Andımız, ademi merkeziyet ve Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk'ü iyi anlamak gerekir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur. Hayatı, milletine hizmetle geçmiştir. Büyük bir kahramandır. Atatürk gibi bir kahramanı yetiştiren Türk milleti de büyük millettir.


Birinci Cihan Savaşı sonlarında Mustafa Kemal Paşa 7. Ordu komutanıdır. İngilizler kesin sonucu almak için taarruza geçerler. Şerif Hüseyin’in oğlu Prens Faysal ordusuyla İngilizlerin yanındadır. Anafartalar kahramanı, bulunduğu yerde İngilizlerle savaşmanın uygun olmadığını görüşündedir. Emrindeki subaylarla insanüstü gayretle birliklerini toplar. Ordumuz intizamını bozmadan Halep’in kuzeyine çekilir. Katma’da mevzilenir.

Bu arazi silah ve insan gücü fazla olan İngilizlerle savaşmaya daha elverişlidir. Gerçekten, İngilizlerin Katma’daki saldırısı, ağır zayiat vermeleri sebebiyle geri çekilmeleri ile sonuçlanır.

28 Ekim’de İngilizlerin çekilmesinden sonra, Mustafa Kemal Paşa’nın verdiği emirle Hatay da 7. Ordu’nun koruması altına alınır.

30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi imzalanmıştı. Hükümleri aleyhimizeydi. Galip devletler bu hükümlere dayanarak vatanımızı işgal edebilirlerdi. Öyle de oldu. Harbiye nezaretinden Mustafa Kemal Paşa’ya, ilerleyen İngiliz birliklerine mukavemet edilmemesi emri verilmişti.

Mustafa Kemal Paşa kararını çoktan vermişti. İmparatorluğumuzu kaybetmiştik. Ancak vatanımızı kaybetmemeliydik. Kurtuluş savaşımız Anadolu’da olacaktı ve bu savaş şimdi başlıyordu.

Ordu’nun fazla silahları bölge halkına dağıtılacak, milis kuvvetleri teşkil edilecek, her milis kuvvetine küçük rütbeli subaylar kumanda edecekti. Bunu kafasında tasarlamıştı.

Vatanın savunulması şarttır

Katma’da arkadaşı Ali Cenani Bey’le karşılaştı ona nereye gittiğini sordu?  O da düşman Antep’i ele geçirmeden Antep’te yaşayan ailesini emin bir yere götürmek istediğini söyledi. Mustafa Kemal Paşa çok kibardı ama vatan konusunda düşündüklerini söylerken sertleşirdi. “Memlekette adam kalmadı mı? kaçmayı değil kendinize müdafaa etmeyi düşünüz.” dedi. Ali Cenani “Bunu nasıl yapabilirim?” diye sordu. Mustafa Kemal Paşa da “Siz teşkilatınızı kurun, millî kuvvetler meydana getirin ve kendinizi koruyun. İstediğin silahları ben sana veririm” der.

Mustafa Kemal Paşa, 7. Ordu’dan ayrılıp İstanbul’a gitmeden önce Antep’te, Kilis’te Urfa’da milis teşkilatlarını oluşturmuştur. Bu milisler bölgelerini kahramanca savunmuş sonunda, Fransızlar Mustafa Kemal Paşa’nın başında bulunduğu Ankara Hükümeti ile anlaşma yapmak zorunda kalmışlardı.

Mustafa Kemal Paşa İstanbul’dan Samsun’a hareket etmeden önce de   Mim Mim teşkilâtını kurmuştur. Mim Mim teşkilâtı işgalcilerin başına bela olmuş. İşgalcilerin kontrolündeki depolardan Anadolu’ya silah, cephane hatta ilaç da kaçırmışlardır. Ayrıca işgalcilerden aldıkları cesaretle Türklere saldıran Rum ve Ermeni çetecilerle de mücadele etmişlerdir.

Yazmak veya söylemek kolay

Bunlar yazıda anlatıldığı kadar kolay başarılacak işler değildir. Bunları düşünmek planlamak için büyük deha sahibi olmak, vatanı ve milleti çok sevmek gerekir. Kim bilir Mustafa Kemal Paşa, gençliğinde, imparatorluğumuzun o günkü halini görmüş, tahlil etmiş ve bir gün Türklerin kendi vatanları için yapacaklarını düşünmüş, o günden kafasında planlar tasarlamıştır.

Mustafa Kemal Atatürk’ü iyi anlamak gerekir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur. Hayatı, milletine hizmetle geçmiştir. Büyük bir kahramandır. Atatürk gibi bir kahramanı yetiştiren Türk milleti de büyük millettir.

İngilizler Çanakkale’de yenilmiştir. Başbakanları İngiltere parlamentosunda, “Niçin savaşı kaybettik?” diye sorguya çekilir. Başbakanın cevabı kısadır; “Her yüzyılda dünyaya bir dahi gönderilir. Bu yüzyıldaki dahi Türklere gönderildi.”

Neden bu yazıyı yazıyorum? Madalyalar üzerindeki Atatürk kabartması kaldırılmış. Bununla Atatürk değerinden zerrece kaybetmez. O bizim İstiklâl Savaşımızın lideri, Cumhuriyetimizin kurucusudur.

Andımız’ın kaldırılması ve yeni anayasa

Andımız’ın kaldırılması da iyi olmamıştır. Biz Türk milletiyiz. Türk adı, sınırlarımızın içindeki bütün vatandaşlarımızı kapsar. Ayrıştırıcı değil, birleştiricidir. Tarih, Türk milletinin ırkçılık yaptığını kaydetmemiştir. Aslında Andımız’ın kaldırılması isteği PKK’dan gelmiştir.

15 Mart tarihli Yeniçağ Gazetesinde Arslan Bulut Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı Mehmet Uçum’un yazısından alıntı yapmış. Mehmet Uçum yazısında “Yeni siyasi perspektif, yeni anayasa ile başlayacak bir hukuk reformu sürecini zorunlu kılıyor. Ancak bu reform süreci, Türkiye milletinin inşa sürecinin tamamlayıp güvence altına alabilir. Yani dışlayıcı ve baskıcı Türk milletinden kapsayıcı özgürleştirici Türkiye milletine geçiş sürecinde, Kürt sorununun kalıcı çözümünün gerçekleşeceği bir siyasal realite söz konusudur” demektedir.

Mehmet Uçum’un söyledikleri Türkiye’mizin gerçeğine uygun mudur?

Bu görüşlere dayanarak yeni anayasa mı yapılacak?

Yeni anayasada da Türkçe’nin yanında Arapça ve Kürtçe’nin de resmi dil olarak kabul edileceği söyleniyor.

Bunun olabileceğini sanmıyorum. Türkiye milleti olmaz. Fransa milleti, İngiltere milleti, İtalya milleti olmadığı gibi.

Mehmet Uçum “Kürt politikası yeni siyasal sistem içerisinde bir yere sahiptir ve yeni anayasal sistemin bir boyutudur. Türkiye’ye özgü başkanlık modeli, üniter yapı içerisinde ademi merkeziyetçiliği gerektirecek bir esasa dayandığından, Kürtlerin yaşadığı bölgeler de dahil olmak üzere, tüm Türkiye bakımından güçlü yerel merkez yapısını kurmak hedeftir.” diye yazmaktadır. İfade edilen bu ademi merkeziyetçi yapıların oluşmasından sonra, Türkiye has başkanlık sistemi ile millî ve üniter devlet yapısı korunamaz.

Böyle bir Türkiye’nin olacağını sanmıyorum, olmasını da görmek istemiyorum. Ama oluşursa ne olacağını size söyleyeyim. PKK’nın ve kurucusu Abdullah Öcalan’ın amacı bellidir. Şu anda Türkiye’de olanları muhakkak büyük mutlulukla izlemektedir. Ama asıl mutluluğu, Türkiye’nin Mehmet Uçum’un işaret ettiği ademi merkeziyet ve ayrı dillere sahip bölgelere ayrıldığında yaşayacaktır. İşte o zaman PKK saldırıları ve ayrışma hızlanacak, Sevr’i özleyenlerin hayallerinin gerçekleşmesi için önlerine fırsat çıkarılmış olacaktır.

Yazar

Talat Şalk

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar