Prof. Dr. Orhan Türkdoğan’ı kaybettik

Prof. Dr. Orhan Türkdoğan 96 yaşında hayatını kaybetti.


Paylaşın:

Çalışmaları, eserleri ve yetiştirdiği hocalarla sosyoloji dünyasında önemli bir yer edinmiş değerli sosyolog Prof. Dr. Orhan Türkdoğan 96 yaşında hayatını kaybetti. Ruhu şad olsun, Türk milletinin başı sağ olsun!

 

Orhan Türkdoğan kimdir?

1928, Malatya doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini Malatya’da gördü. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe ve Sosyoloji Bölümü (1955) mezunu. 1955-59 yılları arasında Malatya Lisesinde felsefe öğretmenliği yaptı. Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesine asistan oldu (1959). “Malakanların Sosyal Organizasyonu” adlı çalışmasıyla (1962) doktora yaptı. 1962-64 yılları arasında ABD Nebraska ve Missouri üniversitelerinde antropoloji, sosyoloji, psikoloji, köy sosyolojisi ve toplum kalkınması alanında çalışmalar yaptı. 1967 yılında Erzurum’a bağlı otuz sekiz köyde yaptığı sağlık ve hastalık sisteminin sosyo-antropolojik incelemesini yaparak doçent ve 1971 yılında Türkiye’de “Köy Sosyolojisinin Temel Sorunları” adlı eseri ile profesör oldu. 1972’de Alman hükümetinin sağladığı DAAD bursu ile Almanya’ya davet edildi ve birinci nesil Türk işçileri üzerinde sosyoekonomik bir araştırma yaptı. 1980’de aynı burs ile bu defa ikinci nesil üzerinde araştırma yapmak için davet edildi ve ikinci neslin geniş bir araştırmasını belirli işçi kültür sahalarında gerçekleştirdi. Aynı yıl terör ve şiddet olayları ile ilgili olarak kaynak araştırmaları için İskoçya St.Andrews Üniversitesinde bulundu. Bölüm başkanlığı ve fakülte dekanlığı yaptı. Gazi Üniversitesi Bolu İdari Bilimler Yüksek Okuluna geçti ve burada, 1985-95 yıllarında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin kuruluşunda görev aldı. 1995 yılında Gebze İleri Teknoloji Enstitüsüne geçti.

Çok sayıda makalesi çeşitli dergilerde yayımlanmış olan Prof. Dr. Türkdoğan, sosyoloji alanında yaptığı çalışmalarıyla tanındı. Bu çalışmalarından dolayı Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 1995 yılında yılın kültür adamlarından seçildi.

Kitapları   

Erzurum Yöresinde Tıbbi Tedavinin Sosyo-Kültürel Safhaları 1964

Türkiye’de Doğum Kontrolüyle İlgili İnsan Faktörleri 1966,

Erzurum ve Çevresinde Sosyal Araştırmalar 1967,

Toplum Kalkınması Teori ve Metot Yönünden Bir Araştırma 1968,

Salihli’de Türkistan Göçmenleri’nin Yerleşmeler 1969,

Doğu Bölgesinde Halkın Sağlık ve Hijyenleİ lgili Tutum Ve İnançları 1970,

Erzurum Köylerinde Çiftçilerle Haberleşme Kanalları ve Yeniliğin Yayılması 1970,

Türk Sosyoloji Tarihinde Carle C. Zimmerman 1970,

Türkiye’nin Kalkınma Yolu: Sosyo-Ekonomik Sistem Tartışmaları 1970 (2.b., 1973), Türkiye’de Köy Sosyolojisinin Temel Sorunları 1970 (2.b., 1978, 3.b., 2006), Beşikdüzü ve Dursunbey Bölge Monografileri

Karşılaştırmalı Sosyal Araştırmalar 1971, Seçilmiş Bazı Yerli ve Göçmen Gruplar Üzerinde Sosyal Değişme Örnekleri 1971, Malakanlar’ın Toplumsal Yapısı, Kars İlinin Üç Köyünde Bir Rus Etnik Grubun Sosyo- Ekonomik Araştırması (1877-1962) 1971 (2.b., 2005),

Doğu Anadolu’da Sağlık Hastalık Sisteminin Toplumsal Araştırması-Erzurum’da Bir Kasabanın Medikal Sosyolojik Yapısı 1972,

Toplumsal Değişmede Yeniliğin Yayılması Sürecinin Tarımsal Sektöre Uygulanması 1972,

Tarımsal Yenilik Tekniklerinin Yayılması: Federal Almanya Örneği 1973 (2.b., 1975),

Ziya Gökalp Sosyolojisinde Bazı Kavramların Değerlendirilmesi 1970 (2.b, 1972, 3.b., 1978) 2.b., 1973,

Doğu Köylerinde Sosyo-Ekonomik Farklılaşma 1973,

Batı Almanya’nın Bir Kentinde Türk İşçilerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı 1973, Doğu ve İnsan Sorunu 1974,

Yoksulluk Kültürü- Gecekonduların Toplumsal Yapısı 1974,

Türkiye’nin Kalkınma Yolu. Sosyo-Ekonomik Sistem Tartışmaları (1. Baskı: 1970, 2. Baskı: 1972, 3. Baskı: 1974, 4.Baskı: 1976, 5.b., 1977),

Çağdaş Türk Sosyolojisi-Araştırma, Yöntem ve Teknikler 1977 (2.b., 1996, 3.b., 2003),

Toplum Kalkınması, 2.b., Dede Korkut Yayını 1977 (1.b., 1968),

Türkiye Açısından Özyönetim, Aydınlar, Sendikalar ve Siyasal Partiler 1977,

Kemalist Modelde Fert Devlet İlişkileri 1977 (2.b., 1982), Sanayi Sosyolojisi,

Türkiye’nin Sanayileşmesi Dün-Bugün-Yarın 1981 (2.b., 2009),

Atatürk’te Millî Devlet Anlayışı 1981, Aydınlıktakiler ve Karanlıktakiler (Toplumumuzun Dramı) 1982 (2.b., 1996), Millî Kültür, Modernleşme ve İslâm 1983 (2.b., 2004),

İkinci Neslin Dramı- Avrupa’daki İşçilerimiz ve Çocukları 1984,

Sosyal Şiddet ve Türkiye Gerçeği 1985 (2.b., 1996),

Max Weber- Günümüzde ve Türkiye’de Weberci Görüşler 1985,

Doğu Anadolu’nun Sosyal Yapısı 1987, Değişme- Kültür ve Sosyal Çözülme 1988 (2.b., 2004),

Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi 1989 (2.b., 2003),

Niçin Milletleşme? Milli Kimliğin Yükselişi 1995 (2.b., 1999),

Güneydoğu Kimliği (Aşiret- Kültür ve İnsan) 1995,

Alevi Bektaşi Kimliği-Sosyo-Antropolojik Araştırma 1995 (2.b., 2004),

Sosyal Hareketler Olarak Celali Ayaklanmaları 1996,

Türk Tarihinin Sosyolojisi 1996 (1.b., T.Y., 3.b., 2003, 4.b., 2006),

Etnik Sosyoloji 1997 (2.b., 2006),

Sosyal Hareketlerin Sosyolojisi 1997 (2.b., 2004),

İşçi Kültürünün Yükselişi (İş Ahlakı) 1998, Ziya Gökalp Sosyolojisinin Temel İlkeleri 2.b., 1998,

Kemalist Sistem- Kültürel Boyutları 1999 (2.b., 2005),

Osmanlı’dan Günümüze Türk Toplum Yapısı 2002 (2.b., 2008),

Gecekondu İnsan ve Kültür, 2002,

Aydın Sınıfın Anatomisi 2003, Türk Ulus-Devlet Kimliği 2005 (2.b., 2006),

İslami Değerler Sistemi ve Max Weber 2005, Doğu ve Güneydoğu Kabile- Aşiret Yapısı 2005,

Ulus-Devlet Düşünürü Ziya Gökalp 2005, İstanbul Gecekondu Kimliği 2006,

Toplumsal Yapı ve Sağlık –Hastalık Sistemi 2006,

Türk Toplumunun Kültürel Dinamikleri 2007,

Türk Toplumunda Zazalar ve Kürtler, 2008, Doğu ve Güneydoğu Sorunlar ve Çözüm Yolları 2009,

Türk Toplumunun Tarihsel Kimliği ve Günümüz Sorunları 2009,

Günümüzde Karaman ve Hazar Türkleri 2009.

 

Yazar

MDM

1 Yorum

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar