Kişi başına milli gelir 8 yılda 7 bin 600’den 10 bin 80 dolara çıktı

MİLLİ gelir istatistikleri açıklandı. 2010 yılında Türkiye’nin milli geliri, 2009 yılına kıyasla yüzde 8.9 büyümüş. Bu, tek başına bakılırsa son derece iyi bir sonuçtur. O kadar iyi bir sonuçtur ki; konumları itibariyle iyimser olması gereken ve genellikle yüksek beklenti açıklayan hükümetin hayal ettiğinden bile yüksektir. Ne bütçede ne de “Orta Vadeli Programda” böyle bir büyüme […]


MİLLİ gelir istatistikleri açıklandı. 2010 yılında Türkiye’nin milli geliri, 2009 yılına kıyasla yüzde 8.9 büyümüş.

Bu, tek başına bakılırsa son derece iyi bir sonuçtur. O kadar iyi bir sonuçtur ki; konumları itibariyle iyimser olması gereken ve genellikle yüksek beklenti açıklayan hükümetin hayal ettiğinden bile yüksektir. Ne bütçede ne de “Orta Vadeli Programda” böyle bir büyüme öngörülmemişti. Bu büyümeye “kontrolsüz büyüme” de veya ekonomide “istenmeyen ısınma” denebilir. Hepimizin bildiği gibi bu büyümenin en önemli sebebi, ülkemize giren yabancı paradır. Şu sıralarda bu kontrolsüz büyümenin, daha doğrusu büyümeyi tetikleyen cari açık artışının “finansal istikrarsızlık” yaratmasından ürken Merkez Bankası, milli gelir artışını yavaşlatıcı önlemler almaktadır. Bu önlemler bankaların kârını azaltacağı için bankacılar isyanları oynamaktadır. Ne olursa olsun, 2010 milli gelirin rekor düzeyde büyümesi sevinilecek bir şeydir.
¡ ¡ ¡
Milli gelir, ulusal parayla ve cari fiyatlarla ölçülür. Sonra sabit fiyata dönüştürülür. Bir önceki yılın sabit fiyatlarla hesaplanmış milli gelir toplamına bölünerek, büyümenin yüzdesi bulunur. Bir ülkenin milli gelirini toplam veya kişi başına olarak, diğer ülkelerle kıyaslamak için, ulusal parayla hesaplanan milli gelir rakamları, “Amerikan Doları”na tercüme edilir. Bu uzun yıllardır böyle yapılmaktadır. Akla niçin Euro’ya tercüme edilmiyor sorusu gelebilir. Bu doğru bir sorudur. Çünkü ABD Doları ciddi şekilde değer kaybeden bir para birimidir. Bu yüzden dolarlı ölçümler bazen kafa karıştırmaktadır. Bu sorun özellikle Türkiye için geçerlidir.
¡ ¡ ¡
AKP, 2002 yılı son baharında iktidara geldi. Dolayısıyla AKP’nin ilk iktidar yılı 2003’tür. 2002 yılı sonuçlarına AKP’nin olumlu veya olumsuz bir katkısı yoktur. 2002’den AKP sorumlu değildir. 2003 ile 2010 arasında (2010 dâhil) AKP 8 yıldır iktidardadır. Bu sekiz yılda sabit fiyatlarla Türkiye’nin milli geliri toplam olarak yüzde 45.7 artmıştır. Yine bu son 8 yıl içinde Türkiye’nin nüfusu yılda yüzde 1.2 arttığı varsayımına göre yüzde 10 büyümüştür. Milli gelir artışı yüzdesi, nüfus artış yüzdesine bölünürse kişi başına milli gelir artışı oranı bulunur. Bu işlemi yapınca (1.457 bölü 1.1) sonuç 1.325 çıkmaktadır. Yani Türkiye’de kişi başına milli gelir 8 yılda yüzde 32.5 artmıştır. Buraya kadar kimsenin itiraz edeceği bir şey olamaz.
¡ ¡ ¡
2010 yılının TL’li kişi başına milli gelir rakamının ABD Dolarına tercüme edilmesiyle bulunan büyüklük 10 bin 79 dolardır. Yukarıdaki paragrafta 8 yıllık AKP iktidarında kişi başına milli gelirin yüzde 32.5 arttığını hesaplamıştık. 2010 yılına ait kişi başına milli gelir rakamı olan 10 bin 79 dolar, 1.325’e bölünürse 7 bin 606 çıkar. İşte bu, AKP iktidara gelmeden önceki 2002 yılının kişi başına milli gelirinin “ABD DOLARININ BUGÜNKÜ SATIN ALMA GÜCÜ” ile hesaplanmış büyüklüğüdür. 2002 yılında ABD Doları’nın gerek dünyada gerekse Türkiye’deki satın alma gücü bugünkünden fazlaydı. Toplam veya kişi başına milli gelirin dolara tercümesinin doğru yöntemi yukarıda yapılan hesaptır. Cari kurlarla dolara dönüştürme yanlıştır.
Son Söz: Dikkat et; seni hesapla aldatmasınlar.
kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/17439780.asp
Yazar

Milli Düşünce Merkezi

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar