Güncel sözlük

Park yapılmaz: Burada park için müsait yer var; başkası kapmadan arabanızı derhal park ediniz. Birinci sıra dolmuş ise hiç çekinmeden ikinci sıraya park edebilirsiniz. Aracınız çekilir: Aracınızda bir arıza varsa ve aracınız hareket edemiyorsa her türlü çekme hizmeti verilir. Utanma: Çok hızlı evrimleşen Türkiye gibi ülkelerde yok olma sürecine giren beyin fonksiyonu. Terör: Her türlü […]


Park yapılmaz: Burada park için müsait yer var; başkası kapmadan arabanızı derhal park ediniz. Birinci sıra dolmuş ise hiç çekinmeden ikinci sıraya park edebilirsiniz.

Aracınız çekilir: Aracınızda bir arıza varsa ve aracınız hareket edemiyorsa her türlü çekme hizmeti verilir.

Utanma: Çok hızlı evrimleşen Türkiye gibi ülkelerde yok olma sürecine giren beyin fonksiyonu.

Terör: Her türlü tavizi koparmanın ve her türlü talebi gerçekleştirmenin en etkili yolu.

Müzakere: Teröristlerin taleplerini karşılama yöntem ve sürecini görüşmek üzere ülke yöneticilerinin teröristlerle masaya oturması.

Terörle mücadele: Teröristlerin taleplerini karşılamak suretiyle terörü önleme yöntemi. 

Terörle silahlı mücadele: Teröristlerin meşru taleplerini silah zoruyla önlediği ve müzakere sürecini tıkadığı için terk edilmesi gereken mücadele yöntemi.

Kahraman: Silahlı mücadele yöntemini uyguladığı için tutuklanması, yargılanması ve mahkûm edilmesi gereken kişi. 

İstihbarat: Terörist taleplerini, görüşme yoluyla doğrudan teröristlerden öğrenme.

Terörist başı: Binlerce insanın katlinden sorumlu olmak suçuyla yargı tarafından müebbet hapse mahkûm edilip yönetim tarafından örgütünü idare etmesine imkân tanınan ve terörist talepleri konusunda muhatap kabul edilen kişi. 

İdam: İnfazı istenen kişiyi cezalandırmaya veya korkutmaya değil, örgüt yöneticisi konumunu pekiştirmek ve başmüzakereci makamına oturtmak suretiyle onu yüceltmeye yönelik söylem. 

Omuz: Yüksek perdeli ve tehditkâr bir eda taşıyan, fakat sonucu fos çıkan hitabet tarzına, hafifçe öne doğru eğilerek eşlik eden iki organ.

Edep âdap: Argoyu alışkanlık hâline getirenlerin en çok kullandıkları ve dolayısıyla argo sözlüklerine girmeye hak kazanan iki kelime.

Gözyaşı: Hiç kimsenin karışmaya cür’et ve cesaret edemeyeceği iletişim aracı. 

Genel Kurul: Parti genel başkanlarının parmaklarından oluşan mekân.

Yasa: Yurt içi veya yurt dışı yüksek makamlarca hazırlanan, baş yöneticinin parmaklarıyla kabul edilen mevzuat. 

Toplu resim: Yanındakilere bakılarak kişi hakkında hüküm vermeye yarayan belge.

Gizli tanık: Dolandırıcılık, sahtekârlık, yalancılık, silah kullanma, silahlı kalkışma, adam öldürme gibi suçları dolayısıyla şahitliği en makbul ve muteber kabul edilen tanık. 

Genel başkan adaylığı: Parti genel başkanları tarafından lutfedilen imtiyaz.

Demokrasi: Parti yöneticilerini, belediye başkanlarını ve milletvekillerini genel başkanların seçtiği yönetim tarzı.

Millî irade: İktidar partileri genel başkanlarının iradeleri.

İmar planı: Gerektiği an ve şartta değiştirilmek üzere hazırlanmış rant planı.

Büyük şehir: Köyleri kâğıt üzerinde mahalle yapılan, sınırları il sınırlarına kadar uzanan ve dolayısıyla karayollarındaki il sınırı levhalarının kaldırılmasını gerektiren yerleşim alanı.

Laiklik: Bir ülkenin dinî söylem ve uygulamalarla, dinî önderlerin talimatlarıyla  yönetilmesi.

Din: Her mensubu tarafından farklı anlaşılıp farklı uygulanan, semavi olduğu hâlde beşerî sistemlerle yarışa sokulan içtimai kurum.

Zaruri bir açıklama: Yukarıdaki tanımlar gerçek tanımlar değildir. Dolayısıyla “yazar neler söylüyor böyle” diye öfkelenmenin anlamı yoktur. Tanımlar gerçek değilse nedir, sorusunun cevabını ise okuyanların idrak ve iz’anına bırakıyorum.

Yazar

Ahmet Bican Ercilasun

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.