Türk Kültürünün Gelişme Çağları – Milli Düşünce Merkezi Millî Düşünce Merkezi - Dünyaya Türkçü Bakış

DUYURU   • Türk ilim dünyasının acı kaybı   • Söz konusu-6: Kadın ve çocuk şiddetinin arka planı (canlı)

Türk Kültürünün Gelişme Çağları

Türk tarihini bir bütün şeklinde ele alan kitabın, uzun zamandır yeni baskısı bulunmuyordu. 5. baskısı ise Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nca yayımlandı.

28 Temmuz 2020

Kültür, geçmişten süzülüp gelen maddi ve manevi değerlerin tümüdür. Millî kültür ise zaman içinde bir milletin kendisine has duyuş, düşünüş, ifade ediş biçimlerini ortaya koyması sürecidir. Elbette her milletin kendine has kültürleri vardır. Türk milletinin de kendine özgü, köklü ve zengin milli kültürü, dünya kültür sahasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu kültür, Türklüğün doğuşu ile başlamış, binlerce yılın süzgecinden geçerek olgunlaşmış, toplumlara “Türklük” damgasını vurmuş ve onları bir millet olarak ayakta tutmuştur. İşte “Dünden Bugüne Türk Kültürünün Gelişme Çağları”, bu devasa yolculuğu Prof. Dr. Bahaeddin Ögel’in imzasıyla anlatan görkemli bir başvuru kaynağıdır.

Türk tarihini bir bütün şeklinde ele alan kitabın, uzun zamandır yeni baskısı bulunmuyordu. 5. baskısı ise Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nca yayımlandı.

Peki ben ne yapabilirim?
Bizi okuyor, beğeniyor ve “Peki ben ne yapabilirim?” diye soruyor musunuz? Bağış yaparak bizi destekleyebilirsiniz. Bağışlarınızla faaliyetlerimiz daha sık, daha geniş ve daha etkili olacaktır. TIKLAYINIZ!