TÜRK DE MÜSLÜMAN DA İNSAN DA DİK DURUR!

10 Temmuz 2016 Türk, tarihte iz bırakmış sayılı milletlerden biridir. Hunlar, Köktürkler, Karahanlılar, Selçuklular, Temürlüler, Osmanlılar… Her biri büyük coğrafyalara hâkim olmuş, milyonları yönetmiş hanedanlar. Motun, Attila, Köl Tigin, Gazneli Mahmud, Alpaslan, Temür, Fatih, Babür… Hepsi de yiğit, hepsi de cihangir. Yüzyıllarca dünyayı idare etmişler. İstiklal Savaşı bir destan ve onun şanlı önderi bir destan […]


10 Temmuz 2016

Türk, tarihte iz bırakmış sayılı milletlerden biridir. Hunlar, Köktürkler, Karahanlılar, Selçuklular, Temürlüler, Osmanlılar… Her biri büyük coğrafyalara hâkim olmuş, milyonları yönetmiş hanedanlar. Motun, Attila, Köl Tigin, Gazneli Mahmud, Alpaslan, Temür, Fatih, Babür… Hepsi de yiğit, hepsi de cihangir. Yüzyıllarca dünyayı idare etmişler.

İstiklal Savaşı bir destan ve onun şanlı önderi bir destan kahramanı, bir kurucu ata.

Türk, böyle bir tarihin, böyle kahramanların vârisi. Böyle bir mirasa sahip olan bir milletin çocuğuna kul karşısında eğilmek, el pençe divan durmak yakışmaz. Türk isen dik duracaksın! Sen koskoca bilim adamısın, halkın sevdiği bir sanatçısın, başarılı bir iş adamısın… Her şeyden önce şanlı bir tarihin gururunu taşıması gereken bir Türk’sün. Zamanenin gelip geçici diktatörlerinin, siyasetçilerinin önünde ne diye eğilip bükülüyorsun? Türk isen dik duracaksın!

Müslüman, son dinin, evrensel bir dinin temsilcisidir. Doğmamış, doğurmamış, benzersiz, tek bir yaratıcı fikri, dinler içinde sadece Müslümanlığın ulaştığı müstesna bir seviyedir. Zaman ve mekân gibi ölçülebilir, görülebilir unsurlara bağlı bulunmayan, soyut Tanrı kavramı da öyle. Öyle bir din ki en büyük emri düşünmek, araştırmak ve ilim yapmak. Böyle bir dinin mensubu olan Müslüman’a da kula kul olmak yakışmaz. Müslüman sadece Tanrı karşısında eğilir. Hangi diktatörlük makamında olursa olsun, bir kulun karşısında eğilmez. Müslüman isen dik duracaksın!

Sen Hz. Muhammed’in, Hz. Ömer ve Ali’lerin, Harun Reşid’in, Tarık bin Ziyad’ın, Selahaddin Eyyubî’nin, Kanuni’nin mirasçısısın. Ne diye iki elini göbeğine bağlayıp, başını yana doğru sarkıtıp eğiliyorsun. El bağlayıp baş eğmek sadece Tanrı karşısında olur. Müslüman isen dik duracaksın!

Ülül’emre itaat, devletin yasalarına itaat demektir. Yasalara itaat etmeyen siyasetçilere, makam sahiplerine sen ne diye itaat edeceksin? Ne diye haysiyetini ayaklar altına alıp yalakalık yapıyorsun? Müslümanlık sana kula kul olmayı mı emrediyor? Müslüman isen dik duracaksın!

İnsan, yaratılışın mucizesidir. Evren bir mucize, evren içinde insan başlı başına bir mucizedir. Akıl sahibidir, duygu sahibidir, haysiyet ve şeref sahibidir. “Ahlak” denilen harika bir “normlar düzeni”nin yaratıcısıdır. Binlerce sanat eserinin yaratıcısı, binlerce teknolojik eserin mucidi, nice bilinmeyen dünyanın kâşifidir insan. İlyada, Dede Korkut Kitabı, Leyla – Mecnun mesnevisi, tekbir dediğimiz ilahi beste, 9. Senfoni… Hepsi insan denen mucizenin eseridir. Böyle bir varlık, yine kendisine benzeyen bir varlık karşısında eğilir mi? İnsan denilen mucizevi varlık kul karşısında ellerini bağlar mı? İnsan isen dik duracaksın!

Sen varlıkların en şereflisi değil misin? En sefil yaratıkların bulunduğu çukurlara nasıl yuvarlanılır sanıyorsun? Aklını, fikrini zamane diktatörlerine satarsan; duygularını zamane siyasetçilerinin emrine verirsen; haysiyet ve şerefini zamane zalimlerinin ayakları altında ezdirirsen, işte o zaman esfel-i sâfilîn bataklığında sen de yerini alırsın. İnsan, şerefiyle, haysiyetiyle, vakarıyla insandır. İnsan isen dik duracaksın!

Koca koca insanlara bakıyorum. Şu veya bu şekilde isim yapmış insanları seyrediyorum. Çevrelerinden saygı gören şöhretlere bakıyorum. Ulaştıkları noktada hepsinin belli bir tatmin duygusuna erişmiş olduklarını düşünüyorum. Fakat hayır… Hâlâ bir şeyler istiyorlar. Hâlâ birilerine yanaşmak, birilerinin sofrasına oturmak, birilerinden iltifat görmek istiyorlar. Bilmiyorlar ki o sofralar, o iltifatlar onları sadece yanaşma yapar. Yanaşmalık insana belki bazı makamlar kazandırır; belki para da kazandırır. Fakat asla şeref kazandırmaz.

Türk isen, Müslüman isen, insan isen dik duracaksın!

Yazar

Ahmet Bican Ercilasun

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar