Anayasa Değişikliği Anayasaya aykırıdır!

Ak Parti yönetimi iktidara geldiği günden beri yeni anayasa yapmaya çalışmış, milletin direnciyle karşılaşmış başarılı olamamıştır. Bu defa Anayasanın bazı maddelerini değiştirmek istiyorlar. Hazırladıkları değişiklik tasarısının maddeleri teker teker TBMM’de de kabul edildi. Görünüşe göre Anayasa değişikliği için referanduma gidilecek. Kararı Milletimiz verecek. Anayasa değişikliği gerçekleşirse Cumhurbaşkanı belki düşündüğünün üstünde bir konuma gelecek. Anayasa değişikliği […]


Ak Parti yönetimi iktidara geldiği günden beri yeni anayasa yapmaya çalışmış, milletin direnciyle karşılaşmış başarılı olamamıştır.

Bu defa Anayasanın bazı maddelerini değiştirmek istiyorlar. Hazırladıkları değişiklik tasarısının maddeleri teker teker TBMM’de de kabul edildi. Görünüşe göre Anayasa değişikliği için referanduma gidilecek. Kararı Milletimiz verecek.

Anayasa değişikliği gerçekleşirse Cumhurbaşkanı belki düşündüğünün üstünde bir konuma gelecek.

Anayasa değişikliği önerisini TBMM’nde Cumhurbaşkanı’nın istediği şekilde yapan partisinin ana gövdesiyle ipleri koparan bir siyasi partinin başkanıdır.

Gerekçesi de anlaşılabilir değildir.

Cumhurbaşkanı Anayasa’ya uymuyor. Fiilen başkanlık sistemi uygulanıyor. “Anayasayı fiili duruma uyduralım” demiştir.

Bu yanlıştır. Cumhurbaşkanı Anayasa’ya uymuyorsa anayasa cumhurbaşkanına değil cumhurbaşkanı anayasaya uydurulur. Anayasa ihlali suçtur.

Cumhurbaşkanı fevkalade yetkilerle donatılıyor. Tek adam oluyor. Bakanlar Kurulu kaldırılıyor. Cumhurbaşkanı yine bakanları atayacak. Ancak bu bakanlar Cumhurbaşkanının sekreterleri gibidirler. Kendi bakanlıklarıyla ilgili TBMM’ne kanun teklifi veremezler.

TBMM işlevsiz hale gelecek, yürütme doğrudan, yargının tamamı ise dolaylı yoldan cumhurbaşkanına bağlanacaktır. Cumhurbaşkanı ülkeyi kararnamelerle yönetebilecek yetkiye sahip olacaktır.

Anayasa değişiklik tasarısı kabul edilirse Bakanlar Kurulu olmayacak. Cumhurbaşkanının atayacağı bakanlar da kendi bakanlıklarıyla ilgili kanun teklifi yapamayacaklar, yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanının olacaktır. Cumhurbaşkanı lüzumlu gördüğü kararnameleri çıkaracak, ülke kararnamelerle yönetilecektir. Bu şekilde Cumhurbaşkanı yasama yetkisini almaktadır. Ayrıca yargının tamamı dolaylı yoldan da olsa Cumhurbaşkanı tarafından atanacak hale gelmektedir.

Halbuki; Anayasanın 6’ncı maddesi;

  • “Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir. Türk Milleti egemenliğini Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması hiçbir surette hiçbir kişiye …. bırakılamaz.”

Anayasanın 7’nci maddesi;

  • “Yasama yetkisi Türk Milleti adına TBMM’nindir. Bu yetki devredilemez.”

Anayasanın 8’inci maddesi;

  • “Yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.”

Anayasanın 9’uncu maddesi;

  • “Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.”

Demektedir.

Anayasa değişikliği; Anayasanın 6’ıncı maddesine göre kayıtsız şartsız Türk milletine ait ve devredilemez olan millî egemenlik Cumhurbaşkanına (bir kişiye) devredilmiş olacaktır. Anayasaya açık aykırılık vardır.

Ayrıca, Cumhurbaşkanının bir kararname ile birleştireceği birden fazla vilayette özerk bir idare kurulabilecektir. Bu itibarla da Anayasanın ilk dört maddesine dokunmadık demek doğru olmamaktadır.

Üyelerinin yarısının partili Cumhurbaşkanı, diğer yarısının da TBMM tarafından seçildiği HSYK‘nın tarafsız ve bağımsız kalabilmesi zordur. Türk milleti adına yargı yetkisini kullanan mahkemelerin bağımsız olacaklarını düşünmek imkansızdır.

Bu durumda mahkemelerin bağımsızlığını düzenleyen anayasanın 138. Maddesinin uygulamada geçerliliği olmayacaktır.

Görülüyor ki birbirlerinden bağımsız olması gereken; yasama, yürütme ve yargı yetkisi tek adama, cumhurbaşkanına bağlanmaktadır.

Bu Anayasa Değişiklik Yasası birçok yönden Anayasaya aykırıdır.

Değişiklikle getirilecek sistem, başkanlık sistemi değildir. Meclis ve yargı denetiminin olmadığı, bu sistemin adına ne denir? Bilmiyorum, ancak tek adamın egemen olduğu yeni bir yönetim anlayışı ile Türkiye’nin karşılaşacağı muhakkaktır.

TBMM’nde kabul edilen değişiklik tasarısı Anayasa Mahkemesince iptal edilebilir. İptal edilmezse tasarı referandumda oylanacak ve kararı milletimiz verecek.

2003 yılından beri Türkiye Ak Parti hükümetleri tarafından yönetilmektedir. İyi mi yönetilmiştir? Bütün komşularımızla ilişkilerimiz bozulmuştur. Hatalı Suriye politikamız sebebiyle PKK, PYD Türkiye’mizi güneyimizden kuşatmış tehdit etmektedir. Lozan’da bize bırakılan 16 küçük ada ve bir kayalığa Yunanistan el koymuş hükümetimiz hiç tepki göstermemiştir. Irak ve Mısır’la ilişkilerimiz bozulmuştur.

Ekonomimiz de düzgün değildir. Gelir dağılımı dar gelirli aleyhine bozulmuştur.

Bundan başka Ak Parti yönetiminin Cumhuriyetimizin kuruluş esaslarını benimsemekte zorlandığı da bellidir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti millî ve üniter Devlet olarak kurulmuştur. Ak Parti milletvekili Ayşenur Bahçekapılı’nın Anayasanın vatandaşlık tanımı ile ilgili maddesini değiştireceğiz Anayasadan Türkü çıkaracağız dediği hatırlardadır.

Gerçi bugün söylemlerinde “kimse bu milletin birlik ve beraberliğini bozamaz diyorlar.” Ama hala bu millet diyorlar. Bu millet hangi millettir Bunu söylemiyorlar. Bu millet Büyük Türk Milletidir.

Hepimiz birlikte Türk Milletiyiz.

Büyük Milletimiz eğer referanduma gidilirse bunu görmelidir.

 

Yazar

Talat Şalk

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar