Türk Devletleri Teşkilatı

İngilizce madalya. Elbette kızacağız, eleştireceğiz. Fakat o da geçip gidecektir. Yeter ki Türk kendi kaderine kendisi karar versin!


Paylaşın:

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin Türk Devletleri Teşkilatı adını alması çok önemli bir olaydır. Hiçbir gerekçe, hiçbir teferruat bu olayın önemini azaltamaz. Filan kimseler istismar edecekmiş, filan kimseler bundan rant devşirecekmiş… Olayın önemi karşısında ne kadar “filan kimse” varsa hepsi teferruattır. Filan kimseler günü gelince gidecekler, eğer akılsızlık etmezsek, Türk birliğine giden süreç devam edecektir.

Millî hassasiyetleri anlıyorum. Teşkilatın madalyasındaki yazının İngilizce olmasına ben de öfkeleniyorum. Ama bir yandan da şunu düşünüyorum. Olay, benim hayallerimi aşmıştır; asla hayal edemeyeceğim noktalara gelmiştir. İlişkilerin yönü, bütün aksamalara rağmen ileriye doğrudur.

Bir de şöyle düşünüyorum. Filan kimselere rağmen böyle olmaktadır. Türk dünyası böyle bir gidişin yarar getireceğini düşünmektedir. Türk dünyasının insanları bunu istemektedir. İşte bu her şeyden önemlidir. Filan kimseler isteseler de istemeseler de birliğe doğru yürüyüşün içinde bulunmak zorunda kalmaktadırlar. İşte önemli olan budur.

İngilizce madalya. Elbette kızacağız, eleştireceğiz. Fakat o da geçip gidecektir. Yeter ki Türk kendi kaderine kendisi karar versin! Hayır, bizi hep falan falan devletler, şirketler yönetiyor. O zaman yaşamayalım kardeşim, Türk’e güvenmiyorsak niçin Türk milliyetçiliği yapıyoruz? Beyinlerini de ruhlarını da yabancılara teslim edenler yok mu? Elbette var. Hiç kimseye hiçbir şey altın tepside sunulmaz. Hele Türk olarak dünyaya gelmişsen hiç kimse sana “yürü” demez. Türk olarak doğmak demek, mücadelenin içine doğmak demektir. Dişimizle tırnağımızla bağımsızlığımızı kazandık. Aklımızla, ferasetimizle bugüne kadar geldik. Bundan sonra da hem kol gücümüzü, hem beyin gücümüzü ve elbette iman gücümüzü kullanacağız. Büyük ülküler yürek ister, beyin ister, inanç ister.

Türkmenistan da gözlemci olarak katılmış, teşkilat genişlemiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bir gün elbet katılacaktır. Rusya Federasyonu içindeki federe ve özerk Türk devletlerinin de teşkilata katılmasını elbet isteriz. Ama Rusya’nın da işe burnunu sokmasını istemeyiz.

Teşkilatın kabul ettiği 121 maddelik bildiriyi ve Türk Dünyası 2040 Vizyonu’nu dikkatle okuyunuz. Şimdi biliyorum, aramızda “vizyon” kelimesine takılacaklar da olacaktır. Gün, “vizyon” kelimesine takılıp ah vah etme günü değildir. Metinleri dikkatle okuyunuz. Sizin de teklifleriniz varsa onları yazınız, anlatınız. Yazıp anlatınız ki olumlu düşünceler kamuoyunda yaygınlaşsın ve günün birinde onlar da bildirilerde yer alsın.

Bildirinin 29. maddesine göre “Hazar Geçişli Uluslararası Doğu – Batı Orta Koridoru da dâhil olmak üzere, Türk devletleri arasındaki ekonomik işbirliğini ve bağlantısallığı güçlendirmek amacıyla Türkistan’da Türk devletleri için kurulacak TURANSEZ özel ekonomik bölgesine katılma davetini” üye ülkeler memnuniyetle karşılamışlardır. Ucundaki “-SEZ” bazı yabancı kelimelerin ilk harfleri olsa da Turan kavramı metne girmiştir. Üstelik Türk devletleri arasındaki ekonomik iş birliğini artırmak için. Yani Gaspıralı İsmail’in “işte birlik” şiarı doğrultusunda yürümek için.

  1. maddede “Türk dünyasının kültürünü ve büyük şahsiyetlerini birlik ve beraberlik ruhu içinde tanıtmak, yaygınlaştırmak” ve benzer projeler teşvik ve takdir ediliyor. Takdir edilen projeler içinde TRT Avaz’ın “Köklerin İzinde” belgeseli de var.
  2. maddede Kazakistan’ın Türkistan şehrinde uluslar arası bir televizyon kanalı kurma girişiminin önemi not ediliyor.
  3. maddede “Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü’ne ilişkin yönetmeliğin” kabul edilmesinden memnuniyet duyuluyor. Hem de “Türk dünyası içindeki birlik ve beraberliğe katkı sağlanacağı” vurgulanarak.
  4. maddede belirlenen “eğitim değişim programı”nın adı Orhun’dur ve bu program üye ülkelerin ortaokul ve lise öğrencileri arasında değişimi öngörmektedir.
  5. maddede Türk Akademisi tarafından hazırlanan “Ortak Türk Tarihi”, “Türk Dünyası Coğrafyası” ve “Ortak Türk Edebiyatı” ders kitaplarının hazırlıklarının son aşamaya gelmesi takdir ediliyor ve 96. maddede Akademi’ye “Türk Dünyası Tarih ve Coğrafya Atlası”, “Türk Dünyasının Kutsal Mekânları” ve “Türk Dünyasının Seçkin Kişilikleri” projelerini tamamlaması talimatı veriliyor.

Süreç yürüyor; Türk dünyasının gençleri 2022 yılında “Tuna Nehri’nden Orhun Vadisi’ne İpek Yolu Rallisi”ne katılmaya hazırlanıyor. “Altaylardan Tuna’ya” gecelerinden “Tuna’dan Orhun’a” rallilerine geldik. Falanlar, filanlar vız gelir; süreç yürüyor ve yürüyecektir.   

 

Yazar

Ahmet Bican Ercilasun

1 Yorum

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar