Cemaat vakıflarının 1936 yılında beyan ettikleri tüm taşınmazları, mezarlıkları ve çeşmeleri adlarına tescil edilecek.

AK Parti hükümeti yıllardır Türkiye’nin uluslararası arenada karşısına çıkarılan ‘azınlıkların malvarlıkları’ sorununu çözdü. Azınlık cemaatlerine müjdeli haberi ise Başbakan Erdoğan bugünkü iftar yemeğinde vercek. Resmi Gazete’de dün yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” […]


AK Parti hükümeti yıllardır Türkiye’nin uluslararası arenada karşısına çıkarılan ‘azınlıkların malvarlıkları’ sorununu çözdü.

Azınlık cemaatlerine müjdeli haberi ise Başbakan Erdoğan bugünkü iftar yemeğinde vercek.

Resmi Gazete’de dün yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” ye eklenen geçice madde ile yıllardır çözülemeyen azınlık malları sorunu çözüme kavuştu.

Düzenlemeye göre, cemaat vakıflarının 1936 Beyannamesi’nde kayıtlı olup, malik hanesi açık olan taşınmazları, 1936 Beyannamesi’nde kayıtlı olup kamulaştırma, satış ve trampa dışındaki nedenlerle Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü, belediye ve il özel idaresi adına kayıtlı taşınmazlarıyla 1936 Beyannamesi’nde kayıtlı olup kamu kurumları adına tescilli olan mezarlıkları ve çeşmeleri, tapu kayıtlarındaki hak ve mükellefiyetleriyle, 12 ay içinde müracaat edilmesi halinde, Meclisin olumlu kararından sonra ilgili tapu sicil müdürlüklerince cemaat vakıfları adına tescil edilecek.

BEDELLERİ HAZİNE ÖDEYECEK

Cemaat vakıflarınca satın alınmış veya cemaat vakıflarına vasiyet edildiği veya bağışlandığı halde mal edinememe gerekçesiyle Hazine veya Genel Müdürlük adına tapuda kayıt edilen taşınmazlardan, üçüncü şahıslar adına kayıtlı olanların, Maliye Bakanlığı’nca tespit edilen rayiç değeri, Hazine veya Genel Müdürlük tarafından ödenecek.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenecek.

LOZAN’LA GÜVENCE ALTINA ALINMIŞTI

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamalara göre, Lozan Antlaşması ile güvenceye alınan azınlık cemaat vakıfları, 1936 yılında taşınmaz mallarına ilişkin beyanname verdi. Ancak yıllar içinde beyan ettikleri taşınmazlar, cemaat vakıfları adına tescil edilmedi, bazıları 3. üçüncü şahıslara devredildi.

Bazı cemaat vakıflarının taşınmaz mallarının kendilerine tescil edilmemesi nedeniyle açtığı dava sonucunda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye’yi yüksek miktarda tazminata mahkum etti.

Kaynak : http://www.internethaber.com/hukumetten-azinliklara-tarihi-jest-368359h.htm#ixzz1WPPCD8Ns

Yazar

Milli Düşünce Merkezi

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.