TORPAQ CEYHUN’A YAXŞI BAX – Milli Düşünce Merkezi Millî Düşünce Merkezi - Dünyaya Türkçü Bakış
Millî Düşünce Merkezi
MİSAK logo

Suriyeliler vatanlarına dönmeli

Millî Düşünce Merkezi Suriyeli sığınmacılar için açıklama yaptı: Suriyeli sığınmacıların yurtlarına dönmesi gerekmektedir. Vatanlarında yaşama hakkı kimsenin elinden alınamaz. Bu insanlar için doğal bir haktır. Bu hak Esat düşmanlığı siyasetine kurban edilmemelidir.
_______16 Ağustos 2011_______

TORPAQ CEYHUN’A YAXŞI BAX

Milli Düşünce Merkezi
Paylaş:

 

  

 TORPAQ CEYHUN’A YAXŞI BAX

 

Elman TOVUZ  

Ceyhun’a 
 
Gurladım, yağa bilmədim,
Günəştək yaxa bilmədim.
Mən yaxşı baxa bilmədim,
Torpaq, Ceyhuna yaxşı bax!
 
Baxma asıb-kəsməyi var,
Demə qorxub əsməyi var.
Arada bir küsməyi var,
Bir bax, Ceyhuna, yaxşı bax –
Torpaq, Ceyhuna yaxşı bax!
 
Dedi: – Ye-iç, kefini çək…
Eşqi Allah, andı çörək,
Gözləri tox, qəlbi kövrək
Varaq Ceyhuna yaxşı bax –
Torpaq, Ceyhuna yaxşı bax!
 
“Yüz çabala sola-sağa,
Dünya vəfasızdı, qağa!”…
Ölümə – dik, yaşamağa –
Qorxaq Ceyhuna yaxşı bax!
Torpaq, Ceyhuna yaxşı bax!
 
Nəyi vardı, – qoydu düzdə
Altın alta, üstün üstə…
Harda olsa, dostun üstə
Yarpaq Ceyhuna yaxşı bax –
Torpaq, Ceyhuna yaxşı bax!
 
Ruhu uçub göyə getdi…
Axtarmağa yiyə, – getdi…
Ana! – deyə-deyə getdi…
Uşaq Ceyhuna yaxşı bax –
Torpaq, Ceyhuna yaxşı bax!
 
Arzu geniş, yer balaca…
Bu dünyaya yoxmu baca?
Azlıq edər bir balaca
Otaq, Ceyhuna yaxşı bax –
Torpaq, Ceyhuna yaxşı bax!
 
Dərdlərini bilə-bilə,
Gəldi-getdi deyə-gülə…
Üşüməsin, qoynun elə
Ocaq, Ceyhuna yaxşı bax –
Torpaq, Ceyhuna yaxşı bax!
 
Nələr olur dan gəlincə…
Duman gəlir gün gəlincə…
Qurban olum, mən gəlincə,
Torpaq, Ceyhuna yaxşı bax!
Torpaq, Ceyhuna yaxşı bax!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paylaş:
Peki ben ne yapabilirim?
Bizi okuyor, beğeniyor ve “Peki ben ne yapabilirim?” diye soruyor musunuz? Bağış yaparak bizi destekleyebilirsiniz. Bağışlarınızla faaliyetlerimiz daha sık, daha geniş ve daha etkili olacaktır. TIKLAYINIZ!

Yazarın millidusunce.com'daki yazıları