Yerine Getirilemeyecek Vaatler

Terörle mücadele gerekçesiyle yavaş yavaş tüm yetkilerin valilerde toplanması(Herhalde yeniden OHAL Valiliği ihdası düşünülmüyor),   Yerel yönetimlere özerklik şartındaki çekincelerimizin kaldırılmasının anamuhalefet partisi yeni CHP’de dahi savunulması, Askeri operasyonların durdurulmasının istenmesi, PKK-BDP’nin “Özerklik” ilanı, vergi verilmeyeceğininaçıklanması, “Kurtarılmış bölgelerde” sözde “mahkemeler” kurulması, sınırda vergi kesilmesinebaşlanması, polis ve jandarma karakollarına saldırı ve güvenlik görevlilerinin kaçırılması, Sağlık veeğitim […]


Terörle mücadele gerekçesiyle yavaş yavaş tüm yetkilerin valilerde toplanması(Herhalde yeniden OHAL Valiliği ihdası düşünülmüyor),

 

Yerel yönetimlere özerklik şartındaki çekincelerimizin kaldırılmasının anamuhalefet partisi yeni CHPde dahi savunulması,

Askeri operasyonların durdurulmasının istenmesi, PKK-BDPninÖzerklikilanı, vergi verilmeyeceğininaçıklanması,Kurtarılmış bölgelerdesözdemahkemelerkurulması, sınırda vergi kesilmesinebaşlanması, polis ve jandarma karakollarına saldırı ve güvenlik görevlilerinin kaçırılması, Sağlık veeğitim kurumlarında PKKnın sözünün geçeceğinin iddia edilmesi,

Kürt gençlerinin askere gitmemesi çağrısı yapılması,…

 

Tüm bunlar bana Hürriyet’in internet sorumlusu Fatih Çekirgenin birkaç yıl önce yazdığı bir yazıyıhatırlattı.Devletin tepelerindekonuşulduğunu söylüyordu Çekirge. Niyeyse aklıma gelen ilk isim Gülolmuştu!… Tabi o yazı yanımda değil; ama kabaca,valilerin seçimle başına gelmesi, eyalet meclisitarzı güçlü il meclisleri oluşturulması, eğitim-sağlık başta olmak üzere birçok yetkinin bunlaradevrindensöz ediliyordu.

 

Silivride eni-konu tarihe gömüldüm ya; sadece İngiliz istihbarat belgelerini değil, Amerikan GizliBelgeleriyle Türkiyenin Kurtuluş Savaşı da okudum. Orhan Durunun ABD arşivlerinden derlediğibelgeler, istihbarat örgütünün, yani CIAnın değil, İstanbuldaki diplomatların yazışmaları. Bir tür odönemin Wikileaksi anlayacağınız; bugünün Wikileaksleri kadar da ilginç.

 

Mesela 22 Ocak 1922 tarihli bir yazışma var ki, başlı başına ele alınmaya değer. İstanbul’daki ABD Temsilcisi Amiral Mark 1. Bristol imzalı yazının başlığı şu:

 

İngilizlerin Kürt Sorunu yaratma girişimi!…

O sıradaki Kürt ayaklanmaları üzerine gerçekte askeri ateşe tarafından hazırlanan ve raporu Washington’a gönderen Bristol ABD Dışişleri Bakanı’na hitaben şu takdimde bulunuyor:

 

Kürt sorunu, dikkati çekecek değerdedir. Normal koşullarda bile Kürtler daima komşuları için sorun olmuşlardır. Şimdi Kürdistan’ın ünlü petrol yatakları nedeniyle, yabancı entrikalar kuşkusuz başladığı için ciddi sonuçlar çıkabilir. İngilizler herhalde Kürdistan’ı denetim altına almak için Kürtler’i, Türkler’e karşı kullanmak isteyeceklerdir…”

 

Rapora gelince;

 

Kürdistan tamamen coğrafi bir deyim, hiçbir zaman siyasal bir birlik anlamına gelmiyor.” Gibi tespitler de var.

Ermeno-Kürdistan” gibi bir tabir de!..

 

Vurguladığım gibi her satırı önemli. Ancak sadece yazının hemen girişinde özetlediğim günümüz gelişmeleriyle ilgili bölüme dikkat çekmek istiyorum.

 

Kürt ayaklanmalarını İngilizlerin kışkırttığı, örnekleriyle anlatıldıktan sonra o günlerde Mardin’de cereyan eden ayaklanmaya geçilip “Bu asilerin başında Sultan Abdülhamit zamanında 4’üncü Türk Kolordusu’nun komutanı olan Pirizade Bekir’in olduğu” da kaydediliyor.

O sırada Mustafa Kemal ve arkadaşları Ankarada Milli Mücadeleyi vermektedir. ABD raporundaonlardanMilliyetçilerdiye söz ediyor ve Mardinin ele geçirilmesini önemsemedikleri; ancak yine degörüşmek üzere Pirizade Bekire bir heyet gönderdikleri belirtiliyor. Rapora göre Kürtler, Ankaradangelen heyetten şu isteklerde bulunuyor:

 • Kemalist Hükümetin, Kürt vilayetlerini içine alan otonom bir Kürt devletini tanıması,

 • Bu devletin sınırlarının, Kürtler ve müttefikleri tarafından belirlenmesi,

 • Türk memur ve jandarmaların hemen geri çekilmesi,

 • Otonom Kürdistan’ın kurulmasında, Türklerin ellerini uzak tutması,

 • Ankara Hükümeti tarafından toplanan savaş vergilerinin ve başka katkıların Kürdistan’a geri verilmesi,

 • Türkiye’nin sınırları içinde yaşayan Kürtlere güvenlik tanınması ve askerde olan Kürtlerin hemen terhis edilmesi.

Ankaradan gönderilen heyetin yetkisi olmadığından bu görüşmelerden bir şey çıkmıyor. Sıkıntılar dadevam ediyor. Bunun üzerine Ankara 3 ay sonra bir heyet daha gönderiyor Mardine; ancak bu defa daAnkara anlaşma yapılacak yetki ve yetenekte bir sorumlu bulamıyor.

Bunun üzerine ABD raporundaki tam ifadesiyle, “Ankara, yerine getirilmeyecek vaatlerle, hoşnutsuzlukları gidermeye çaba harcıyor. Rapora göre, “yerine getirilmeyecek” vaatler şunlardır:

 • Kürtlere idari otonomi verilecek, ancak bütün Kürt vilayetleri, yardımcısı Kürt olan bir Türk genelvalinin yönetiminde birleşeceklerdir.

 • Genel vali, Ankara’da kabine tarafından atanacak, Büyük Millet Meclisi bunu onaylayacaktır.

 • Kürt vali yardımcısını ise Kürt Meclisi seçecektir.

 • Valiler, Kürt kentlerinin birinde oturacak ve 5 yıl için seçileceklerdir.

 • Bu 5 yıl otonomi için deneme dönemi olacaktır. 5 yıl sonunda geleceği belirlemek içinreferandum yapılacaktır.

 • Valilere 12 Kürt’ten kurulu heyetler danışmanlık yapacaktır.

 • İdarede çalışan memurların yarısı Türk yarısı Kürt olacaktır.

 • Türk hükümeti seferberlik kalkıncaya kadar askere alınmış Kürtleri terhis etmeyecektir.

Doğru mudur, değil midir bilemeyiz. Ancak şu gerçek: Milli Mücadele verilirken, arkadan vurulan birhançer çıkarılmaya, bir ihanet bir şekilde bertaraf edilmeye çalışılırken ABD raporunda da vurgulandığıgibi,yerine getirilmeyecekvaatler söz konusu olmuş olabilir. Nitekim raporun devamında şöyle deniliyor:

Kürt isyanı, Türkiyenin arkasını ciddi biçimde tehdit edebilir. Ancak Batıdaki savaş Türklerin lehinegelişirse, Türkler ellerindeki yarım düzine yetenekli liderden biriyle, Kürt sorunlarına son verebilirler.İngilizler kuşkusuz bu durumu bilmektedirler, yine de Kürt durumuyla meşgul olduğu sürece Mustafa Kemalin Musula el koyamayacağını düşünmektedirler. Dolayısıyla Kürt akımına yardımcı olmaktadırlar.Kürt ayaklanmasına verdikleri itici güç konusunda İngilizlerin eylemlerini yakından izlemek gerekir.”

Bunları niye detaylıca yazdığıma gelince;

Gidişat…Devletin en tepe noktalarında 3-4 yıl önce konuşulan “senaryolar”…

İster misiniz, yarın öbür gün birileri, o günün şartlarında öylesine gündeme gelen “yerine getirilemeyecek bu vaatleri”, “Atatürk bile kabul etmişti” diyerek, millete son dayatmayı yapsın!..

 

 

Silivri’den kucak dolusu sevgiler,

 

Müyesser Yıldız

13 Eylül 2011

http://www.facebook.com/notes/m%C3%BCyesser-y%C4%B1ld%C4%B1z/yerine-getirilemeyecek-vaatler/274103505963994

Yazar

Milli Düşünce Merkezi

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar