Faşizan Kadrolaşmanın Esasları

27.07.2011   Buna “faşizan kadrolaşma teorisi”  de diyebiliriz. Faşist, yahut daha genel bir ifadeyle totaliter eğilimler taşıyan bir iktidar nasıl kadrolaşır? Dünyadaki çeşitli uygulamalardan da hareketle bu sorunun cevabını arayacağız. Öncelikle belirtilmesi gereken nokta, totaliter eğilimlerin arkasındaki ideolojidir. Genellikle belli bir ideolojik hedefe ulaşmak söz konusu olduğu zaman faşizan eğilimler ortaya çıkar. Hedefiniz, proletaryanın iktidarı olabilir. […]


27.07.2011 
 
Buna “faşizan kadrolaşma teorisi”  de diyebiliriz. Faşist, yahut daha genel bir ifadeyle totaliter eğilimler taşıyan bir iktidar nasıl kadrolaşır? Dünyadaki çeşitli uygulamalardan da hareketle bu sorunun cevabını arayacağız.

Öncelikle belirtilmesi gereken nokta, totaliter eğilimlerin arkasındaki ideolojidir. Genellikle belli bir ideolojik hedefe ulaşmak söz konusu olduğu zaman faşizan eğilimler ortaya çıkar. Hedefiniz, proletaryanın iktidarı olabilir. Alman ırkının dünyaya hâkim olmasını sağlamayı nihai hedef olarak önünüze koymuş olabilirsiniz. Roma imparatorluğunu ihya etmeyi veya megali ideayı düşünebilirsiniz. Kendi yorumunuza göre şekillendirdiğiniz teokratik bir devlet ideolojisini benimseyebilirsiniz. Önünüzde böyle bir ideolojik hedef varsa öncelikle bulunduğunuz ülkenin yönetimini ele geçirmeniz ve arkasından bütün yönetim kademelerinde kadrolaşmanız gerekir.

Kadrolaşmanın çeşitli yol ve yöntemleri vardır. Ancak bugünkü dünya şartlarında aşırı kadrolaşmaya geçmeden önce yapılması gereken iki iş bulunmaktadır.

1. Medyada tek seslilik sağlanmalıdır. Bunun için ilk iş kendi medyanızı oluşturmak üzere harekete geçmek olmalıdır. Ancak bu yetmez; yerleşik büyük medyanın da ele geçirilmesi gerekir. Bunun yollarından biri yargısız infaz yapacak kurullar oluşturmaktır. Kanunla oluşturulacak bu kurullar mahkeme kararı olmadan iş yerlerine ve basın yayın kuruluşlarına el koyma yetkisine sahip olacaktır. Bunun yanında devlet ihalelerini, mali polisinizi vb. organları da devreye sokabilirsiniz.

2. Muhtemel itirazları önlemek üzere yargı organları ele geçirilmelidir. Bu iş kadrolaşma süreciyle birlikte de yürüyebilir. 

Kadrolaşmanın esasları ise şunlardır:

1. Yeni kadrolar ihdas etmek. Her ülkede ihtiyaçlar yeni kadrolar ihdas etmeyi gerektirebilir. Faşizan kadrolaşmada ise ihtiyaçların çok ötesinde kadro ihdası söz konusudur.

2. Yeni kurul ve kurumlar kurmak. Açacağınız her yeni kurum (mesela üniversite, mesela farklı bir mahkeme türü), kuracağınız her yeni kurul bazen yüzlerce, bazen binlerce kadro demektir. Yeni kurum ve kurulların yeni kadroları, bunların üst kuruluşlarını da müteselsil olarak etkileyecektir.

3. Yeni makamlar ihdas etmek. Bunun birinci maddeden farkı vardır. Birinci maddede çok sayıda alt kadro söz konusudur. Burada ise yüksek makamlar kastedilmektedir. Doğrudan doğruya yüksek bir takım makamlar oluşturulabileceği gibi mevcut olan yüksek makamlar için yardımcılıklar, genel sekreterlikler de bu maddeye giren yöntemler arasındadır.

4. Eğitim, yargı, mali işler vb. konularda mevcut yüksek organların üye sayısını artırmak. Böylece kolaylıkla değiştiremeyeceğiniz eski üyeleri azınlığa düşürmek yoluyla organlarda hâkimiyeti ele geçirmiş olursunuz.

5. Faşizan eğilimli bir iktidarın güdümüne girmesi zor olan etkili kurumlar da her ülkede mevcuttur. Burada uygulanacak yöntem biraz farklıdır. Tek sesli hâle gelmiş basın yayın yoluyla ve kadroları değiştirilmiş yargı organlarıyla, değiştirilemeyen kurumların ve kadrolarının itibarı zayıflatılır, hatta yok edilir. Onların görevleri başka kurumlara devredilir.

6. Ancak faşizan iktidarların uygulayabileceği çok acımasız bir yöntem de şudur. Ele geçirilmesinde güçlük çekilen birtakım kurul, kuruluş, merkez, grup, kulüp vb. sivil veya resmî kurumların yöneticileri yolsuzluk iddialarıyla göz altına alınır, tutuklanır, tek sesli basın yayın organlarıyla yıpratılır. Bu acımasız yöntemin iki önemli avantajı vardır.

1) Yolsuzlukların üzerine cesaretle giden ve temiz toplum oluşturmayı hedefleyen bir kahraman imajına sahip olursunuz;

2) Yıpratılarak ve tutuklanarak makam ve mevkilerini terk etmek zorunda kalanların yerlerine kendi kadrolarınızı yerleştirirsiniz.

Ben esasları yazdım. Bu maddeleri örneklerle zenginleştirmek sizlere ait.

Türk milliyetçilerinin başı sağ olsun! Eğilmez başlı, yiğit yürekli, kılıç kalemli, sarsılmaz imanlı, Gaziantep’in has Türkmeni, ülkü eri Necdet Sevinç hepimiz için, Türkiye için büyük bir kayıptır. Allah rahmet eylesin! Hepimizin başı sağ olsun!
 
 

Yazar

Ahmet Bican Ercilasun

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar