Serdar Yılmaz – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

Serdar Yılmaz

Öğrenim Bilgileri
Lisans
Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi 11.07.2006
Doktora
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler 25.01.2016
Yayın Bilgileri
SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale
1-) Yılmaz Serdar, Çay Doğan Can, 2018. CONTEMPORARY REFLECTIONS OF POLITICAL REALISM: THE CASE OF CRIMEA. INTERNATIONAL JOURNAL OF RUSSIAN STUDIES
2-) Yılmaz Serdar, 2017. Kazakistan-Türkiye Ekonomik ve Kültürel İlişkileri: Vaatler ve Gerçekler. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
3-) Yılmaz Serdar, 2017. Eurasian Economic Union: A Regional Economic Hegemony Initiative. Journal of Eastern European and Central Asian Research
4-) Yılmaz Serdar, 2017. Turgut Özal’dan Abdullah Gül’e Nursultan Nazarbayev’in Değişen Türkiye Söylemi. TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi
5-) Yılmaz Serdar, 2017. The Role of The Leadership of Nursultan Nazarbayev in Kazakhstan’s Stability. International Journal of Liberal Arts and Social Science
6-) Yılmaz Serdar, 2017. Asya'da Bir Ekonomik Gelişim Modeli: Avrasya Ekonomik Birliği. Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi
7-) Yılmaz Serdar, 2017. Ahıska Türklerinin Vatana Dönüşleri Üzerine Bir Araştırma: Kazakistan Örneği. International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS)
8-) Yılmaz Serdar, Özgöker Celil Uğur, 2016. NATO and Russia’s Security Dilemma Within the European Union’s Far Neighbors. International Relations and Diplomacy
9-) Yılmaz Serdar, 2014. Economy Comes First Initiating Turkish Kazakh Relations Who Undertook the responsibility. International Journal Turkic Studies Review
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale
1-) Yılmaz Serdar, 2016. Elçibey Döneminde Azerbaycan Türkiye ilişkileri Kaçan Fırsatlar ve Hayal Kırıklıkları. Yeni Türkiye
2-) Yılmaz Serdar, 2014. Ebülfez Elçibey ve Dönemin Azerbaycan Devleti. Leges Sosyal Bilimler Dergisi
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
1-) Yılmaz Serdar, 2016. Orta Asya nın Göz Alıcı Şehri Astana. Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi
2-) Yılmaz Serdar, 2016. İçyapı Dinamikleri Bağlamında Kazakistan ın Türkiye Politikası. EkoAvrasya Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Dergisi
3-) Yılmaz Serdar, 2016. Büyük Sürgün Kafkasya Yeni Vatan Kazakistan. EkoAvrasya Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Dergisi
4-) Yılmaz Serdar, 2015. Kazakistan da Siyasal Denge Unsuru Olarak Nursultan Nazarbayev. EkoAvrasya Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Dergisi
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1-) Yılmaz Serdar, 2019. Orta Asya Devletlerinin Büyük Entegrasyon İkilemi. VI. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
2-) Yılmaz Serdar, 2018. KİMLİK KAVRAMININ KAZAK DIŞ POLİTİKASINDAKİ ROLÜNÜN İNŞACI TEORİ İLE İNCELENMESİ. ULUSLARARASI ORTA ASYA SEMPOZYUMU
3-) Yılmaz Serdar, Özgöker Celil Uğur, 2014. Küreselleşme Karşıtları Küreselleşme Taraftarlarına Karşı Ortak Nokta Küreselleşmenin Alternatifsizliği. Quo Vadis Social Sciences: Artvin Coruh University, International Congress on Social Sciences
4-) Yılmaz Serdar, 2014. Nazarbayev as the Unifying Figure What Role Turkish Investors Played to Ensure the Development of Kazakh Turkish Relations. The V International Academic Conference for Young Scientists
5-) Yılmaz Serdar, 2014. The Role of Germany in European Union s Central Asia Cultural and Education Policy. International Scientific-Practical Conference
6-) Serdar Yılmaz, Uğur Özgöker, 2013. Does the Central Asia Really Matter for the TFP. Strategizing Turkey: The Davutoğlu Era in Turkish Foreign Policy
7-) Yılmaz Serdar, 2012. Avrupa Birliği'nin Balkan Politikası Var mı?. Uluslararası Balkan Sempozyumu
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1-) Yılmaz Serdar, 2019. SOVYET SONRASI KAZAKİSTAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN TEMEL DİNAMİKLERİ. SOVYET SONRASI TÜRK DÜNYASI JEOPOLİTİĞİ ULUSLARARASI ÇALIŞTAYI
2-) Yılmaz Serdar, 2016. Kazakhstan s Turkey Policy within the Domestic Structural Factors. The 3rd International Conference on Eurasian Politics & Society IEPAS2016, CESRAN
3-) Yılmaz Serdar, 2014. The role of Turkish Investors in the Turkish Kazakhstani Relations. European Society for Central Asian Studies (ESCAS), XIII Biennial Conference 2013
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1-) Yılmaz Serdar, 2018. REREADING THE IMPACT OF EURASIAN ECONOMIC UNION FOR KAZAKHSTAN. 3RD INTERNATIONAL CONGRESS FOR ECONOMICS, FINANCE AND ENERGY
2-) Yılmaz Serdar, 2016. İç Yapı Dinamikleri Bağlamında Kazakistan ın Türkiye Politikası. TASAM, 5. Dünya Türk Forumu
3-) Yılmaz Serdar, 2015. Kazak Medyasında Türk Dünyası Algısı. VI. Uluslararası Türk Dünyası Sosyologlar Birliği Kongresi
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri
1-) Yılmaz Serdar, 2013. Kazakistan ın Türkiye Dış Politikası. “Kazakistan Cumhuriyeti Dış Politikası ve Onun Kurucu Devlet Başkanı N. Nazarbayev”
Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı
1-) . 2019. Asya Bozkırlarında Yüksekten Uçan Kartal NAZARBAYEV’’İN KAZAKİSTANI/. Yayın Evi: Astana Yayınları
2-) . 2016. Kazakistan ın Türkiye Politikası İç Yapı Söylem Dış Politika ve Lider Etkeni/. Yayın Evi: Nobel Yayıncılık
Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı
1-) . 2017. Eurasian Politics and Society: Issues and Challenges/The Eurasian Economic Union and Turkey: New Aspirations in a Globalized World. Yayın Evi: Cambridge Scholar Publishing
2-) . 2017. Uluslararası İlişkilerde GÜVENLİK KURAMLARI ve Sorunlarına Temel Yaklaşımlar/Doğal Kaynak Milliyetçiliği Bağlamında Rusya-Avrupa Birliği İlişkilerinde Bir Dış Politika Aracı Olarak ENERJİ. Yayın Evi: Transnational Press London
3-) . 2013. The Science and Education at the Beginning of the 21st Century in Turkey/. Yayın Evi: St. Kliment Ohridski University Press
Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı
1-) . 2018. NURSULTAN NAZARBAYAV BÜYÜK BOZKIRIN MANEVİ DİRİLİŞİ/KAZAKİSTAN’IN SAVUNMA GÜCÜ VE KAZAKİSTAN-TÜRKİYE ASKERİ İLİŞKİLERİ. Yayın Evi: Olivin Ofset
2-) . 2018. SOĞUK SAVAŞ SONRASI TÜRKİYE’NİN KAFKASYA VE ORTA ASYA SİYASETİ/KAZAKİSTAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ. Yayın Evi: DETAY YAYINCILIK
3-) . 2016. Uluslararası Güvenlik/New Security Threads within the context of Globalization: Cybercrimes. Yayın Evi: Beta
4-) . 2016. Uluslararası Politikada Suriye/Sykes-Pıcot Anlaşmasının 100. Yılında Bugünkü Suriye’yi Anlamak. Yayın Evi: Beta
5-) . 2015. Enerji Diplomasisi/Eurasian Energy Security: A General Perspective. Yayın Evi: Beta
SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf
1-) Kazakistan-Türkiye Ekonomik ve Kültürel İlişkileri: Vaatler ve Gerçekler - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:2
2-) Asya'da Bir Ekonomik Gelişim Modeli: Avrasya Ekonomik Birliği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
3-) Eurasian Economic Union: A Regional Economic Hegemony Initiative - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
4-) Eurasian Economic Union: A Regional Economic Hegemony Initiative - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf
1-) Kazakistan-Türkiye Ekonomik ve Kültürel İlişkileri: Vaatler ve Gerçekler - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf
1-) NATO and Russia’s Security Dilemma Within the European Union’s Far Neighbors - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf
1-) Ahıska Türklerinin Vatana Dönüşleri Üzerine Bir Araştırma: Kazakistan Örneği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanmış proje yürütücülüğü
1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Koordinatörü. Konu: Avrupa'nın 6 farklı ülkesinden gelen 50 gençlik çalışanına Kültürlerarası diyaloğun liderlik üzerindeki etkisini anlatmak ve bunu uygulamalı olarak göstermek.. Proje Türü: Avrupa Birliği. The Time is Now! Inter-Cultural Learning Dialogue as a tool for new leaders.. 2019-2019
Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)
1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Uzman. Konu: Gençlik Projelerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için hangi stratejilere, argümanlara ve kaynaklara ihtiyaç olduğunu ortaya koyan bie projedir.. Proje Türü: Avrupa Birliği. Drop Effect: Creating Sustainability in Youth Projects. 2019-2019

Yazarın MİSAK'taki yazıları