Düşünerek okuma

Okuduklarınızı ayıklayarak kendi fikirlerinizi oluşturursunuz. Okuduklarınızı elinizdeki palete çeşitli renklerdeki yağlı boya tüplerinden sıkılan boyalar olarak düşünün. Eğer siz bu boyalardan istediğiniz renkleri kullanarak veya karıştırarak özgün bir tablo yapıyorsanız, bu tablo sizindir.


Paylaşın:

                                             

Okuyunca bilgiler edinirsiniz. Ama bunlar yazarın düşünceleridir. Okurken yazarın dünyasındasınız. Okunanlar ancak derin düşünmeyle hazmedilebilir. Nasıl ki aldığınız gıdalar sizi yemiş olmakla değil, ancak sindirilince besliyorsa, okunanlar da ancak düşünme ile hazmedilir.

Bu anlayışla okursanız hiçbir yazar sizi kendi dünyasına hapsedemez, size algı operasyonu da yapılamaz. Düşünerek okuyan için bu manada zararlı yayın da yoktur. Nasıl ki yediklerinizden faydalı olanları kanınıza karışıp, kalanı posa halinde atılıyorsa, kabullenmediğiniz bilgileri de dikkate almaz, unutursunuz. Yeter ki düşünerek, ayıklayarak okuyun. Ancak kitap ve kaynak seçimini de doğru yapmalısınız. Zira okunacak kaynakların az olduğu ve “Ne okursan oku, yeter ki oku” dönemleri geçmişte kalmıştır. Şimdi kaynak çok ama, propaganda ve algı operasyonu malzemesi yayınlar ve kirli bilgiler her gün tedavüle sokulmaktadır. Bu niteliksiz ürünlerle zaman kaybedilmemelidir.

Charles Scribner Jr.’ın “Okuma, başka bir insanın zihniyle düşünme aracıdır. Sizi kendinizdekini esnetmeye zorlar.” sözünde olduğu gibi, okuduklarımızı bize mal eden düşünmedir. Bu konuda Christopher Morley de şöyle der: “Okumanın asıl amacı, beyni kendi düşüncesini oluşturmaya sevk etmektir.” Öğrendiklerinizi hayata geçirebilmek için de düşünmeye ihtiyacınız vardır.

Steven Pinker’a göre okumak bir “açı edinme teknolojisidir.” Farklı okumalar ile ufkumuzu genişleterek, daha fazla veriyi değerlendirerek, daha sağlıklı sonuçlara ulaşabiliriz.

Bu konuda uç (ekstrem) bir örnek vermek istiyorum. Bugün dünyamızda Karl Marks’ın ortaya koyduğu doktrini olduğu gibi benimseyen milyonlarca komünist olduğu gibi, onun tamamını reddeden milyonlarca antikomünist vardır. Biri birinin zıddı beyaz ve siyah iki blok. Hâlbuki Andre Gide’in dediği gibi “Gerçeğin rengi gridir”. Karl Marx’ın iddialarını, öngörülerini düşünerek ve ayıklayarak okursanız birçok doğru ve birçok yanlışı bulabilirsiniz. Doktrinden siyah ve beyaza birer örnek: Ünlü İslam düşünürü Muhammed İkbal, Karl Marx’ın kitabı “Das Kapital” için “Gökten inmemiş kutsal kitap” derken, ezilen ve sömürülenlerin ıstırabını dile getirdiğine, hakça paylaşımı savunduğuna ve bunun da Kur’an’a uygun olduğuna dikkat çekmek ister.

Diğer taraftan Marx, komünist doktrini temellendirirken, dünya işçilerinin sınıfsal temelde birleşeceğini öngördü. Tarih bu öngörüyü iki defa kuvvetlice tekzip etti. Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında, birbiri ile savaşan yirmi kadar ülkenin işçileri, kendi bayrakları altında birbirlerini öldürdüler. O günlerden günümüze kadar yaşanan gelişmeler, sınıf kavramının değil millet kavramının birleştirici olduğu gerçeğini daha da netleştirmiştir.

Okuduklarınızı ayıklayarak kendi fikirlerinizi oluşturursunuz. Başka bir deyişle, okuduklarınızı elinizdeki palete çeşitli renklerdeki yağlı boya tüplerinden sıkılan boyalar olarak düşünün. Eğer siz bu boyalardan istediğiniz renkleri kullanarak veya karıştırarak özgün bir tablo yapıyorsanız, bu tablo sizindir. Ama yapamıyorsanız, paletteki boyalar sizin değil yazarındır.

Büyük dâhi Albert Einstein bunu çok güzel vurgular: ”Çok fazla okuyan ve beynini çok az kullanan bir adam, basit düşüncenin tembel alışkanlıkları içinde kalır.”

Yazar

Aziz Bozatlı

1 Yorum

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar