Uyvar Kuşatması 1663

Doçent Dr. Kahraman Şakul'un Uyvar Kuşatması üzerine çarpıcı askerî tarih çalışması.


Uyvar kuşatması klasik ayrıma göre Osmanlı devletinin duraklama dönemine denk gelen bir savaş. Duraklama dönemi Osmanlı Devleti’nin ilerleyişinin durması gibi anlaşılsa da devletin siyasi ya da askeri hiçbir başarısının olmadığı anlamına gelmiyor.

Bu bakımdan Uyvar Kuşatması önemli bir yer tutuyor. Zîra zaferle birlikte fethedilen tek bir kale değil, kaleye bağlı bir bölgenin Türk hâkimiyetine geçiyor. Bunun yanı sıra Osmanlı’nın Avrupa ve Balkanlardaki topraklarının da güvenlik altına alınması anlamına geliyor.

Uyvar Kuşatması kitabı birçok görsel öğe de içeren askerî tarih çalışması. Ben kitabı dört bölüme ayırdım. Bunlar sırasıyla; dönemin jeopolitik durumu, Uyvar’a varış, kuşatma ve kuşatma sonrası hareket ile siyasi değerlendirme.

Dönemin jeopolitik durumu kısmında, Osmanlı’yı Uyvar fethine iten askerî ve siyasi unsurların inceleniyor. Bu inceleme çok taraflı bir yaklaşımla yapılmış. Hem Osmanlı hem de rakip devletler ve siyasi güç odaklarının tutumları izah edilmiş.

Uyvar kalesine varış kısmında, Uyvar kuşatmasından önceki askerî manevralar ve muharebeler teferruatlı şekilde anlatılmış. Bu muharebeler de yine safha safha okuyucuya sunuluyor. Ciğerdelen muharebesi bu bölümün en ilgi çekici aşaması denilebilir.

Uyvar Kuşatması haliyle kitabın en tafsilatlı bölümünü oluşturuyor. Bu bölümde kuşatma adım adım görsel materyal, haritalar, askerî manevralar ve okuyucunun hoşuna gidecek akıcılıkta tasvirlerle izah edilmiş. Kuşatanların ve savunanların silah ve asker sayıları karşılaştırmalı tetkikle incelenerek gerçek sayılarla okuyucuya sunulmaya çalışılıyor.

Son bölüm diyebileceğimiz Uyvar Kuşatması sonrası harekâtlar ise fethin neticesine bağlı karşılıklı devletlerin askerî ve siyasi manevra ve hamlelerinden ibaret güzel bir değerlendirme şeklinde karşımıza çıkıyor.

Akademik bir çalışma olmasına rağmen akademi dışından hemen her okuyucunun anlayacağı üsluba kitap boyunca sadık kalınmış. Bu da akademi ile geniş kitlenin bağının sıkı tutulması açısından önemli bir husus.

Tarihî materyal, yazar tarafından öyle incelikle işlenmiş ki okuyucu bazen metrislerde nöbet tutan askerle kendisini yan yana hissediyor.

Kitap boyunca kale savunması için hendek kazılması, kale inşası, topçu savaşları, kale hendeğinin kuşatmacılar tarafından aşılması, kale surlarının imha edilmesi ve benzeri hususlar belgesel tadında aktarılmış.

Uyvar Kuşatması kültür tarihimizde hala izleri olan “Uyvar önünde Türk gibi güçlü” sözünün ne pahasına kazanıldığını göstermesi bakımından her evde bulunması gereken bir çalışma.

Yazar Kahraman Şakul lisans ve yüksek lisans tahsilini Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde, doktora çalışmasını ise Georgetown Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamlar. 2010-2021 arasında İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü’nde çalışır. Halen Necmettin Erbakan Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde çalışmalarına devam etmektedir.

Yazarın aynı seride Kamaniçe Kuşatması, Çehrin Kuşatması, II. Viyana Kuşatması isimli kitapları bulunuyor. Yazarın Osmanlı askerî ıslahatları, siyasi kültürü, Osmanlı teknoloji tarihi üzerine çeşitli ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri mevcut olup bu alanlarda tercümeler, konferanslar ve derlemelere de imza atmıştır.

Yazar

A. Selim Babaoğlu

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar