Milli Düşüncenin Merkezleri ve Taşıyıcıları -1,2-

Ekim’de Ahmet Bican Ercilasun Hocamız Yeniçağ’daki köşesinde 12 Ekim 2011’de Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü’nün kısa tarihini yazdı. Böylece Türkiye ve Türk Dünyasına Türk milliyetçiliği ilkesi zemininde hizmet eden ve bir anlamda Türkiye’nin ilk düşünce kuruluşu olan Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü’nü tekrar gündemimize taşıdı. Ahmet Hoca, bu vesile ile amaçlamasa dahi Türk milliyetçilerinin nasıl kendi düşünce […]


Paylaşın:

Ekim’de Ahmet Bican Ercilasun Hocamız Yeniçağ’daki köşesinde 12 Ekim 2011’de Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü’nün kısa tarihini yazdı. Böylece Türkiye ve Türk Dünyasına Türk milliyetçiliği ilkesi zemininde hizmet eden ve bir anlamda Türkiye’nin ilk düşünce kuruluşu olan Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü’nü tekrar gündemimize taşıdı. Ahmet Hoca, bu vesile ile amaçlamasa dahi Türk milliyetçilerinin nasıl kendi düşünce kuruluşları ve düşünceyi taşıyan yayın organlarını ihmal ettiğini de ortaya koydu. Bugün bu kuruluşları ve yayın organlarını hatırlatmak istiyorum. 
Türk Milliyetçiliği ve Türk Dünyası denilince akla gelmesi gereken kuruluşların başında tabii ki Prof. Dr. Turan Yazgan hocamızın başkanlığında 1970’lerin sonundan itibaren çalışmalarını sürdüren merkezi İstanbul’da olan Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı geliyor. TDAV, her ikisi de ayrı ayrı iki kütüphane sayılacak iki dergiyi “Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi” ve “Türk Dünyası Tarih Dergisi” ile Türk strateji ve tarih kültürüne büyük hizmet ediyor. Dergileri internet üzerinden satın almak mümkün. Bugün iyi bir iş yapın ve bu dergilerden en azından birisine abone olun. Ayrıca senelerden bu yana çok önemli kitaplar TDAV tarafından yayınlanıyor. TDAV’ın birisi Bakü’de birisi Kırgızistan’da olmak üzere iki üniversite yapısı var. Bu okullarda Türkiye’den ve Türk Dünyasından öğrenciler okuyor. www.turan.org’dan TDAV’nın bütün çalışmalarını izlemeniz ve e postanızı bırakırsanız, Türk Dünyasından haber almanız mümkün. 
Bir diğer önemli düşünce kuruluşu Ankara’da Milli Düşünce Merkezi. MDM, Sadi Somuncuoğlu’nun başkanlığında ağırlıklı olarak sistematik konferanslar düzenleyerek çalışıyor. Bu konferanslar kaydediliyor ve internet üzerinden yayınlanıyor. Ayrıca MDM’nin internet sitesinde bölgesel araştırmalar, okunması gereken kitaplar konusunda bilgi veriliyor.www.millidusunce.org üzerinden MDM’nin çalışmaları hakkında kapsamlı bilgi edinmeniz ve izlemeniz mümkün. 
TÜRKSAM, bir diğer çok önemli düşünce merkezi. Ankara merkezli TÜRKSAM’ın başkanlığını MHP Iğdır milletvekili Dr. Sinan Oğan yapıyor. Sinan Oğan, yıllarca Azerbaycan’da araştırmacı olarak çalışmış. Daha sonra ASAM’da Rusya Araştırmaları Merkezi’nin başkanlığını yapmış bir isim. Doktorasını Moskova Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler üzerine yapan Oğan, ASAM’dan ayrıldıktan sonra TÜRKSAM adlı düşünce merkezini kurdu. TÜRKSAM, özellikle internet üzerinden kapsamlı araştırmalar yapıyor ve yayınlıyor. TÜRKSAM’ın üniversite öğrencileri arasında çok beğenilen bir staj programı da var.www.turksam.org.tr’den TÜRKSAM’ın çalışmalarını izleyebilirsiniz. 
Ankara’daki bir diğer önemli düşünce merkezi ise KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı. KÖK, rahmetli Prof. Dr. Cihan Özönder tarafından kurulmuştur. Halen başkanlığını Prof. Dr. Sema Barutçu Özönder yürütmektedir. Kamuoyu önünde çok görülmemekle birlikte Türk Dünyası ile ilgili bir çok önemli araştırmaya imza atan bir kuruluştur. KÖK Vakfı tarafından 3 ayda bir çıkarılan KÖK dergisi çok önemli bir bilimsel dergidir. 
Karadeniz Araştırmaları Merkezi, (KARAM) Ankara’da Karadeniz, Kafkasya, Balkanlar konularında uzmanlaşmış bir düşünce kuruluşudur. Başkanlığını Doç. Dr. Bilgehan A. Gökdağ yapmaktadır. Beyin fırtınası toplantıları ve konferanslar ile ön plana çıkan KARAM tarafından üç ayda bir yayınlanan KARAM dergisi Türkçe-İngilizce-Rusça yayın yapmaktadır. Dergide üst düzey kalitede makaleler yayınlanmaktadır. KARAM’a, çalışmalarını incelemek içinwww.karam.org.tr’den ulaşabilirsiniz. 
21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü 1996’da Ankara’da benim tarafımdan kurulmuş bir düşünce kuruluşudur. Aylık bir dergi olan 21. Yüzyıl dergisini çıkarmaktadır. Ayrıca www.21yyte.org’dasürekli güncel analizler yayınlamaktadır. 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’nde genç araştırmacı ve akademisyenler çalışmakta aynı zamanda üniversitelerde yüksek lisans ve doktora yapmaktadırlar. 
Hemen akla gelebilecek soru, neden burada Türk Ocakları veya Aydınlar Ocağı’nın sayılmadığı. Hiç şüphesiz Türk Ocağı ve Aydınlar Ocağı önemli fikrî katkılar yapmakla beraber düşünce kuruluşu değil, sivil toplum örgütü niteliği taşıyorlar. Bundan dolayı yukarıda anılmamışlardır. Yarın Türk milliyetçiliğinin fikrî yenilenmesi ve canlılığının temel aracı olan süreli yayınlar üzerinde duracağım.

Bugün düşünce kuruluşlarından değil, millî çizgide yayın yapan, Türk milliyetçiliğini gündemde tutan, yaşatan, geliştiren süreli yayın organlarından bahsedeceğiz. Aşağıda sayacağımız dergilerin hepsi çok büyük emek, çalışma ve zamanın ürünü olmalarına rağmen gereken ilgiyi görmüyorlar. Hepsi çok zor maddi koşullarda çıkıyorlar. Hiç birisinin arkasında büyük mali kaynaklar veya reklam gelirleri yok. Aksine baskı altındalar. Yayın hayatından atılmak isteniyorlar. Buna rağmen direniyorlar. Her ay sanki yeniden kuruluyorlar. 
Milli düşüncenin bir diğer önemli merkezini Ankara’da aylık olarak çıkan “2023 Dergisi” temsil ediyor. 2023 Dergisi bir düşünce kuruluşu değil, ancak bir düşünce merkezi gibi 10 yıldan bu yana çalışıyor. Her ay üstün bir görsel malzeme ve derin analizler ile donanmış olarak çıkan dergi, her sayısında güncel ve önemli bir özel konuyu ele alıyor. Dergiyi bütün kitapçılarda bulmak mümkün, çünkü genel dağıtıma giriyor. 2023 Dergisini Kazım Ütük ve Ragıp Vural ilk günden bu yana sürükleyen ve şekillendiren iki genç Türk milliyetçisi aydın. Dergiye internet üzerinden www.2023.gen.tr adresinden ulaşabilirsiniz. İyi bir iş yaparak dergiye abone olun. Okuyun ve okutun. 
Bir diğer çok önemli dergi 3 aylık Turan dergisi. İstanbul’da Doğu Kütüphanesi tarafından çıkarılıyor. Başında, konu uzmanı çevrelerde uluslararası bir tanınılırlığı olan Erol Cihangir var. Turan dergisi akademik ve fikri düzeyi en yüksek dergilerin içinde değil, önünde bir dergi. Gerek içerik gerek mizanpaj açısından büyük bir itina ile hazırlanıyor. Böyle bir derginin çıkması dahi Türk milliyetçisi aydınlar için kıvanç kaynağı olmalı. Ne yazık ki, Turan dergisi çok dar bir alanda tanınıyor. Oysa her Türk milliyetçisi aydının kütüphanesinde olması gereken bir çalışma. Kısa bir süre yayını durdurduktan sonra tekrar çıkmaya başladı. 14. sayısı yeni çıkan dergiye ve derginin diğer ürünlerine www.turandergisi.com adresinden ulaşabilirsiniz. 
Türk milliyetçiliğinin sesi dendiği zaman önemli yayınlardan birisi ideolojik/tarihsel olarak en önemlisi muhakkak ki Türk Yurdu dergisidir. Türk Ocakları’nın kuruluşunun 100. Yılı münasebeti ile bu derginin bu yıl her sayısı dergi gibi değil, kitap gibi çıkıyor. Büyük boy 350 sayfa. Dergi için makalelerin toplanmasına iki sene önce başlandı. Ve bütün temel konuları ele alacak bir yaklaşım benimsendi. Derginin yıllardan bu yana yayınlarını üstün bir vazife anlayışı ile Prof. Dr. Çağatay Özdemir yönetiyor. Peki, Türk Yurdu dergisi sahip olduğu büyük tarihsel değer, ideolojik önem ve fikri üstün içeriğe rağmen Türk milliyetçisi aydınlar tarafından yeterince okunuyor mu? Ne yazık ki buna evet cevabını vermek çok zor. 
Üzerinde durulması gereken bir diğer dergi Ankara’da yayınlanan 3 aylık Turkuaz dergisi. Her sayısı 300 sayfaya yakın olan dergi Prof. Dr. Semih Yalçın’ın yönetiminde çıkıyor. Her sayıda özel bir konu üzerinde yoğunlaşan dergiyi değişik üniversitelerden akademisyenlerin katkıları oluşturuyor. Turkuaz çok kaliteli ve fikri düzeyi yüksek bir dergi. Ancak Turkuaz dergisi henüz yeterince etkili bir dağıtım ağı içerisinde değil. Bir süre önce genel dağıtımda bulunan dergiyi artık genel dağıtımda görmek mümkün değil. İnternette ise yok. Ancak bir şekilde bulunması ve kütüphanede olması gereken bir çalışma. 
YOM Dergisi küçük amatör bir çalışma. İlk elinize aldığınızda böyle bir dergi var mıymış diyorsunuz. Derginin alt başlığı Türk Dünyası Kültür Dergisi. Dergi satılmıyor. İlk altı sayısı Bakü’de çıkan dergi son yıllarda istanbul’da devam ediyor yayınına. Dergi, Türkçe, ve Türk lehçelerinde yayın yapıyor. Yayın kurulunda da Prof. Dr. Fethi Gedikli, Dr. Yusuf Gedikli ve diğer önemli akademisyen isimler var. YOM Dergisi hakemli bir dergi. Sadece 500 adet basılıyor. Dergi satılmıyor, fakat önemli kütüphanelere dağıtılıyor. Ülkücülük ne derseniz YOM dergisi gibi bir dergi çıkarmaktır derim. 0212,519,94,83 numaradan ulaşabilirsiniz. Onlar satmasa da siz telefon edip birkaç tane alabilirsiniz. Böylece bu derginin gelecek sayısının çıkmasına katkınız olabilir.
21. Yüzyıl Dergisi aylık bir uluslararası ilişkiler ve stratejik araştırmalar dergisi. Türkiye ve Türk Dünyasının menfaatleri açısından 21. Yüzyılda dünyayı inceliyor. Hem 21. Yüzyıl Enstitüsü’nden araştırmacılar hem Türk Dünyası dahil olmak üzere değişik üniversitelerden akademisyenler ve araştırmacılar dergiye katkıda bulunuyorlar. Dünyayı anlamadan Türkiye’nin ve Türk Dünyasının menfaatlerini ve Türkiye’ye ve Türk Dünyasına yönelik tehditleri anlamak mümkün değil. 21. Yüzyıl Dergisi bu konuda ileriyi gösteren bir fener niteliği taşıyor. Dergiye İstanbul ve Ankara’daki kitapçılarda ulaşmak mümkün. Ayrıca 21. Yüzyıl Enstitüsü’nden de abone olunabilir.
Yarın milli düşüncenin taşıyıcısı yayın evlerini ele alacağım.

Yazar

Milli Düşünce Merkezi

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar