TORPAQ CEYHUN’A YAXŞI BAX – Milli Düşünce Merkezi Millî Düşünce Merkezi - Dünyaya Türkçü Bakış
Millî Düşünce Merkezi
MİSAK logo

_______16 Ağustos 2011_______

TORPAQ CEYHUN’A YAXŞI BAX

Milli Düşünce Merkezi
Paylaş:

 

  

 TORPAQ CEYHUN’A YAXŞI BAX

 

Elman TOVUZ  

Ceyhun’a 
 
Gurladım, yağa bilmədim,
Günəştək yaxa bilmədim.
Mən yaxşı baxa bilmədim,
Torpaq, Ceyhuna yaxşı bax!
 
Baxma asıb-kəsməyi var,
Demə qorxub əsməyi var.
Arada bir küsməyi var,
Bir bax, Ceyhuna, yaxşı bax –
Torpaq, Ceyhuna yaxşı bax!
 
Dedi: – Ye-iç, kefini çək…
Eşqi Allah, andı çörək,
Gözləri tox, qəlbi kövrək
Varaq Ceyhuna yaxşı bax –
Torpaq, Ceyhuna yaxşı bax!
 
“Yüz çabala sola-sağa,
Dünya vəfasızdı, qağa!”…
Ölümə – dik, yaşamağa –
Qorxaq Ceyhuna yaxşı bax!
Torpaq, Ceyhuna yaxşı bax!
 
Nəyi vardı, – qoydu düzdə
Altın alta, üstün üstə…
Harda olsa, dostun üstə
Yarpaq Ceyhuna yaxşı bax –
Torpaq, Ceyhuna yaxşı bax!
 
Ruhu uçub göyə getdi…
Axtarmağa yiyə, – getdi…
Ana! – deyə-deyə getdi…
Uşaq Ceyhuna yaxşı bax –
Torpaq, Ceyhuna yaxşı bax!
 
Arzu geniş, yer balaca…
Bu dünyaya yoxmu baca?
Azlıq edər bir balaca
Otaq, Ceyhuna yaxşı bax –
Torpaq, Ceyhuna yaxşı bax!
 
Dərdlərini bilə-bilə,
Gəldi-getdi deyə-gülə…
Üşüməsin, qoynun elə
Ocaq, Ceyhuna yaxşı bax –
Torpaq, Ceyhuna yaxşı bax!
 
Nələr olur dan gəlincə…
Duman gəlir gün gəlincə…
Qurban olum, mən gəlincə,
Torpaq, Ceyhuna yaxşı bax!
Torpaq, Ceyhuna yaxşı bax!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paylaş:

Yazarın millidusunce.com'daki yazıları