İlhami Durmuş – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

İlhami Durmuş

1960 yılında Ankara doğumlu olan İlhami Durmuş, lisans ve yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi, doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde tamamlamıştır.

1991 yılında Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde başladığı araştırma görevliliği unvanını, 2011 yılında profesörlüğe yükseltmiş ve çalışma hayatına aynı üniversitede devam etmiştir. Halen Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü profesörü olan Durmuş'un ilgi sahaları; Bozkır Kavimleri Tarihi, Türk Kültür Tarihi ve Tarihi Coğrafyadır.

Kongre
2008. Bozkır Kültür Çevresi Türk Tarihi Araştırmaları ve Kronoloji, Geçmişten Geleceğe Sosyal Bilimler Birinci Bilim ve Eleştiri Kongresi Gazi Üniversitesi Ankara
2007. Bilge Kağan ve Köl Tigin Anıtlıklarının Türk Kültür Tarihi Açısından Değerlendirilmesi, 38. İCANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi TOBB ETÜ Üniversitesi Ankara
2007. Tuna Nehri Çevresinde İskitler ve Sarmatlar, 1. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Kongresi Priştina- Kosova
2006. Kültür Birliği ve Arkeoloji, 10. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı Antalya
2000. Köl Tigin Külliyesi Kalıntıları ve Türk Kültür Çevresindeki Yeri, İkinci Milletlerarası Göktürk Kollokyumu İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul
Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev
Bozkır Türk Kültürü Ankara(2011)
Destan, Efsane ve Rivayetlere Göre Türk Kültür Çevresinde Kurt Lefkoşa, Kıbrıs(2011)
Bozkır Kültür Çevresi ve Türk Devlet Anlayışı Ankara(2011)
Bilge Kağan ve Köl Tigin Anıtlarından Mesajlar Ankara(2010)
Türk Kültürü Üzerine Sincan, Ankara(2009)
Bozkır Coğrafyası ve Bozkır Topluluklarının Kültürel Gelişimi Gazi Üniversitesi, Ankara(2008)
Sakalar Döneminde Anadolu'da Türk Varlığı Ankara(2008)
Bozkır Kültür Çevresi Gazi Üniversitesi, Ankara(2008)
Türklerde Cumhuriyet Fikri Çorum(2008)
Türklerde Cumhuriyet Fikrinin Tarihi Temelleri ve Günümüze Yansımaları Güdül, Ankara(2007)
Orhun'dan Çin Seddine Erzurum(2006)
Türklerde Kahramanlık Anlayışı Milli Kütüphane, Ankara(2006)
I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Gazi Üniversitesi, Ankara(2005)
Türk Tarih ve Kültürü Araştırmalarında Arkeolojik Kaynaklar Gazi Üniversitesi, Ankara(2005)
Bilge Kağan ve Köl Tigin Külliyelerinin Türk Kültür Tarihi Açısından Değeri Ankara(2005)
Bilge Kağan ve Köl Tigin Külliyelerinin Türk Tarih ve Kültürü Açısından Değeri Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi, Ankara(2002)
Göktürk Devletinin Kuruluşunun 1450. Yıl Dönümünde Moğolistandaki Türk Anıtları Projesi TİKA, Ankara(2002)
Osmanlı Dönemine Kadar Kızılcahamam- Çamlıdere Çevresi Kızılcahamam, Ankara(1995)
Seyyid Battal Gazi ve Türk Kültüründeki Yeri Seyitgazi, Eskişehir(1993)
Türk Tarihi Öncesinde Ankara Gazi Üniversitesi, Ankara(1993)
Bilimsel Toplantı Düzenleme
Geçmişten Geleceğe Sosyal Bilimler Birinci Bilim ve Eleştiri Kongresi Gazi Üniversitesi, Ankara(2008)
1. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Kongresi Piriştina, Kosova(2007)
I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Gazi Üniversitesi, Ankara(2005)
Kitap
(2012). İskitler. Akçağ.
(2012). Sarmatlar. Akçağ.
(2012). Bilge Kağan, Köl Tigin ve Bilge Tonyukuk. Akçağ.
(2009). Bilge Kağan, Köl Tigin ve Bilge Tonyukuk. Maya Akademi.
(2008). İskitler (Sakalar). Genelkurmay .
(2007). İskitler. Kaynak.
(2007). Sarmatlar. Kaynak.
(1997). Sarmatlar. Se-Ba Ofset.
(1993). İskitler (Sakalar). Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü.
Makaleler
SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler
(2012). Türk Kültür Çevresinde Dağlama Geleneği. Milli Folklor, 95(114- 121).
(2011). Türklerde Kan Kardeşliği ve Antla İlgili Unsurlar. Milli Folklor, 89(100- 108).
(2009). Türk Kültür Çevresinde Ant. Milli Folklor, 84(97- 106).
Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler
(2007). Türk Kültür Çevresinde Renkler. Folklor/Edebiyat, 50(163- 170).
(2004). İskitlerde Ölü Gömme Geleneği. Milli Folklor,
Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
(2011). Türklerde Zaman ve Takvim. Popüler Bilim, 203/204(38- 46).
(2011). Bilge Kağan, Köl Tigin ve Anıtlıkları. Türk Yurdu, 287(16- 24).
(2009). Tuna Nehri Çevresinde İskit ve Sarmatlar. Gazi Türkiyat, 4(11- 19).
(2009). Bozkır Kültür Çevresi Türk Tarihi Araştırmaları ve Kronoloji. Gazi Türkiyat, 5(129- 141).
(2008). Anadolu- Orta Asya Arasında Kültür Bağları ve Doğu Anadoluda Eski Türk Kültürünün İzleri. Bilim ve Ütopya, 163(17- 21).
(2008). İskit İmparatorluğunun Yıkılış Nedenleri. Gazi Akademik Bakış, 2(199- 214).
(2008). Eski Türk Devletlerinin Oluşumunun Temel Unsurları. Gazi Türkiyat, 2(51- 68).
(2008). Sakalar ve Hunlar Döneminde Anadoluda Türk Varlığı. Eski Önasya Uygarlıklarından Günümüze Anadoluda Türk Varlığı, (83- 99).
(2007). Milattan Önceki Dönemlerde Anadoluda Türk Varlığı. Uluslararası Askeri Tarih Dergisi, 87(1- 16).
(2007). Arkeolojik Kalıntı Buluntu ve Yazılı Belgelere Göre Köl- Tigin- Bilge Kağan Anıtlıkları ve Bu Anıtlıklardaki Türk Kültür Unsurları. Gazi Türkiyat, 1(35- 76).
(2007). Türklerde Cumhuriyet Fikrinin Tarihi Temelleri ve Günümüze Yansımaları. Gazi Akademik Bakış, 1(25- 32).
(2006). Arkeolojik Kalıntı ve Buluntulara Göre Köl Tigin ve Bilge Kağan Külliyeleri. Bilim ve Ütopya, 140(31- 35).
(2005). Türk Denizciliği ve Türkiyenin Denizlerden Yararlanma Stratejileri. Stratejik Araştırmalar Dergisi, 6(21- 35).
(2005). Eski Türklerde Askeri Kültür. Silahlı Kuvvetler Dergisi, 385(4- 25).
(2004). Eski Türklerde Zaman ve Takvimler. Türk Dünyası Nevruz Ansiklopedisi, (1- 13).
(2002). İskitlerin Kimliği. Türkler, 1(620- 627).
(2002). Sarmatlar. Türkler, 2(637- 647).
(2002). Vusunlar. Türkler, 1(782- 788).
(2002). İskit Kültürü. Türkler, 2(15- 25).
(2002). Bilge Kağan Külliyesinde Yürütülen Yeni Arkeolojik Çalışmalar. Türklük Araştırmaları Dergisi, 11(223- 232).
(2002). Araştırmalar ve Tarihçe. Moğolistandaki Türk Anıtları Projesi 2000 Yılı Çalışmaları, (13- 21).
(2002). Sarmat Devlet Teşkilatı ve Kültürü. Yeni Türkiye, 43(614- 624).
(2000). Köl Tigin Külliyesi Kalıntıları ve Türk Kültür Çevresindeki Yeri. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı- Belleten, (183- 190).
(1998). Moğolistandaki Türk Anıtları Projesi. Avrasya Etüdleri, 17(133- 142).
(1997). Türklerde Cumhuriyet Fikri. Kırım, 18(14- 16).
(1997). Bozkır Kültür Çevresine Runik (Oyma) Yazının Doğuşu ve Gelişimi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(87- 100).
(1997). Saka- Pers Mücadelesi. Bilig, 4(49- 53).
(1997). Anadolu'da Kimmerler ve İskitler. Belleten, 231(273- 286).
(1997). Siraklar. Gazi Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1- 2).
(1997). Bozkır Kültürünün Oluşumu ve Gelişiminde At. Gazi Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(13- 19).
(1996). Massagetler. Bilig, 3(86- 91).
(1996). Sarmatlarda Sosyal ve Ekonomik Hayat. Gazi Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(173- 191).
(1994). Türklerin Kullandığı Armalar. Milli Folklor, 21(40- 44).
(1994). Eski Türklerde Yazı. Milli Folklor, 22(37- 39).
(1993). Saka Adı Üzerine. Milli Folklor, 19(33- 34).
(1993). Sakalar İskitler mi?. Kırım, 3(9- 10).
(1993). Hun Birliği ve Mao-tun. Kırım, 5(29- 33).
(1993). Türklerde Armaların Ortaya Çıkışı ve Yayıldığı Sahalar. Milli Folklor, 20(52- 54).
(1993). Hun Devletinin Ortaya Çıkışı ve Oluşumunun Temel Unsurları. Prof. Dr. Abdulhaluk M. Çay Armağanı, (399- 414).
Ödül
Gazi Üniversitesi Teşvik Ödülü (2010)
Proje
Bakü- Tiflis- Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi (2003)
Moğolistandaki Türk Anıtları Projesi (2002) TİKA
Bakü- Tiflis- Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı projesi (2002)
Moğolistandaki Türk Anıtları Projesi (2001) TİKA
Moğolistandaki Türk Anıtları Projesi (2000) TİKA
Sanat Faaliyetleri - Bilimsel Kazı (Sosyal Bilimler İçin)
Bilimsel Kazı
Yüce Ören- Gökdere Kazısı (2003)
Tümentepe Kazısı (2003)
Bilge Kağan Anıtlığı Kazısı (2002)
Bilge Kağan Anıtlığı Kazısı (2001)
Bilge Kağan Anıtlığı Kazısı (2000)

Yazarın MİSAK'taki yazıları