Mahmut Tezcan – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

Mahmut Tezcan

Prof. Dr. Mahmut Tezcan, 1940 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 1963 yılında lisans yapmış ve 1967'de Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne sosyoloji asistanı olmuştur. 1971 yılında aynı fakültede ikinci lisansını tamamlamıştır. Daha sonra, eğitim sosyolojisi dalında yüksek lisans ve doktora (1973) derecelerini almıştır. 1980 yılında doçentliğe ve 1988 yılında ise profesörlüğe yükseltilmiştir. Tezcan, ABD Kaliforniya Devlet Üniversitesi (UCLA), İngiltere'de Londra Eğitim Enstitüsü ve Avustralya Sydney Üniversitesi'nde alanı ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmuştur. Enstitü, Bölüm ve Anabilim Dalı başkanlıkları gibi pek çok yönetimsel görevler de üstlenmiştir. Halen Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesidir ve İlköğretim Bölümü ile Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı başkanıdır.

Eserleri:

- Türk Sosyoloji Bibliyografyası-1928-1968 (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yay., 1969) - Türklerle İlgili Stereotipler ve Türk Değerleri Üzerine Bir Deneme (Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yay., 1974) - Kuşaklar Çatışması (1981) - Kan Davaları-Sosyal Antropolojik Yaklaşım (Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yay., 1981) - Yurt Dışından Dönen Gençlerin Uyum Sorunları (Engin Yayınevi, 1987) - Sosyal Değişme Sürecinde Çankırı Yaran Sohbetleri (Kültür Bakanlığı Yayınları, 1989) - Gençlik Sosyolojisi Yazıları (Gündoğan Yayınları, 1991) - Eğitim Sosyolojisinde Çağdaş Kuramlar ve Türkiye (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yay., 1993) - Boş Zamanların Değerlendirilmesi Sosyolojisi (1994) - Toplumsal Değişme (1995) - Sosyolojiye Girş (1995) - Kültürel Antropoloji (Kültür Bakanlığı, 1997) - Türk Kişiliği ve Kültür-Kişilik İlişkileri (Kültür Bakanlığı, 1997) - Türk Kültüründe Başlık Parası Geleneği-Kültürel Antropolojik Yaklaşım (Kültür Bakanlığı Yayınları, 1998) - Toplumsal Değişme ve Eğitim (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yay., 1998) - Eğitim Sosyolojisi (1999, 12. Baskı) - Sosyal Bilimlere Giriş (1999) - Atatürk ve Eğitim Bilimleri (Anı Yayınları, 1999) - Dış Göç ve Eğitim (Anı Yayınları, 2000)

Yazarın MİSAK'taki yazıları