Konuralp Ercilasun ve Türk tarihini okumak

Konuralp Ercilasun'un mühim bir hususiyeti, Çin kaynaklarına girebilmiş olmasıdır. Bu yolu kendisinden ders aldığım Prof. Dr. Bahaeddin Ögel Hocamız açmıştır. Türk tarihinin nasıl okunması ve anlaşılması gerektiği üzerinde bir noktaya gelebilecek miyiz?


Paylaşın:

Türkolojinin duayen ismi bir aile içinde yetişmiş olmak, Genel Türk Tarihi profesörü için büyük bir şanssa, tarih bilimi ve okuyucu için de emsali olmayan büyük bir nimettir. Her iki şekilde de kazanan, tarih bilimi ve bu bilimden istifade eden okurdur.

Bir okur olarak Arslan Tekin de Konuralp Ercilasun’un yayımlanan son kitabı “Türk Tarihinin Çağları”nı okuduktan sonra kayıtsız kalamayarak köşesinde yer verdi. Bu eseri neden okuduğunu ve neden okunması gerektiğini ise şu şekilde ifade ediyor;

Konuralp Ercilasun’un mühim bir hususiyeti, Çin kaynaklarına girebilmiş olmasıdır. Bu yolu kendisinden ders aldığım Prof. Dr. Bahaeddin Ögel Hocamız açmıştır.

K. Ercilasun, “Moğolların Göçebe Ekonomisi” başlıklı yüksek lisans tezini Tayvan’da, “Çin Hanedanı Devrinde Kâşgar” başlıklı doktora tezini de Ankara’da DTCF’de tamamlamıştır. Hâkim olduğu saha, Türk tarihi için hiçbir surette ihmal edilemez.

Türk tarihinin nasıl okunması ve anlaşılması gerektiği üzerinde bir noktaya gelebilecek miyiz?”

Türk tarihinin nasıl okunması ve anlaşılması gerektiği üzerinde, okuru belli bir seviyeye getiren Türk Tarihinin Çağları kitabı ile ilgili degerlendirme yazısını, buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.

 

 

Yazar

MDM

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar