun telifini aldı.

1722: French C. Hopffer, yangın söndürücünün patentini aldı.

1724: Gabriel Fahrenheit, ilk cıvalı termometreyi üretti.

1734:Alman Fizikç M.Fuches İlk Yangın Söndürücüyü buldu.

1736 :Fransız kaşif ve bilim insanı Charles Marie de la Condamine silgiyi buldu.

1745: E. G. von Kleist, ilk elektrikli kondansatörü icat etti.

1750: İngilizler ilk tutkalı üretti.

1752: Benjamin Franklin, paratoneri icat etti.

1755: Samuel Johnson, 15 Nisan tarihinde ilk İngilizce sözlüğü yayınladı. Fransız Botot diş macunu üretti.

1758: Dolland, bir kromatik lens icat etti.

1761: John Harrison, boylam ölçmek için seyir saatini ölçen bir deniz kronometresi icat etti.

1764: James Hargreaves, çıkrığı icat etti.

1767: Joseph Priestley, karbonatlı ve sodalı suyu buldu.

1769: James Watt, gelişmiş bir buhar motoru üretti.

1774: Georges Louis Lesage, elektrikli telgrafın patentini aldı.

1775: Jacques Perrier, buhar motorlu bir gemi (vapur) üretti.

1777 : Lavoisier elementlerden oluşan kimyasal bileşikler fikrini önerdi

1780: Benjamin Franklin, iki odaklı gözlük icat etti.

1780: Gervinus, bir testere icat etti.

1782: Doktor Scott diş fırçasının patentini aldı.

1783: Louis Sebastien, ilk paraşüt gösterisini yaptı.

1783: Benjamin Hanks, kendi kendini kuran kurmalı saati icat etti.

1783: Montgolfier kardeşler, sıcak hava balonunu icat etti.

1783:  Henry Cort, çelik üretimi için çelik ruloyu üretti.

1784: Andrew Meikle, harman makinesini üretti.

1784: Joseph Bramah ilk emniyet kilidini üretti.

1785: Jean Pierre Blanchard, çalışan bir paraşüt icat etti.

1785: Dokuma Tezgahı yapıldı. İlk mekanik dokuma tezgahı  İngiliz mucit Edmund Cartwright tarafından gerçekleştirildi. 1786 yılında R. Miller tarafından geliştirilen dokuma tezgahı, bugünkü makineleşmiş dokumacılığın çıkış noktası oldu. Zamanla tasarımını geliştiren Cartwright dokuma makinesi sayılabilecek bir sistem imal etti.

1791: Fransız Guillotine giyotini icat etti.

1792: İlk ambulans üretildi.

1793 : Whitney kot pantolonu  icat etti

1795: Francois Appert, gıda koruma amaçlı ilk kavanozu üretti.

1795:  Fransız kimyacı Nicolas Conte tarafından kurşun kalem icat edilmiştir.

1796: İngiliz Edward Jenner, çiçek aşısı üretti.

1797: Henry Maudslay, hassas torna tezgahını üretti.

1800: İtalyan Alessandro Volta ilk pili üretti. ( Elektrik Bataryası)

1800: William Nicholson, elektrik akımı kullanarak suyu hidrojen ve Oksijen gazlarına ayrıştırdı. ( Elektroliz)

1800: Sir Marc Isambard taarafından İlk tünel kazıcı (TBM)  yapıldı.

1801: İlk denizaltılardan olan Nautilus ilk yolculuğunu tamamladı.

1803 : Dalton kimyada belirli oranlar yasasını oluşturdu.

1804: Friedrich Winzer (Winsor), gaz aydınlatmasında patent alan ilk kişi oldu.

1804: İngiliz Trevithick buharlı lokomotif üretti.

1807 : Fulton vapuru icat etti

1808 :Dalton atom ağırlıklarına göre periyodik bir tablo yayınladı

1808: İtalyan Pellegrini daktiloyu buldu.

1809: Humphry Davy, ilk ark lambasını üretti.

1814: Fransız Joseph Nicéphore Niépce, ilk fotoğraf çeken kişi oldu. Ürettiği aracın fotoğraf çekmesi 8 saat sürdü.

1814: İngiliz Stevenson demiryolunu icat etti.

1816: Rene Laennec, doktorları en çok kullandığı steteskobu icat etti.

1816: George Manby, ilk yangın söndürücüyü üretti.

1819: Fransız René Laënnec, stetoskobu üretti.

1820: Hans Christian Oerstedelektomanyetik akımı keşfetti.

1821: Oliver Evans buzdalabını yaptı.

1821: Louis Braille tarafından Braille alfabesi veya Körler Alfabesi icat edilmiştir.

1824: İngiliz Aspdin Portland çimentosunu üretti.

1824: Michael Faraday, ilk oyuncak balonu üretti.

1825: İngiliz William Sturgeon, elektromıknatısı icat etti.

1825 : Amper Kuvvet Kanunu’nun keşfetti.

1827: İngiliz John Walker kibriti buldu.

1829: Louis Braille,  bugün kullandığımız kör alfabesini geliştirdi.

1829: İngiliz Charles Babbage hesap makinesini yaptı.

1830: Fransız Barthelemy Thimonnier, dikiş makinesini icat etti.

1830 : İlk demiryolu (Liverpool ve Manchester, İngiltere arasında)

1831: Cyrus McCormick, ilk başarılı biçerdöveri icat etti.

1831: İngiliz Michael Faraday, elektrikli dinamoyu icat etti.

1831: Joseph Henry, Elektrik motorunu buldu.

1834: Henry Blair, bir mısır ekme makinesinin patentini aldı.

1834: Jacob Perkins, bir buz makinesi icat etti.

1834: Dikiş Makinası icat edildi: Günümüzde kullanılan dikiş makinelerine benzer bir dikiş makinesi ilke kez Amerikalı Walter Hunt (1796-1859) tarafından üretildi. Hunt, 1834 yılında geliştirdiği buluşunda iki makara iplik ve bir dikiş iğnesi kullanarak bir “çapraz dikiş” oluşturdu.

1835: Charles Babbage, mekanik bir hesap makinesi icat etti.

1835: Solymon Merrick, ingiliz anahtarını tasarladı.

1835: İlk motorsuz biçerdöver yapıldı. Bruna, 1911 de motorlusunu yaptı.

1836: ABD li Samuel Colt toplu tabancayı buldu.

1837: Charles Goodyear lastik patentini aldı.

1837: Rowland Hill, ilk posta pulunu tasarlayıp kullanımını sağladı.

1838: İngiliz Samual Morse, mors alfabesini yazdı.Telgraf.

1839: İngili Kirkpatrick Macmillan, bir bisiklet icat etti.

1839 : Goodyear vulkanize kauçuk icat etti.

1844 : Morse ilk telgraf mesajını gönderdi.

1840: İngiliz Hill Rowland Posta Pulunu icat etti.

1845: Robert William Thomson, ilk vulkanize edilmiş kauçuktan havalı lastiği üretti.

1846: Dr William Morton, diş çekimi için anestezi(eter) kullandı.

1849: ABD li Thomas Adams sakızı buldu.

1849 : Fizeau ışığın hızını ölçtü

1851: Isaac Singer, kullanılabilen ilk dikiş makinesini icat etti.

1851: ABD li Fussell Jacops ilk dondurmayı üretti.

1852: Fransız Jean Bernard Léon Foucault, jiroskopu icat etti.

1853 ABD li Otis Graves Asansörü buldu.

1853 : İngiltere’deki Bessemer ve ABD’deki Kelly, Bessemer çeliği  işlemeyi  icat etti.

1855: Radyatörün bulunması. Günümüze en yakın ısıtma sisteminin ve radyatörün mucidi ise Polonya asıllı Rus işadamı Franz San Galli’dir.

1856: Louis Pasteur, pastörizasyonu buldu.

1857: ABD li Joseph Cayetty tuvalet kağıdını icat etti.

1858: Jean Lenoir, içten yanmalı motoru icat etti.

1859 : Darwin “Türlerin Kökeni Üzerine” isimli kitabını yayınladı.

1860:  Fransa’da yapılan bir çalışmada Güneş Enerjisi kullanılarak bir buhar makinesi üretilmiştir.. Güneş enerjisine bağlı olarak buhar makinesi icat eden Mohuchok, bu icadında parabolik aynalardan yardım almıştır. Aynı zamanda güneş pompaları ve güneş ocakları üzerine de birtakım çalışmalar yapmıştır.

1861: Elisha Otis, asansör emniyet frenlerini patentledi.

1862: Richard Gatling, makineli tüfeği patentledi.

1862: Alexander Parkes, ilk plastiği üretti.

1863 : İlk Metro hattı Londrada işletmeye açıldı. ikinci metro ise Türkiye 1875 İstanbul Karaköy-Beyoğlu tarihi Tünel (füniküler) hattıdır.

1863: Dr. Paul Bert ilk deri naklini gerçekleştirdi.

1866 : Mendel, bitkilerde kalıtımla ilgili bulguları üzerine bir makale yazdı.

1866: İsveçli Alfred Nobel, dinamiti icat etti.

1867: ABD; Cristopher Latham Sholes Q KLAVYE yi buldu. F Klavye I de 1974 yılında İhsan Sıtkı Yener Ülkemizde kullanımını Kabul ettirdi.

1868: Fransız Merge-Mouries margarine ürettiler.

1868: J P Knight, trafik ışıklarını icat etti.

1869: ABD li Mc Gaffey buharlı süpürgeyi buldu.

1872: ABD li Sylvester Roper motorsikleti yaptı.

1872: Dünyanın ilk araba vapuru “Suhulet”  Türkler tarafından, Şirket-i Hayriye Müdürü Hüseyin Haki Efendi, Umum Müfettişi İskender Bey ve Hasköy Tersanesinin baş mimarı Mehmet Bey tarafından tasarlandı.

1874: İngiliz Damuel Fox şemsiyeyi buldu.

1874: Kombi icat edilmesi ilk olarak Johann Vaillant tarafından icat edilmesi 1874 yılına gerçekleşmiştir. Hem ısıtma hem de soğutma alanlarında oldukça faydalı olan bir cihaz sunulmasını sağlamıştır.

1876: İngiliz Alexander Graham Bell, telefonun patentini aldı. İlk telefon konuşmasını yaptı.

1876: Nicolaus August Otto, ilk dört zamanlı içten yanmalı motoru üretti.

1877 : Edison fonografı icat etti.

1877: Karl Linde elektirikli buzdolabını geliştirdi.

1877: Alman Siemens Mikrofonu buldu.

1879: ABDli Thomas Edison Ampulu buldu.

1879: ABD li Constantin Sakarini üretti.

1879: James Ritty, yazar kasayı icat etti.

1880: Fotograf makinası filmi üretildi.

1880: Müzik plağı üretildi.

1880: Tuvalet Kağıdı yapıldı. Fabrikasyon olarak ilk üretimi 1857 yılında Amerikalı Joseph Cattey tarafından gerçekleştirilmiştir. 1880 yılından sonra da rulo olarak satılmaya başlanmıştır. Türkiye’de ilk üretim 1970 yılında Eczacıbaşı topluluğuna ait İpek Kâğıt tarafından yapılmıştır.

1880: Telefon bulundu. Konuşmaları açıkça aktaran ilk telefon aleti, Alexander Graham Bell ve Charles Sumner Tainter tarafından geliştiren radyofon isimli aygıttır. İki bilim insanı, bu aygıtla ilk başarılı denemeyi 15 Şubat 1880 günü gerçekleştirdiler.

1880: Ampul evlerde kullanılmaya başlandı: 1879 yılında bu başarıyı sağlayan Thomas Edison 1880 yılında evlerde kullanılabilecek ampulü üretmeyi başarmıştır. Tarihimizde ilk kez çalışabilen ampulün icadı 1800’li yılına kadar gitmektedir. İtalyan mucit Alessandro Volta; çinko ve bakır diskler vasıtasıyla ilk ampulü üretmeyi başarmıştır.

1881 :İngiliz Alexander Graham Bell, ilk ham metal dedektörünü üretti. Telefonu icat etti.

1881: Alman Siemens Werner  elektrikli demiryolunu üretti.

1881: David Houston, kameralar için rulo filme patent aldı.

1882: Hanry Seely elektrik  ısıtıcılı ütüyü üretti.

1883 : Wroblewski ve Olszewski ilk   sıvı oksijen üretti.

1884: ABD li Lewis Edson Waterman, ilk pratik dolma kalemi üretti. Hiram maxim ilk makineli tüfeği tanıttı.

1885: Alman Karl Benz, içten yanmalı motorla desteklenen ilk otomobili üretti. Fizikçi Heinrich Hertz elektromanyetik dalgaların varlığını gösterdi.

1885 : Eastman kutu kamerayı icat etti.  Taşınabilir fotoğraf makinası.

1885: Louis Pasteur tarafından kuduz aşısı bulundu.

1885: Şemsiye icat oldu. William C. Carter, şemsiyeyi geliştirdi.

1886: Kadın Hijyenik Ped üretildi. Tek kullanımlık hijyenik pedler ilk olarak ABD’de üretildi. Seyrek dokunmuş bezle sarılı pamuktan oluşan “Bir Kadının Mahremi” adındaki bu bezler, ilk yıllarda büyük bir gizlilikle tezgâh altında saklanırdı.

1887: Emile Berliner, gramofon icat etti.

1887: F.E. Muller ve Adolph Fick, kontakt lensleri üretti. Sonra devamlı geliştirildi.

1888: Nikola Tesla, AC(alternative akım)  motor ve trafo icat etti. ABD li Harold Brown elektrikli sandalyeyi keşfetti.

1888 : Hertz, Maxwell’in elektromanyetik dalga tahminini doğrulayan radyo dalgalarını keşfetti.

1888 : Edison kinetoskopu icat etti.

1889: İngiliz James Gibb masa tenisini buldu.

1889 : Hollerith ilk hesap  makinesini icat etti, delikli kartlar kullandı.

1889 : W. A. Cockran, ilk elektrikle çalışan ilk bulaşık makinesini üretti.

1891: Jesse W. Reno, yürüyen merdiveni icat etti.

1892: Alman Rudolf Diesel, dizel yakıt kullanan içten yanmalı bir motor üretti.

1892: ABD de Jhon Froehlich İlk traktörü üretti.

1892: Fotograf filmi yapıldı.

1892 :Video kamera bulundu.

1892: Yürüyen merdivenin mucidi Jesse W. Reno (Amerikan İç Savaşı’nda general olan Jesse L. Reno’nun oğlu), buluşu için patent aldı.

1893: ABD li Josephine bulaşık makinesini icat etti.

1894: Kredi Kartı Çıkarıldı: Dünyada kredi kartları ilk kez ABD’de  Hotel Credit Letter Company’nin bir kredi kartı çıkarması ile başlamıştır. 1950 yılında Diners Club üçlü ilişkiyi gerektiren, para yerine ödeme aracı olan ilk milletlerarası kredi kartını çıkarmıştır.

1893: ABD li W.L. Judson, fermuarı icat etti.

1895: Lumiere Kardeşler, taşınabilir bir kamera üretti.

1895: Fransız Gustav Zede periskobu keşfetti.

1895: John Thurman, motorlu süpürgenin patentini aldı.

1895: İtalyan Marconi Telsiz radio verici alıcıyı keşfetti.

1895: Alman Alman Wilhelm Conrad Roentgen X- ışınını buldu.( Röntgen) Rontgen filmi üretildi.

1895: Film makinası icat oldu.

1896 : Becquerel radyoaktiviteyi keşfetti.

1897: John Lee Love tarafından kalemtraş yapıldı.

1897: Rüzgâr enerjisinden elektrik enerjisi üretimi ilk olarak Danimarka’da başlamıştır. 1897 yılında Danimarkalı meteorolog Paul La Cour, ilk kez elektrik üretim amaçlı 89 Watt gücündeki rüzgâr enerji santralini yapmıştır.

1897: Aspirinin ortaya çıkması, kimyager Felix Hoffmann’ın  saf asetilsalisilik asit (ASA) üretmesiyle mümkün olmuştur. ASA, ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan Aspirinin etken maddesidir.

1898: Danimarkalı Valdemar Poulson teybi üretti.

1898: Alessandro Volta Pili İcat etti.

1899: Alman felix Hoffman aspirini üretti. ABD Patent ofisi Başkanı Charles icat edilecek hiçbirşeyin kalmadığını açıkladı.

1900: Zeplin, Kont Ferdinand von Zeppelin tarafından icat edildi.

1900 : Finlay sarı hummanın sivrisinekler tarafından yayıldığını keşfetti.

1901: ABD li King Gillette Jileti buldu. İngiliz Hubert Booth elektrik süpürgesini icat etti.

1900: Hollandalı Willem Einthoven EKG cihazını geliştirdi.

1901: İtralyan Marconi Manş Denizi üzeriden ilk radyo dalgasıyla mesaj iletmeyi başardı. Radyoyu icat etti.

1902: Willis Carrier, klimayı icat etti.

1902: Elektrik Süpürgesi icat edildi.

1902: George Claude, neon lambasını üretti.

1903: ABD li Orville Wright uçağı keşfetti. Hollandalı Willem Einthoven elektrokardiyografı üretti. Henry Ford, yeni araba fabrikasıyla seri üretim tekniğini geliştirdi.

1903 : Botanikçi De Vries bitkilerde mutasyonlar keşfetti.

1903 : Wright kardeşlerin motorlu uçağı 12 saniye boyunca uçuşta kaldı.

1903:  Emil Bloch, aynayı geliştirdi.

1904: Benjamin Holt, bir traktör üretti.

1904 : Fleming vakum tüp diyotunu icat etti.

1904: İlk kol saati icat edildi.

1904:  Amerikalı Edwin Moore tarafından rapiye üretildi.

1905: Albert Einstein, görcelilik(relativity) teorisini ve ünlü denklemi       E = mc2 yi yayınladı.  E=m.c²

1906: William Kellogg, ilk mısır gevreğini üretti.

1906: Amerikalı Coolidge Tungsten ‘AMPUL’u buldu.

1906 : De Forest, triyot vakum tüpünü icat etti.

1906 : Thomson elektronu keşfetti.

1906: Willis Haviland Carier Klimayı üretti.

1906: Robert Bimm, Fransada Birum adıyla elektrik süpürgesi üretti.

1906: İskoçyalı J. Dewar, termos adını verdiği ve içine konulan sıvının ısısını koruyan, iç içe geçmiş iki kaptan oluşan bir sistem geliştirdi.

1907: Auguste ve Louis Lumiere tarafından renkli fotoğraf icat edildi..

1907: Fransız Charles Breguet Helikopteri keşfetti. İlk helikopter üretildi.

1908 : Ford Model T otomobilini üretti

1908 :  Wegener kıtaların sürüklenme teorisini önerdi.

1909: General Elektrik Ekmek Kızartma Makinasını üretti.

1910: Fransız George Claude Neon Lambasını buldu.

1911: Charles Franklin Kettering,  motorlar için ilk elektrikli ateşleme sistemini üretti.

1911 : Rutherford, bir atomdaki pozitif yükün küçük bir çekirdeğe konsantre olduğunu keşfetti. Atomu keşfetti  bir gezegen modeli önerdi.

1912 : Pickard kristal diyotu ve kristal dedektörünü icat etti.

1913 : Edison sesli hareketli görüntüler icat etti.

1913: Alman Hans Geiger ‘RADYASYON ÖLÇÜM’ aletini icat etti.

1913: ABD de ev tipi ilk buzdolabı üretidi.

1913: Fermuar bulundu. Judson’un fikri, Gideon Sundback tarafından geliştirilerek, bugünkü modern fermuarın atası icat edildi. 1918 yılına kadar yalnızca kovboy çizmelerinde kullanıldı. Elbise, valiz, çanta, çadır, uyku tulumu gibi tekstil ürünlerinde sıkça kullanılır.

1914: ABD li Alfred Benesch Trafik ışıklarını buldu.

1914: Garrett A. Morgan, gaz maskesini üretti.

1914: Elektrikli Bulaşık Makinesi kullanılmaya başlandı.

1915: İngiliz William Foster tankı ortaya çıkardı.

1915: Fransız hekim Boccage radyolojik teşhis metodu olan Tomografi cihazını icat etmiştir.

1916: Paslanmaz çelik Brearly Henry tarafından icat edildi.

1916: İlk İnsansız Hava Araçları (İHA) A.M.Low tarafından geliştirilmiştir. Ülkemizde ise 1992 yılında Tusaş üretmiş ancak seri üretime geçmemiştir.

1917: Renkli sinema filmi yapıldı.

1917: ABD ilk Dron’u uçurdu.

1919: Kısa radyo dalgası ve flip-flop icat edildi.

1920: Torbo motor geliştirildi.

1921: Amerikalı R. Drew, yapışkan bant üretidi.

1921: İnsülin üretildi.

1922: Sir Frederick Grant Banting, insülini icat etti.

1922: Arthur Korn faksı icat etti.

1923: İngilizler ilk uçak gemisini yaptılar.

1923: ABD li Clarence Birdseye donmuş gıda üretti.

1923: Gervett A. Morgan, elektrikli trafik ışıklarını geliştirdi.

1924: ABD li Kimberley Clark kağıt mendil üretti.

1924: Fransız Ramon ‘DİFTERİ’ aşısını buldu.

1924-25: 1920 yıllarında elektrikli ses dalgalarının kaydedilip yayınlanmasına imkân sağlayan buluşlar ortaya çıktı. Bu buluşların neticesinde ilk hoparlör  yapılmıştır. Chester W. Rice ve Edward W. Kellogg tarafından yapılan çalışmalar hoparlörü geliştirdi. Bu iki bilim adamının ortaya çıkardığı sistem, günümüzde önemli değişikliğe uğramamıştır.

1925: Londrada ilk trafik lambaları kullanılmaya başlandı.

1926: Robert H. Goddard, sıvı yakıtlı roket icat etti.

1926: Heisenberg, Atom çekirdeğinin yapısını ortaya çıkardı.

1927:  ABDli Philo T. Farnsworth televizyonu keşfetti.( Bazı kaynaklarda 1923 John Logie Baird olarak geçer)

1927 : ilk televizyon yayını (İngiltere).

1927 : Büyük patlama teorisi tanıtıldı. Big bang.

1928: Penisilin bulundu. Antibiyotik çağı, İskoç Biyolog Alexander Fleming’in penisilini keşfetmesiyle başladı.

1928: ABD li Jacob Schick traş makinesini icat etti.

1929 :Hubble galaksilerin birbirlerinden uzaklaştıklarını ve evrenin genişlemesine neden olduğunu keşfetti.

1930:  İngiliz Frank Whittle Jet motorunu buldu.

1930: ABD’de dondurulmuş gıda piyasaya çıktı.

1931: Max Knott ve Ernst Ruska, elektron mikroskobunu icat etti. Rus Sergei Yukin kan bankası uygulamasını başlattı.

1930: İlk Film makinası üretildi.

1930: Naylonİngilizce Nylon sözcüğünden türetilmiş isim. Kimyasal adı polihekzametien adipamid’dir. Yüksek mol kütleli poliamidlerden oluşan sıcağa, aşınmaya ve kimyasal maddelere karşı dayanıklı plastik malzeme. Genellikle lif halinde üretilen naylon, ilk kez 1930’da Amerikalı kimyacı Wallace H. Carothers‘e bağlı bir araştırma grubu tarafından geliştirildi.

1931: Yapay zekanın ilk adımları atıldı.

1932: Karl Jansky, radyo teleskopu icat etti.

1932 : Chadwick nötronu keşfetti.

1932: Stephen Poplawski, termos benzeri cam bir kutunun tabanına metal, dönen bir bıçak koyarak blender fikrini ilk ortaya atan kişidir.

1933: Frekans modülasyonu (FM radyo), Edwin Howard Armstrong tarafından icat edildi.

1934: Otomatik çamaşır malinası ABD’de yapıldı.

1935: Alman Ernst Ruska elktron mikroskobu buldu.

1935:  Fransız Jules Fagart, tekrar doldurulabilen dolmakalemi geliştirdi.

1937: Chester F. Carlson, fotokopi makinesini icat etti.

1937: İlk jet motoru inşa edilmiştir.

1937: 1946 : Cahit Arf, soyadını taşıyan teoremini buldu.

1938 : Hahn, Strassmann, Meitner ve Frisch nükleer fizyonu keşfetti.

1938: Macar Ldislav Biro tükenmez kalemi buldu. ABD li Chester Carlson ilk fotokopi makinesini icat etti.

1938: Yazıcı (Printer) icat edildi. Dünyadaki ilk yazıcı  Chester Carlson tarafından icat edilmiştir. İlk yazıcıda kullanılan teknolojiye elektrofotografi; yani günümüzdeki ismiyle Xerox adı verilmiştir. Bu kuru baskılama tekniği sayesinde yazıcı teknolojisi ortaya çıkmıştır.

1938: İlk naylon ürün ABD’de tanıtıldı.

1939:  Rus Igor Sikorsky, ilk başarılı helikopteri üretti.

1939: ABD’li PH.Levine, kandaki RH faktörünü saptadı.

1940: Dr William Reich Orgon, akümülatörü icat etti.

1941: Uçaktan fırlatılan koltuk yapıldı.

1942: John Atanasoff ve Clifford Berry ilk elektronik dijital bilgisayarı inşa etti. Wernher von Braun Almanyanın ilk uzun menzilli füzesi olan V-2 yi fırlattı.

1942: ABD li Enrico Fermi nükleer enerjiyi control eden nükleer reaktörü yaptı.

1942: Napalm icat edildi.

1942: Avusturyalı Thedore Dussik tıbbi Ultrasonu tanımladı. 1966 da ise Don Baker, Dennis Watkins ve John Reid Doppler Ultrason uygulamasını başardılar.

1942: İil Nükleer Santral; Dünyadaki ilk nükleer reaktör 1942 yılında Enrico Fermi’nin yürüttüğü bir proje sonucunda Amerika Birleşik Devletleri’nin Chicago, Illinois kentinde kuruldu. Elektrik üreten ilk ticari nükleer güç santrali Calder Hall’da (İngiltere) kurulmuş 17 Kasım 1956’da işletime girmiştir.

1943: Sovyet’ler molotof kokteyli yaptı.

1944: Willem Kolff böbrek görevi yapan bir diyaliz makinesi icat etti.

1944: Sovyetler MR’yi keşfetti.ABD’li McLeaod ve McCarthy DNA’yı keşfetti. Antibiyotik keşfedildi.

1945: Atom bombası icat edildi. Hiroşima ve Nagazakiye atıldı.

1946: ABD li  Percy Spencer, mikrodalga fırını icat etti.

1947: İngiliz Holmes,kurşun izotoplarıyla dünyanın yaşını hesapladı.

1947: ABD de ilk canlıdan canlıya öbrek nakli yapıldı.

1947: İlk cep telefonu icat edildi. (Taşınabilir boyutlarda değildi.)

1947: ABD li Bardeen, Brattain ve Shockley transistörü icat etti. ABD li Percy Spencer mikrodalga fırını keşfetti. ABD li Edwin Helbert Polaroid Fotograf Makinasını buldu.

1947: Ses Hızını aşan ilk uçak. Yeager, 1947 yılında B-29 bombardıman uçağıyla saatte 700 mil hıza (1126 kilometre) ulaştı. Böylece ses hızını aşan ilk pilot  Yeager olmuştur.

1949: 45’lik plak ABD’de piyasaya çıktı.

1949: Harold Ridley , il defa göz içi merceği  hastasında kullandı.

1950: ABD li Peter Carl goldmark Renkli Televizyonu üretti. ABD li Ralph Sneider Kredi kartını keşfetti.

1950: İlk hareket sensörü, hırsız alarmı olarak adlandırılan Samuel Bango tarafından icat edildi

1951: Süper yapıştırıcı icat edildi.

1951:  Bette Nesmint Graham, daksili icat etti

1951: Charles Ginsburg, ilk video kaset kaydediciyi (VTR) icat etti.

1952: Edward Teller ve ekibi, hidrojen bombası inşa etti.

1952: George Jorgensen’i Christine Jorgensen’e dönüştüren ilk cinsiyet değiştirme ameliyatı.

1953: Texas Instruments tarafından transistörlü radyo üretildi.

1953 : Miller inorganik bileşiklerden ve kıvılcımlardan amino asitler üretti.

1955: Fiber optik kablosu üretildi ve kullanıma başlandı.

1955: Amerikalı Leskell, EKG’yi icat etti.

1956: Kromozon sayısı saptandı.

1956: İlk defa bir bilgisayarda sabit disk kullanıldı.

1956: Video Teyp yapıldı.

1956: İngiliz Christopher Cockerell Hovercraftı üretti.

1956: Kromozon sayısı saptandı.

1956: John Mc Carthy, Dartmouth Konferansında, 1955yılında isim babası olduğu Yapay Zeka terimini ortaya atmıştır.

1957: Rusya Dünya çevresinde dönen Sputnik I I fırlattı.

1958: İlk renkli Video-Kamera geliştirildi.

1958 :İlk kalp pili üretildi.

1959: İç kalp pili Wilson Greatbatch tarafından icat edildi.

1959: Jack Kilby ve Robert Noyce entegre devre- mikroçip üretti.

1959 : İlk insansız uzay aracı aya indi (Sovyetler Birliği)

1960: Theodore Maiman ilk lazeri yaptı.

1960 : Doğum kontrol hapının geliştirilmesi ve onaylanması.

1960: ABD de ilk suni yağmur uygulaması yapıldı. ASKİ 1990 da bizde  yaptı.

1960: Morton Heilig ilk sanal gerçeklik gözlüklerini buldu.

1961 : Bir kişi dünyayı ilk kez yörüngeden izledi (Yuri Gagarin).

1962: Telefon konuşmalarının yanında canlı televizyon görüntülerini de ileten Telstar adlı uydu fırlatıldı.

1963: Hollanda’lılar (Philips) ilk müzik teybi ve  kasetini yaptılar.

1963: GPS; 1960 yılında, Hava Kuvvetleri aslında 3 boyutlu konum hesaplamaya imkân veren bir LORAN olan MOSAIC (MObile System for Accurate ICBM Control) adlı bir radyo-navigasyon sistemi önerdi. Takiben Proje-57 üzerinde çalışmalar başladı; 1963 yılında bu sistem denendi ve bu çalışmadan sonra GPS kavramı doğdu.  GPS sistemi, ancak 1980’lerde sivil kullanıma açılmıştır.

1963: ABD de Dr. Thomas Starlz ilk karaciğer naklini yaptı. Ülkemizde 1975 de Dr. Mehmet Haberal karaciğer naklini yaptı.

1964: BASIC programlama dili, John George Kemeny ve Tom Kurtz tarafından üretildi. İngiliz Reeves Ltd Şirketince akrilik boya üretildi.

1964: Yüksek Hızlı Tren. İlk yüksek hızlı demiryolu hattı olan Tōkaidō Shinkansen,  Japonya‘da hizmete girmiştir

1965 : İlk “uzay yürüyüşü” (Sovyetler Birliği).

1966 : Aya ilk insansız yumuşak iniş (Sovyetler Birliği).

1967: İlk kalp nakli ameliyatı yapıldı.

1967: İlk dijital el hesap makinesi icat edildi.

1967: ATM (İngilizce Automated Teller Machine sözcüklerinin kısaltması) Kullanılmaya başlandı. ATM ticari bankalar tarafından kullanılmakta olan bir dağıtım kanalıdır. Tam anlamı ile ATM sayılabilecek ilk cihaz De La Rue firmasınca Barclays Bank için üretilerek, Londra’nın Enfield kasabasında hizmete sunulmuştur.

1968: Bilgisayar faresi Douglas Engelbart tarafından icat edildi.

1968: Entegre devreler ile ilk bilgisayar yapıldı. Hammaddesi yarı iletkenler (Silisyum) olduğu için zamanla aynı isimle anılır olmuş. Çiplerin doğum yeri ABD, ilk yapanlardan biri de 1968 yılında Intel firması; ki bu firma çipin hem üreticisi ve hem de dizayn edeni, yani ürün konusunda A’dan Z’ye bir arzcı, piyasa aktörü.

1968: Robert Dennard RAM’ ı (random access memory) icat etti.

1968: 1968’de Nobel ödüllü ve plütonyumun kaşifi Glenn Seaborg, halka açık şekilde başkanı olduğu Atom Enerjisi Komisyonu’na toryum bazlı reaktörün başarıyla geliştirildiği ve test edildiğini duyurdu.

1969: Arpanet (ilk internet) icat edildi.

1969: Yapay kalp icat edildi.

1969 : İnsanlar ayda ilk kez yürüdü (Apollo 11)

1969: Ses duvarını aşan Concorde ilk uçuşunu yaptı.

1969 : Avustralya’da göktaşında  amino asit içerdiği bulundu.

1969: ATM icat edildi.

1970: Disket Alan Shugart tarafından icat edildi.

1970: Video-kaset ABD’de piyasaya çıktı.Japonlar küçük hesap makinesini yaptılar.

1970: ABD li Oregon il Fare (Mouse ) buldu.

1971: Nokta vuruşlu yazıcı icat edildi.

1971: Sıvı kristal ekran (LCD), James Fergason tarafından icat edildi.

1971: Faggin, Hoff ve Mazor mikroişlemci üretti.

1971: Hepatit-B aşısı bulundu.

1971: Paul C. Lauterbur  ilk MR – Manyetik Rezonans görüntülemeyi kaşfetti.

1972: Kelime işlemci icat edildi.

1972: Fiber Kablo ABD’lilerce yapıldı.

1973: Ethernet (yerel bilgisayar ağı), Robert Metcalfe ve Xerox tarafından icat edildi.

1973: Martin Cooper icat ettiği cep telefonu ile ilk görüşmeyi yapmıştır.

1973: Scanner yapıldı. ABD genetik çağını başlattı. ABD’liler ışık hızını tespit ettiler. İnsansı Robot üretildi.

1973: Küresel Konumlama Sistemi (CPS) geliştirildi.1994 de tam işler hale geldi.

1973: Barkod bulundu. İki yıl süren çalışmalar 1 Nisan 1973 tarihinde Evrensel Ürün Kodunun ve U. P.C. barkod sembolojisinin anons edilmesi ile sonuçlandı. U. P.C. ticari olarak kendini ilk defa Haziran 1974’te Troy, Ohio’daki Marsh’ın Süpermarketinde bir Wrigley’s sakız paketi üzerinde gösterdi.

1974: Bellek kartı icat edildi.

1974: Nanoteknoloji ilk defa gündeme getirildi.

1974: POS Cihazı üretildi. İlk çipli kart, Fransız Bilim Adamı Ronald Moreno tarafından icat edildi.

1975: Lazer yazıcı icat edildi.

1975 : Venüs’e (Sovyetler Birliği) ilk insansız yumuşak iniş.

1975 : İlk ABD-Sovyet uzay istasyonu (Apollo ve Soyuz).

1975 : CAT tarayıcısının icadı (bilgisayarlı aksiyal tomografi).

1975: İnsanın ilk genetik haritası çıkarıldı. İngiliz’ler inekten ineğe cenin nakli yaptı.

1975: Microsoft kuruldu.

1976: Mürekkep püskürtmeli yazıcı icat edildi.

1977: İsviçrede  Andreas Gruntzig kalp damarına ilk balon tedavisini uyguladı.

1979: Seymour Cray, süper bilgisayarı icat etti.

1979: Walkman icat edildi.

1979: Karbon-14 yöntemi geliştirildi. Philips ve Sony, CD geliştirdi. (Norio Ohga)

1979 : Suni tohumlamadan ilk ”  tüp bebek” İngiltere’de doğdu.

1981: MS-DOS icat edildi.

1981: İlk IBM PC üretildi. Adam Osborne. (LAPTOP)

1981 : Binnig ve Rohrer tarama tünelleme mikroskobunu icat etti.

1982: Hideo Kodaman tarafından bazı protezler üç boyutlu yazıcılarla üretildi.

1983: AIDS ortaya çıktı.

1984: Tesla Sürücüsüz araç üretti.

1984: CD-ROM icat edildi.

1984: Apple, Macintosh’ u icat etti.

1984 :  Antarktika üzerinde ozon deliğinin keşfi.

1985: Windows işletim sistemi Microsoft tarafından üretildi.

1985: İlk robotik cerrahi prosedür , beyin cerrahi alanında biyopsi amacıyla kullanılmıştır. Bundan 2 yıl sonra 1987 yılında robotla ilk kapalı safra kesesi ameliyatı (laparoskopik kolesistektomi) uygulanmıştır. 2000’li yıllarda kullanıma giren hepimizin bildiği Da Vinci ile uzaktan kontrol edilebilen robot kol yardımıyla cerrahi işlemler uygulanabilmektedir ve ülkemizde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

1986 : İlk yüksek sıcaklık süperiletkenlerinin geliştirilmesi.

1986: Döllenmiş yumurtaya çekirdek nakliyle koyun kopyalandı.

1987: İlk 3-D video oyunu üretildi.

1987: Kalp damarlarına stent takılmasına başlandı.

1987: Steinel aydınlatmada kullanılan ilk sensörü buldu.

1988: Dijital cep telefonları icat edildi.

1989: Yüksek çözünürlüklü televizyon (HDTV) icat edildi. Yayını yapıldı.

1989: Japonlar, damarda dolaşabilen küçür robot yaptı

1990: World Wide Web ve Internet protokolü (HTTP), Tim Berners-Lee tarafından oluşturuldu.

1990: İlk arama motoru Archie uygulamaya girdi

1990 : Hubble Uzay Teleskobu fırlatıldı; optik kusur bulundu.

1991: Dijital telesekreter icat edildi.

1991: Web sitesi hizmeti uygulamaya girdi.Berners-Lee’nin World Wide Web ağı.

1992: İnsandaki 21. kromozomun haritası eksiksiz çıkarıldı.

1992: Artırlmış Gerçeklik. Pokemon Go oyunu. Boeing Firması ortaya çıkardı.

1993: Pentium işlemci üretildi.

1994: HIV proteaz inhibitörü icat edildi.

1994 : Hubble Uzay Teleskobu bir kara deliğin varlığını doğruladı.

1994: İnternet salgını dünyaya yayıldı.

1994: Akıllı saatler kullanılmaya başlandı.

1995: Java bilgisayar dili icat edildi.

1995: DVD (Digital Versatile Disc veya Digital Video Disk) icat edildi.

1995: Saniyede 100 milyar işlem yapan bilgisayar geliştirildi.

1996: Web TV icat edildi.

1996: Hotmail , ilk e- posta programı çıktı.

1996: Peugeot tarafından elektrikli scoter bulundu.

1997: Gazla çalışan yakıt hücreli icat edildi.

1997: Kopyalanan Koyun Dolly dünyaya geldi.

1997: İnternet Banacılığı, e-bankacılık . Türkiye’de ilk başlatan İş Bankası oldu.

1997: Yandex kullanıma çıktı.

1997: Google kuruldu.

1998: Internet Arama Motorları; BİNG(ABD-1987), Yahoo (ABD-1994),CONTENKO (1994),  ASK.com (1996 bazı kaynakta 1995),  Yandex (Rusya-1997), Google(ABD-1998), BAIDU(ÇİN-2000), İNFO (2003), Microsoft Bing(2009), İNFOSPACE(2012).

1998: Sosyal Medya Platformları; Bugün yüzlercesi var. Önemli miktarda kullanıcısı olanlar; QQ,Tencent(1998), Facebook(2004), YouTube(2005), Twitter(2006), Pinterest(2008), Sina Weibo(2009), WhatsApp(2009), İnstragam(2010), WeChat (2011), Facebook Messenger(2011), Snapchat(2011), Kuaishou(2011), Telegram(2013), TikTok(2015), Douyn(2016), YouTube Shorts(2020).

1999: ADSL kullanılmaya başlandı. Google kuruldu. 2000 yılında en sık kullanılan arama motoru oldu.

1999: Tesla Otomabilleri üretilmeye başladı.(2020)

1999: Yeni gezegenler bulundu.

2000: Akıllı Telefon üretildi.

2000: Prof. Dr. Tuncay Uluğ, kulak ve kafa tabanı cerrahisi için tasarladığı mikro cerrahi aletleriyle adını tüm dünyaya duyurdu. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Uluğ’un 1999’da tasarladığı, 2000 yılında da bir Türk firmasınca üretimini gerçekleştirdiği bu aletler, şimdi dünyaca ünlü Alman Storz firması tarafından ‘Ulug Double Sided Ear Microsurgery Instruments’ (Uluğ Çift Taraflı Kulak Mikro Cerrahi Aletleri) adıyla dünya piyasalarına sunuldu.

2000: FluidSense infüzyon pompası (otomatik ve standart intravenöz aplikatör) icat edildi. GPS yer belirleme sistemi sivil kullanıma açıldı. Wi-Fi kablosuz bağlantı başladı.

2000: Segway ve İBOT insan taşıyıcı Dean Kamen tarafından icat edildi.

2000: USB Bellek ( Flash Disk) yapıldı. Flash Bellek, içerisinde küçük bir depolama birimi olan ve USB girişi üzerinden bilgisayara bağlanan taşınabilir veri saklama aygıtı.

2001: ABIOMED tarafından en küçük yapay kalp üretildi.

2001: Biyo Yapay karaciğer Dr. Kenneth Matsumura ve Alin Vakfı tarafından icat edildi.

2001: Kendi kendini temizleyen pencereler PPG Industries tarafından icat edildi.

2001: iPod üretildi. Windows XP dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi oldu.

2002: Sanal klavye Canesta ve Vkb tarafından icat edildi.

2002: Doğum Kontrol Yaması icat oldu.

2002: Engelliler için Braille Eldiveni üretildi.

2002: Nonotex kumaş üretildi.

2003: Susumu Taçi, Masahiko Inami ve Naoki Kawakami tarafından “Optik Kamuflaj Sistemi” icat edildi.

2003: Toyota hibrit otomobil üretti. Parketme özelliği de mevcut.

2003: Skype, görüntülü görüşme başlattı.

2004: Adidas ne kadar sert veya yumuşak desteğe ihtiyaç olduğunu belirleyen mikroişlemcili bir ayakkabı geliştirdi. Facebook kuruldu.

2004: Sono Prep cihazı icat edildi.Biyoyeknoloji alanında ilaçları enjeksiyon yerine ses dalgaları ile yönlendiren cihaz.

2004: Yarı Saydam Beton Macar mimar Aron Losonczi tarafından geliştirildi.

2005: YouTube – Online video paylaşımı ve görüntüleme sitesi, Steve Chen, Chad Hurley ve Jawed Karim tarafından 2005 yılında ilk defa kullanıma girdi.

2005: Güneş enerjisindenden faydalanmak için Güneş çatılarının kurulması.

2006: iPhone 3G üretildi.

2006: Loc8tor Cihazı üretildi.Unutulan küçük eşyaları bulma cihazı.

2007:  Yrd. Doç. Dr. Hilmi Volkan Demir ile öğrencileri Sedat Nizamoğlu, Tuncel Özel ve Emre Sarı, Edison’un icat ettiği ampule alternatif nanoteknoloji ürünü ışık kaynağı üretti. Çalışma, Nanotechnology isimli dergininin 14 Şubat 2007 tarihli sayısına kapak oldu. Nanokristal kullanarak beyaz ışık üretimini dünyada ilk kez ayarlanabilir renk özellikleriyle başardıklarını belirten Demir bu buluş ile %95 oranında enerji tasarrufu sağlıyor.

2007: Amazon e- kitap okuyucusunu piyasya sürdü.

2007: Mobil banakcılık başladı.

2007: Apple’ın büyük mobil teknolojisi Iphone üretildi.

2008: Biyonik lensler icat edildi. Babak Parviz, güneş pilleri ile çalışan küçük led leri kullanan kontakt lensleri keşfetti.

2008: Sony şekerden elektrik üreten bir sistem üretti.

2008: Google Sürücüsüz araç projesini geliştirdi.

2008: Tesla Roodster Elektrikli otomobil üretti.

2008: Günümüzün akıllı telefonu yapıldı.

2008: Tükürük ile DNA test kiti bulundu.

2009: Vücut klavyesi üretildi. Kolunuza yansıttığı ışığı düğme olarak kullandığınızda temas sırasında çıkan sesi dinleyerek hangi tuşa bastığınızı anlayan bir sistem üretildi.

2009: Kitle Fonlaması, Kickstarter isimli site geliştirdi.

2009: Gmail; Google’un sunduğu e-posta hizmeti kullanılmaya başladı.

2009: Bilhassa bilim kurgu filimlerinde digital efektlerin teknolojisi Altıncı His Bigisayar kullanılmaya başladı.

2010: Twitter’ın kurucularından Jack Dorsey’in geliştirdiği Square cep telefonunuzu bir pos makinesine çevirerek kredi kartı ile alışveriş yapılmasına imkan veriyor.

2010: Apple Ipod Tablet üretildi. Giderek popüler olmuştur. Minibook adı verilen küçük boyutlu bilgisayarların yerini almıştır.

2010: Bir atomdan diğerine kısa mesafede bilgi ışınlaması gerçekleşti.

2011: Curiosity adı verilen Mars Uzay Aracı gezegen yüzeyine bırakldı.

2012: Maternit21 (Anneden alınan kanla bebeğin sağlık durumu ve cinsiyeti öğreniliyor) bulundu.

2012: Microsoft, Outlook.com  ismiyle Web postası hizmetini kullanıma sundu.

2013: İnsansı robotlar kullanılmaya başlandı.

2013: Zoom, görüntülü görüşme başlattı.

 1. DNA nın yeniden düzenlenmesi (Gen Düzenleme) başarıldı.

2013: Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) yapıldı.

2013: Hoverboard, iki tekerlekli kişisel vasıta üretildi.

2013: ABD firması Second Sight tarafından Biyonik Göz üretildi.

2014: Artırılmış Gerçeklik. (Augmented Reality) Google Glass kullanılmaya başlandı. Algıladığımız tüm fiziksel nesnelerin, bilgisayar kaynaklı algısal bilgilerle (grafik, video, ses vb.) geliştirilerek, gerçek zamanlı ve etkileşimli deneyim sunan Arttırılmış Gerçeklik, en popüler dönemini 2016’da PokemonGo uygulamasının piyasaya sürülmesi ile yaşadı.

2015: Uzaya gönderilen uydularda kullanılan roketin çok kullanımlı hale gelmesi.

2015: Tesla Güç Duvarı bulundu. Evde batarya görevi görecek powerwall.

2016: Amazon firması ürün teslimatlarını Drone ile yapmaya başladı.

2020: Coronavirüs, COVİD-19 salgınının aşısını Sinovac ismiyle Çinli biyofarmasötik şirketii(Corona Vac) buldu.

2021: İkinci ve Dünyada en fazla kullanılan koronavirüs, COVİD-19 aşısını BioNTech ismiyle Pfizer- BioNTech firması (Uğur Şahin ve Özlem Türeci) buldu.

2022:ChatGPTOpenAI tarafından geliştirilen ve diyalog konusunda uzmanlaşmış bir prototip yapay zekâ sohbet robotudur. Chatbot, hem denetimli hem de takviyeli öğrenme teknikleriyle ince ayar yapılmış büyük bir dil modelidir. İnce ayarı yapılan temel model, GPT-3‘ün geliştirilmiş bir sürümü olan OpenAI‘nin GPT-3.5 dil modeliydi.[1][2][3]

ChatGPT, 30 Kasım 2022’de bir prototip olarak piyasaya sürüldü ve birçok bilgi alanında ayrıntılı ve anlaşılır yanıtlarıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

2023: Toryum Reaktörü İşletim izni verildi. Çin’de Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi, ülkenin ilk toryum reaktörü için Şanghay Uygulamalı Fizik Enstitüsüne işletim izni verdi. South China Morning Post’un (SCMP) haberine göre, 7 Haziran’da verilen izinle Şanghay Uygulamalı Fizik Enstitüsü, reaktörü 10 yıl süreyle işletebileceği süreci test faaliyetleriyle başlatacak.

“Erimiş tuzdan elde edilen sıvı yakıt” kullanılan reaktör, Gobi Çölü’ndeki Wuwei’de bulunuyor.

Reaktörlerin, arttırılmış güvenlik, azaltılmış atık ve iyileştirilmiş yakıt verimliliği dahil geleneksel uranyum reaktörlerine göre çeşitli avantajlar sunduğu kaydediliyor.

Toryum ayrıca uranyum ile karşılaştırıldığında daha bol bulunan bir kaynak olarak öne çıkarken Çin‘de ise önemli toryum rezervleri bulunuyor.

Çin’in toryum rezervlerinin 20 bin yıldan fazla sürede ülkenin toplam enerji ihtiyacını karşılamaya yeteceği tahmin ediliyor.

Son yirmi yılda (2001-2021) dünyada birçok önemli teknolojik gelişme yaşandığını söyleyebilirim. Bu dönemdeki bazı büyük teknolojik gelişmeler şunlar olabilir:

 1. Akıllı Telefonların Yükselişi: İlk iPhone’un 2007’de tanıtılmasıyla birlikte akıllı telefonlar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Android işletim sistemi de benzer bir dönemde popülerlik kazandı.
 2. Sosyal Medyanın Patlaması: Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformları, iletişim ve içerik paylaşımını kökten değiştirdi, topluluklar oluşturdu ve dünya genelinde milyarlarca insanı bir araya getirdi.
 3. Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi: Yapay zeka ve makine öğrenimi alanındaki gelişmeler, otomasyon, tahmin analizleri, dil işleme ve görüntü tanıma gibi birçok alanda büyük ilerlemelere yol açtı.
 4. Blok Zinciri Teknolojisi: Bitcoin’in ortaya çıkmasıyla başlayan blok zinciri teknolojisi, kripto para birimlerinin ötesinde, güvenli veri depolama, dijital kimlik doğrulama ve iş süreçlerinin optimize edilmesi gibi alanlarda da kullanıldı.
 5. Akıllı Ev Teknolojileri: Nesnelerin İnterneti (IoT), evlerdeki cihazları internete bağlayarak, ışıklar, termostatlar, güvenlik kameraları gibi cihazların uzaktan yönetilmesini sağladı.
 6. Biyoteknoloji ve Genom Düzenleme: CRISPR-Cas9 gibi teknolojiler sayesinde gen düzenleme ve biyoteknoloji alanında büyük adımlar atıldı, genetik hastalıkların tedavisi ve bitki/hayvan türlerinin değiştirilmesi gibi konularda çalışmalar yapıldı.
 7. Yenilenebilir Enerji ve Elektrikli Araçlar: Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları daha yaygın hale geldi. Ayrıca elektrikli araçlar, fosil yakıtlı araçlara alternatif olarak giderek daha fazla benimsendi.
 8. Sanal ve Artırılmış Gerçeklik: Sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR), oyunlar, eğitim, sağlık ve tasarım gibi alanlarda kullanıldı ve deneyimleri zenginleştirdi.
 9. Hızlı İnternet ve Kablosuz Teknolojiler: 4G ağlarından sonra 5G ağları geliştirilmeye başlandı, bu da daha hızlı veri iletimi ve düşük gecikme süreleri anlamına geliyor.
 10. Otonom Araçlar: Sürücüsüz otonom araçlar konsepti, büyük teknoloji ve otomotiv firmalarının ilgi odağı haline geldi.
 11. Büyük Veri: (Big Data); 1990’larda internet yaygınlaşmaya başladığında, büyük veri kavramı da ortaya çıktı. İnternet üzerindeki web siteleri, kullanıcıların büyük miktarda veri üretmesine neden oldu. Bu veriler, işlenmesi zor olan yapısal olmayan verilerdi. web sunucularının logları, İnternet istatistikleri, sosyal medya yayınları, bloglar, mikrobloglar, iklim algılayıcıları ve benzer sensörlerden gelen bilgiler, GSMoperatörlerinden elde edilen arama kayıtları gibi büyük sayıda bilgiden oluşuyor.
 1. Çip Organlar (Organ Microchips) : Tıp dünyasının yeni çalışma başlıklarından biri: çip organlar. Bir bilgisayar bileşenini andıran çip organlar, özellikle hayvan deneylerine son vermek ve kişiselleştirilmiş tıp geliştirebilmek adına bilim çevrelerince yeni bir olasılığın tartışılmasını sağladı.
 2. Nano Cihazlar : Nanofabrikasyon üretimi olan nano ölçekli materyaller geçtiğimiz 10 yılın teknolojik gelişmelerine adını yazdıran bir başka yenilik. Özellikle bilgi işlem dünyasına önemli katkı sağlayan nano cihazlar; tıbbi uygulamalar, havacılık, elektronik, taşımacılık gibi pek çok sektörün de ilgi alanına girmeye başladı. Nano cihazların bugün en bilinen örnekleri arasında; çeşitli sensörler, karbon nano tüpler, nano yapılı güneş pilleri ve kanser tedavisini hedefleyen nano partiküller yer alıyor.
 1. Bulut Bilişim : Veri ve dataların yüksek hacimleri depolama koşulları adına kritik problemlere neden olabiliyordu. Geçtiğimiz 10 yıl içinde Bulut Bilişim Teknolojisi; bilgisayarlar ve diğer cihazlardan elektrik dağıtıcılarına benzer bir bilişim ağı (internet) üzerinden istenilen mekânda ve istenildiği zaman her çeşit bilgi ve kişisel veriye ulaşmayı sağladı.
 2. Çeviri Yapan Kulaklık: Eş zamanlı olarak çeviri işlemlerini gerçekleştiren kulaklıklar Google tarafından geliştirilerek dizayn edilen teknolojik ürünler olarak göze çarpıyor. Çeviri yapan kulaklık ile eş zamanlı iletişim kurma durumu mümkün olmakla beraber; neredeyse her dile dair bu tip hizmetlerin verilebilmesi de söz konusu olabiliyor. Google Pixel akıllı telefonu ve Google Çeviri programıyla beraber çalışan bu kulaklık giderek daha da aktif bir rol üstleneceğe benziyor.
 • Yapay Embriyolar: Bilim insanları tarafından yapılan çalışmalarda sperm ya da yumurta olmadan embriyo elde edilmesi sağlandı. Yaşamın kaynağına inme konusunda etkili bir buluş olan bu çalışma içerisinde sadece kök hücre kullanıldı.
 1. Materyallerin Kuantum Sıçraması: Kuantum bilgisayarları daha önce makinalar tarafından hiç gerçekleştirilmemiş olan bir işlemi gerçekleştirme konusunda etkili olacak.  Yakın zaman içerisinde etkili ilaçların üretiminin yanı sıra enerji üretmek ve dağıtmak işlemlerini gerçekleştirme konusunda da en uygun tasarımların hayatımıza girmesi söz konusu olabilecek.
 2. Kuantum Hesaplama: Kuantum Hesaplama: Bir sonraki dikkat çekici teknoloji trendi, kuantum hesaplamadır. Süperpozisyon ve kuantum dolanıklığı’ndan yararlanan bir hesaplama şeklidir. Bu şaşırtıcı teknoloji eğilimi, koronavirüsün yayılmasını önlemede kullanıldı. Kaynaktan bağımsız olarak verileri kolayca sorgulama, izleme, analiz etme ve hareket etme yeteneği sayesinde potansiyel aşılar geliştirmede de rol oynamaktadır. Kuantum hesaplamanın uygulama bulduğu bir diğer alan, yüksek frekanslı ticaret ve dolandırıcılık tespiti ve kredi riskini yönetmek için bankacılık ve finanstır.
 3. 5G Teknolojisi: IIoT’yi takip eden bir sonraki teknoloji trendi 5G’dir. 3G ve 4G teknolojileri internette gezinmemizi, veriye dayalı hizmetleri kullanmamızı, Spotify veya YouTube’da yayın için artan bant genişliğini ve çok daha fazlasını sağlarken, 5G hizmetlerinin Google Stadia, NVidia GeForce Now ve çok daha fazlası gibi bulut tabanlı oyun hizmetlerinin yanı sıra AR ve VR gibi gelişmiş teknolojilere dayanan hizmetleri etkinleştirerek hayatımızda devrim oluşturması beklenmektedir.
 4. Siber Güvenlik: Siber güvenlik, bir süredir gündemde olduğu göz önüne alındığında, yeni ortaya çıkan bir teknoloji gibi görünmeyebilir, ancak diğer teknolojiler gibi gelişmektedir. Bunun sebebi tehditler sürekli yeni olduğu içindir. Verilere yasa dışı olarak erişmeye çalışan kötü niyetli bilgisayar korsanları, yakın zamanda pes etmeyecek ve en zorlu güvenlik önlemlerini bile aşmanın yollarını bulmaya devam edecekler. Bu aynı zamanda kısmen yeni teknolojinin güvenliği artırmak amacıyla uyarlanmasından kaynaklanmaktadır. Bilgisayar korsanlarımız olduğu sürece, siber güvenlik trend olan bir teknoloji olmaya devam edecektir. Çünkü bu teknoloji bilgisayar korsanlarına karşı savunma yapmak için sürekli olarak gelişecektir.
 5.  Sağlık Alanında Dijital Dönem: Pandemi dönemi ile birlikte sağlık alanındaki gelişmelerin de hızı arttı. Bu süreçte ilk adım, son yıllarda hayatımıza pratik çözümler sunan akıllı saatler olarak karşımıza çıktı. Kişinin koluna taktığı bu dijital saatte tansiyon, uykusuzluk gibi veriler elde edilebiliyordu. Bu teknolojinin daha da geliştirilmesi ve daha ciddi rahatsızlıkları da belirleyebilecek kapasiteye gelmesi hedefleniyor.
 6. Apple’dan LiDAR Sensör Teknolojisi: 2020’deki dikkat çekici olaylardan birisi de Apple’ın önce iPad Pro’da, daha sonra iPhone 12 Pro’da kullandığı LiDAR kameraydı. LiDAR kamera, gelişmiş teknolojisi sayesinde kullanıcının bulunduğu mekanda ölçüm yapabilmeyi, gerçeğe yakın görsellerle buluşturmayı vaat eden önemli bir gelişmeydi.

Elbette bu sadece son yirmi yılda yaşanan bazı önemli teknolojik gelişmelerin bir özeti. Son yıllardaki önemli teknolojik buluşlar ve gelişmeler kişilerden ziyade firmalara ait olduğu görülmektedir. AR-GE faaliyetlerinin pahalı olması, aşırı bir rekabet ortamında kişilerden ziyade yetişmiş ekiplerle gelişmelerin ortaya çıkması teknolojik ilerlemede yeni bir uygulamanın olduğunu göstermektedir.

 

Yazar

Mustafa Korçak

Peki ben ne yapabilirim?
Bizi okuyor, beğeniyor ve “Peki ben ne yapabilirim?” diye soruyor musunuz? Bağış yaparak bizi destekleyebilirsiniz. Bağışlarınızla faaliyetlerimiz daha sık, daha geniş ve daha etkili olacaktır. TIKLAYINIZ!

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar