Türk Dünyası dilcilerinin alfabe bildirisi

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nün düzenlediği alfabe sempozyumu 20-21 Kasım 2018’de İstanbul'da yapıldı. Toplantıda alfabe konusundaki gelişmeler değerlendirildi. Sempozyumda Türkiye ve Türk Dünyası Türkologları tarafından oy birliğiyle kabul edilen sonuç bildirgesi...


Sempozyumda MDM ve MİSAK Yönetim Kurulu üyesi, yazarımız ve eski TDK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun konuşuyor

İkinci Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu (20-21 KASIM 2018)

SONUÇ BİLDİRGESİ

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından ilki 18-20 Kasım 1991 tarihlerinde yapılan toplantının devamı niteliğindeki “İkinci Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu” 20-21 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenmiş ve çalışmalarını yüksek bilimsel seviyede yürüterek tamamlamıştır.

Bilimsel sunum ve tartışmalar sonucunda şu görüşlere varılmıştır:

  1. 18-20 Kasım 1991 tarihleri arasında düzenlenmiş olan “Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu”nun Sonuç Bildirgesinde tavsiye edilen Latin esaslı Türk Dünyası ortak alfabesinin kullanılması, bir kez daha sempozyum katılımcıları tarafından oy birliğiyle tasvip ve tasdik edilmiştir.
  2. Geçen yıllar süresince Latin alfabesine geçiş yönünde kısmen de olsa olumlu gelişmeler olduğu tespit edilmiş ve bu durum memnuniyetle karşılanmıştır. Latin alfabesine geçiş hususunda Türk Dünyası aydınlarının birbiriyle daha çok iletişim hâlinde olması ve mümkün oldukça Latin esaslı Türk Dünyası ortak alfabesini esas alarak çalışmalarını sürdürmeleri tavsiye ve temenni edilmiştir.
  3. Sempozyuma katılan bilim insanları, bağımsız Türk Cumhuriyetlerinde olduğu gibi, diğer Türk devlet ve topluluklarında da Latin esaslı Türk Dünyası ortak alfabesinin kabulünün, Türk halklarının birbirini anlamasında ve kültür birliğinin pekiştirilmesinde çok önemli bir unsur olduğunu vurgulamışlardır.
  4. Sempozyum katılımcıları, Latin alfabesine geçme kararı alan Kazakistan’ın belirlediği Kazak Latin alfabesinin Latin esaslı Türk Dünyası ortak alfabesiyle uyumlu olması ve bu alfabedeki karakterlerin yer aldığı ISO/IEC 8859-9 Latin-5 karakter seti içerisinden seçilmesi yönündeki arzu ve temennilerini dile getirmişlerdir.
  5. Latin esaslı Türk Dünyası ortak alfabesinin uygulamaya geçirilebilmesi için Türk devlet ve topluluklarında belirli aralıklarla toplantılar düzenlenmesi, bunun için internet ağının kurulması ve böylelikle konunun gündemde tutulması tavsiye edilmiştir.
  6. Latin esaslı Türk Dünyası ortak alfabesinin Türk halklarında uygulamaya geçirilmesi çalışmaları için Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) bünyesinde bir Alfabe Komisyonunun kurulması ve 1920’li yıllardan itibaren Türk Dili, Türk Dünyası, Türk yazı dilleri ve alfabeleri üzerine yüzlerce faaliyet düzenlemiş, eserler yayımlamış olan Türk Dünyası Dil Kurumlarının tecrübelerinden faydalanılması önerilmiştir.
  7. Bu Sempozyumda alınan bilimsel kararların yetkili organlara duyurulması tavsiye edilmiştir.

21 Kasım 2018, İstanbul

Yazar

MDM

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar