Türk Tarih Kurumunun kuruluşu

Ders tarih dersidir ve büyük Atatürk, hocayı bir müddet dinler. Akabinde hocaya dönerek, “Muallim (öğretmen) bey siz şöyle buyurun.” der. Eline bir tebeşir alarak tahtaya bir Orta Asya haritası çizer.


Paylaşın:

Bugün (29 Ağustos 2023 günü) Büyük Taarruz’un 101. yılı münasebetiyle Türk Tarih Kurumu ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun birlikte düzenledikleri bir panele katıldım. Türk Tarih Kurumunun konferans salonunda değerli bilim insanı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Özdemir Bey de hazır bulunuyordu. Konferans bitiminde bir anı hakkında Hikmet Özdemir Hocama bilgi verdim. Bu bilgi Türk Tarih Kurumunun kuruluşu ile ilgiliydi. Dr. Fethi Tevetoğlu’nun kendisinden bizzat dinlediğim bir hatıra idi. Prof. Dr. Hikmet Özdemir Hocam bana, paylaştığım bilginin önemli olduğunu ve bunu yayımlamam gerektiğini söyledi.

Ben de bu vesileyle paylaşmak istedim.

Bilgi şudur:

Büyük Atatürk 1931 yılında Samsun’a gelir. Samsun Lisesinden bir davet alır. O sırada Dr. Fethi Tevetoğlu Samsun Lisesi birinci sınıfında okumaktadır. Samsun Lisesine uğrayan Mustafa Kemal Dr. Fethi Tevetoğlu’nun bulunduğu sınıfa girer. Ders tarih dersidir ve büyük Atatürk, hocayı bir müddet dinler. Akabinde hocaya dönerek, “Muallim (öğretmen) bey siz şöyle buyurun.” der. Eline bir tebeşir alarak tahtaya bir Orta Asya haritası çizer. Türklerin yoğunlukla bulunduğu bölgeleri işaretler. Nüfus yapıları, bitki örtüsü, ekonomik yapıları hakkında geniş bir bilgi verir. Daha sonra Atatürk kendi çizdiği Orta Asya haritasından oklar çıkartarak Türklerin dünya üzerindeki dağılımı hakkında bilgi verir. Ziyaret bitiminde Atatürk şöyle der: “Muallimler tarih konusunda yetersizdirler.”

Ankara’ya döner dönmez aynı yıl (1931) bugünkü adı Türk Tarih Kurumu olan Türk Tarih Tetkik Cemiyetinin kurulmasına karar verir.

Dr. Fethi Tevetoğlu ile 1988 yılında çekilmiş bir fotoğrafımız.

Hüseyin Akbulut

Araştırmacı-Yazar

Millî Düşünce Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Yazar

MDM

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar