MDM’NİN ANDIMIZ BİLDİRİSİ

Bu devletin adı Türkiye Cumhuriyeti’dir. Devlet, Türk milletinin devletidir. Türklüğümüz ile övünmeye ve her sabah Türk olduğumuzu haykırmaya devam edeceğiz. Ne Mutlu Türk'üm Diyene!


Paylaşın:

Türk Milleti Anıtkabir'de

22 Ekim 2018

İlkokullarda çocuklarımızın her sabah okuduğu ANDIMIZ Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş dönemlerinden bugüne uzanan millî bir devlet geleneğidir. Ancak çözüm süreci denilen dönemde Cumhuriyet’in temel ilke ve geleneklerinden birçoğu tartışmaya açıldığı gibi ANDIMIZ da kaldırılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenler daha sonra kamuoyu baskısıyla çözüm sürecinden vazgeçmek zorunda kalmışlar; istemeyerek de olsa Türklük ve Atatürk kavramlarına zaman zaman vurgu yapmak mecburiyetini duymuşlardır. ANDIMIZ’ın kaldırılmış olması da aslında çözüm sürecinin bir uygulamasıdır ve Danıştay’ın son günlerde verdiği bir kararla bu uygulama iptal edilmiştir.

Türkiye’nin üniter ve millî yapısını bozmak, ülkemizi birkaç milletten oluşan federatif bir yapıya götürmek isteyen ve bu amaçları için terör dâhil her vasıtayı kullanan PKK ile görüşülerek yürütülen çözüm süreci, âkil adamlar seferberliğiyle ve akan kanın durdurulacağı iddiasıyla Türk milletine kabul ettirilmeye çalışılmıştır. Bu süreçte ANDIMIZ yasaklanmış, “Ne mutlu Türk’üm diyene!” sözleri silinmiş, hatta bazı devlet kurumlarından Türkiye Cumhuriyeti demek olan T.C. kısaltması kaldırılmıştır. Bütün bu uygulamalar, devletimizin Türk milletinin devleti olduğunu inkâr anlamına geliyor, âdeta Türkiye Cumhuriyeti inkâr ediliyordu.

Devletin kendi kendini inkâr teşebbüsleriyle yetinmeyen bölücü PKK, öldürmeye, bombalamaya, şehirlerde hendekler kazmaya devam etti. Yöneticiler, Türkiye Cumhuriyeti’ni inkârda bir adım daha ileri gittiler ve güvenlik güçlerine, PKK’ya dokunmama talimatı verdiler.

Sonunda yöneticiler, Türk milletinin gösterdiği gizli direnişi fark ettiler ve inkârcı siyasetlerinden vazgeçtiler. Türk milletinin; Cumhuriyet’in, Atatürk’ün ve Türklüğün inkârına şiddetle karşı koyacağı çok açık bir gerçektir. Bu ülkede Türklük, Atatürk ve Cumhuriyet inkâr edilemez, ortadan kaldırılamaz.

ANDIMIZ’da ifadesini bulan Türklük, doğruluk, çalışkanlık, Atatürk ilkeleri gibi kavramlara açıkça itiraz edemeyen çözüm süreci kalıntıları, yargının yürütmeye müdahale ettiği iddiasıyla Danıştay’ın kararını eleştirmektedirler. Elbette onların niyetinin yargı değil, Türklük ve Cumhuriyet kavramları olduğu bilinmektedir.

Türk, bu coğrafyada egemenliğin sahibi olan milletin adıdır. Türklük, hukuki bir kavram olarak da ırkı değil, anayasanın ilgili maddesinde de belirtildiği gibi vatandaşlık bağını ifade eder. “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.” maddesiyle anayasamız, bütün vatandaşları Türk adı ile kucaklamıştır. Bundan rahatsızlık duyanlar, kendilerini Türk’ten başka bir millete mensup hissedenlerdir. İnsanların hislerine elbette karışamayız ama onların bu hislerini, Türk devletinin yasa ve kuralları hâline getirmelerine de müsaade etmeyiz.

Bu devletin adı Türkiye Cumhuriyeti’dir. Devlet, Türk milletinin devletidir. Türklüğümüz ile övünmeye ve her sabah Türk olduğumuzu haykırmaya devam edeceğiz.

Ne mutlu Türk’üm diyene!

Milli Düşünce Merkezi

 

Yazar

MDM

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar