Oğuz Çetinoğlu – Milli Düşünce Merkezi Millî Düşünce Merkezi - Dünyaya Türkçü Bakış

298

Oğuz Çetinoğlu

28 Kasım 1938 târihinde Bafra’da doğdu. İlk ve Orta Okulu doğduğu şehirde bitirdikten sonra Ankara Ticaret Lisesi ve Ankara İktisâdî ve Ticârî İlimler Akademisi’nde okudu. Lise yıllarından itibâren bâzı dergilerde yazıları yayımlandı.

İş hayatına Ankara’da muhasebeci olarak başladı. Ankara ve Karabük’te; muhasebeci, mâlî müşâvir ve profesyonel yönetici olarak devam etti.

1980 yılında İstanbul’a yerleşerek ticâretle meşgul oldu. 1984 yılında Anavatan Partisi Sarıyer İlçe Başkanlığı’na seçilerek 4 yıl politika ile ilgilendi.
SSCB’nin dağılmasından Türk Cumhuriyetleri’nde sanayi yatırımları gerçekleştirmek üzere çok ortaklı şirket kurdu. Şirketin murahhas âzâsı olarak Kırım’da; tesis kurup çalıştırdı. İş hayatı ile birlikte yazı hayatı da devam etti.

2000 yılında işlerini tasfiye etti. Hâlen; Önce Vatan Gazetesi’nde, Orkun, Kalgay, Bahçesaray, Tarih ve Düşünce, Papatya ile Türk Dünyası Tarih ve Kültür dergilerinde yazmaktadır.

Bu güne kadar çeşitli gazete, dergi ve yazışma gruplarında binin üstünde makalesi yayınlanmıştır.

Kitapları:

Ayet ve Hadisler Rehberliğinde Kutadgu Bilig Beyitlerinden Seçmeler, Bilgeoğuz Yayınları, 2018.

Altaylardan Hira'ya Türk-İslam Dostluğu, Bilgeoğuz Yayınları, 2011.

Bilenlerin Dilinden Irak Türkleri, Bilgeoğuz Yayınları, 2011.

115 Soruda Türk Alimi İmam Maturidi, Yesevî Yayıncılık, 2015

Cihad - Gazi - Şehid, Bilgeoğuz Yayınları, 2015.

Tarih Sözlüğü, Bilgeoğuz Yayınları, 2009.

Kültür Zenginliklerimiz, Bilgeoğuz Yayınları-Kampanya, 2006

Her Yönüyle Kazım Karabekir, Boğaziçi Yayınları, 2017 (Mehmet Şadi Polat'la birlikte,)

Yazarın MDM sitesindeki yazıları