Ahmet Akbulut’un ezber bozan kitabı: Sahabe döneminde İktidar kavgası

ALEVİ- SÜNNİ AYRIŞMASININ ARKA PLANI Hz. Peygamber döneminde yeni Müslüman olmuş kimselerin İslamiyet'i benimseme sürecini, halifelik devrinde Müslümanlar arasındaki iktidar savaşlarını ve günümüzde hala söz konusu olan kelâmi farklılıkların kökenini inceleyen bir eser...


Alevi- Sünni ayrışmasının arka planı

İslam toplumundaki yaygın kanaate göre  Hazreti Peygamber dönemi, âdeta yeryüzünde cennettir. Günümüz Müslümanlarının çoğu, müşriklere karşı verilen harplerin dışında, bu dönemde hiçbir sosyal, iktisadî, askerî mesele çıkmamış, çıkanlar da kolayca halledilmiş zanneder. Hâlbuki gerçek bu değildi. Peygamber de sahabe de kelle koltukta bir mücadele içindeydi.

Gerek yeni dinin toplumda yerleşmesi, gerekse yeni devletin devamı için birçok mesele ile boğuşuldu. Hem sahabeyle peygamber arasında hem de sahabenin kendi arasında birçok tartışma yaşandı. Bu tartışmalar peygamber hayattayken, vahyin de yardımı ile giderilebildi. Ancak peygamberin vefatından sonra Müslüman toplumu ciddî bir bocalama yaşadı.

Peygamberin ölümünden hemen sonra, daha cenazesi kalkmadan, sahabe iktidar kavgasına tutuştu. Zira yeni kurulmuş bir devlet vardı ve devlet yönetimi, otorite boşluğunu affetmezdi.

Meşhur tabirle, gökteki yıldız gibi olan sahabeyi Ahmet Akbulut yeryüzüne indiriyor. Müslümanlar toplumun ve siyasetin cahiliye dönemi alışkanlıkları ile Kur’an ilkeleri arasında sıkışıp kalırlar.

Ahmet Akbulut, günümüze kadar gelen kelam tartışmalarının ardında sahabe toplumunda yaşanan büyük kırılmaların varlığına işaret ediyor. Yazarın tabiri ile “peygambersiz hayata intibak” sırasında toplum birçok sıkıntı yaşıyor, bocalıyor ve mücadele veriyor.

Özetle kitap, dört büyük halife ve sahabe toplumunun önde gelen diğer mensuplarına alışık olmadığımız bir açıdan bakıyor.  Tespitler akılcı, mantıklı, ağırbaşlı ve yerinde. Adının aksine, kitap Alevi- Sünni ayrışması ile sınırlı kalmıyor; dönemin zaman zaman kanlı iktidar mücadelelerinin tamamını ele alıyor.

Buraya tıklayarak OTTO Yayınevi’nin pdf bağlantısında kitaptan örnekleri, içindekiler ve indeks bölümlerini bulabilirsiniz.

Yazar

A. Selim Babaoğlu

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar