Sait Yılmaz – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

Sait Yılmaz

Prof. Dr. Sait Yılmaz, İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce) Öğretim Üyesidir.

Sait YILMAZ, 1961 yılında İzmit’te doğdu. Kabataş Erkek Lisesi’nde okuduktan sonra babasının tayini nedeni ile liseyi memleketi olan ISPARTA-Yalvaç’ta bitirdi. 1982 yılında Kara Harp Okulu’ndan Piyade Teğmeni olarak mezun oldu. 1984’de Eğridir Komando Okulu’nu bitirdi, Bolu ve Hakkâri’de Komando Bölük Komutanlığı yaptı. 1988 yılında ABD-Virginia’da Havadan İkmal Kursu’nu tamamladı. 1991’de Kara Harp Akademisi’ni bitirdi.
BOSNA-HERSEK’de 1994 yılında BM UNPROFOR Türk Barış Gücü’nde Harekât Subayı ve 1996 yılında Saraybosna’da NATO-SFOR’da Sivil-Asker İşbirliği Uzmanı olarak görev yaptı. 1997 yılında İTALYA-Roma’da NATO Savunma Koleji eğitimini tamamladı. 1998-2001 yılları arasında NATO (SHAPE) Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı Karargâhı BELÇİKA-Mons’da Kriz Yönetim Uzmanlığı görevi yaptı ve bu süre zarfında ALMANYA/Oberammergau’daki NATO Okulu’nda Kriz Yönetim Kursu Direktörü olarak “NATO’da Kriz Yönetimi” konferansları verdi.

1998-2000 yılları arasında ABD-Oklahoma Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Avrupa Programı’nda MA Eğitimi’ni tamamladı. 2000-2005 yılları arasında ise Gazi Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Doktora Eğitimi yaptı.

2006 yılında Silahlı Kuvvetlerden kendi isteği ile emekli olmayı müteakip, 2006-2011 yılları arasında Yrd.Doç.Dr. olarak Beykent Üniversitesi’nde Stratejik Araştırmalar Merkezi (BÜSAM) Müdürü olarak görev yaptı. 2011-2014 yıllarında İstanbul Aydın Üniversitesi Ulusal Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (USAM) Müdürü olan Sait YILMAZ, 2012 yılında Doçent oldu. Eylül 2014’den beri Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkileri (İngilizce) bölümünde Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar, Uluslararası Güvenlik, Terörizm alanında dersler verdi. 2017-2018 Öğretim Yılında Esenyurt Üniversitesi’nde Profesör Unvanı ile öğretim üyeliğine başladı. Sait YILMAZ’ın güvenlik, savunma ve istihbarat konularında yayımlanmış 18 kitap ve 300’den fazla makalesi bulunmaktadır.

Sait Yılmaz’ın kitapları:
[1] YILMAZ S. “21 nci Yüzyılda Güvenlik ve İstihbarat”, 1. Baskı, ALFA Yayınları (İstanbul, 2006). 2. Baskı: Milenyum Yayınları, Kasım 2007.
[2] YILMAZ S. SALCAN O., “Siber Uzayda Güvenlik ve Türkiye”, Milenyum Yayınları, (İstanbul, 2008).
[3] YILMAZ S. “Güç ve Politika”, ALFA Yayınları, (İstanbul, 2008).
[4] YILMAZ S. “Ulusal Savunma: Strateji, Teknoloji, Savaş”, Kum Saati Yayınları, (İstanbul, 2009).
[5] YILMAZ S. (Edt.) “Security and Defense Perspectives Beyond 2010”, The ISIS Press, (İstanbul, 2010).
[6] YILMAZ S. “Irak Dosyası”, Kum Saati Yayınları, (İstanbul, 2011).
[7] YILMAZ S. AKAGÜNDÜZ O., “Kürtler Neden Devlet Kuramaz”, Milenyum Yayınları, (İstanbul, 2011).
[8] YILMAZ S. “Terör ve Türkiye”, Kum Saati Yayınları, (İstanbul, 2011).
[9] YILMAZ S. (Edt.) “Uzay Güvenliği”, Milenyum Yayınları, (İstanbul, 2012).
[10] YILMAZ S. “Akıllı Güç”, Kumsaati Yayınları, (İstanbul, 2012).
[11] YILMAZ S. “Amerikan İstihbaratı 1947-2013”, Kripto Yayınları, (İstanbul, 2013).
[12] YILMAZ S. (Edt.) “İstihbarat Bilimi”, Kripto Yayınları, (İstanbul, 2013).
[13] YILMAZ S. “Türkiye’deki Amerika İkili İlişkiler ve Amerikan Örtülü Operasyonları”, Kaynak Yayınları, (İstanbul, 2013).
[14] YILMAZ S. (Edt.) “İstihbarat Dünyası”, Kripto Yayınları, (Ankara, 2015).
[15] YILMAZ S. “Küresel Sermaye ve Türkiye”, Kaynak Yayınları, (İstanbul, 2015).
[16] YILMAZ S. “Uluslararası Güvenlik Teori, Pratik ve Gelecek” Kaynak Yayınları, (İstanbul, 2017).
[17] YILMAZ S., ALAGÖZ İ. “CIA ve Orta Doğu”, Kripto Yayınları, (Ankara, 2017).
[18] YILMAZ S. “Türk-İngiliz İstihbarat Savaşları Orta Doğu’yu Nasıl Kaybettik?”, Kripto Yayınları, (Ankara, 2017).

Yazarın MİSAK'taki yazıları