Azerbaycan’da Milliyetçi Hareket- Milliyetçi Gençler Teşkilatı Türkiye Başkanı ile Söyleşi

Uzun zamandır faaliyetlerini izlediğimiz, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında teşkilatlanmış; ancak Türkiye’de de faaliyet alanını geliştirmeye çalışan Milliyetçi Gençler Teşkilatı hakkında Türkiye Başkanı Oder Alizade ile küçük bir söyleşi.


Uzun zamandır faaliyetlerini izlediğimiz; Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında teşkilatlanmış, ancak Türkiye’de de faaliyet alanını geliştirmeye çalışan Milliyetçi Gençler Teşkilatı hakkında Türkiye Başkanı Oder Alizade ile küçük bir söyleşi yaptık. Kısa ama değerli bu söyleşide, Türk dünyasının dört bir yanında milliyetçi gençlerin canla başla çalıştıklarını, gözlerinin umutla parladığını gördük.

Milliyetçi Gençler Teşkilatı Türkiye Başkanı- Oder Alizade

Milliyetçi Gençler Teşkilatı Türkiye Başkanı- Oder Alizade

MDM: Esenlikler. Oder Alizade, Milliyetçi Gençler Teşkilatı hakkında konuşmaya başlamadan önce kendinizi tanıtır mısınız?

Oder Alizade: Esenlikler. 1 Ekim 1991 de Azerbaycan’ın Tovuz ilinde doğdum. Müsadenizle velilerimi anmak istiyorum. Babam emekli albay ve gazidir. Annem lisede İngilizce öğretmeni olarak çalışıyor. Tovuz şehrindeki Nasreddin Tusi adlı okulda, anaokulundan liseye kadar okudum. Lise eğitimimi bitirdikten sonra 2009-2011 yılları arasında askerlik görevimi yaptım. Askerden döndükten sonra üniversiteyi kazandım. 2016 yılında Azerbaycan’ın ilk özel üniversitesi olan Azerbaycan Üniversitesi’nin Tarih Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldum.

2016 yılında Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nün Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalı’ nda tezli yüksek lisans programını kazandım. Halihazırda yüksek lisansımın tez aşamasında öğrenim hayatımı devam ettiriyorum.

MDM: Teşekkür ederiz. Ne zamandan beri Milliyetçi Gençler Teşkilatı’na üyesiniz?

Oder Alizade: MGT’ye katılmam teşkilatın ilk oluşum aşamasından başlıyor diyebilirim. 2017 yılında Teşkilatın Türkiye Başkanlığı’nda İzmir İl Başkanlığı görevini üstlendim. 7 Ağustos 2018 tarihinde Bakü’deki Genel Merkez Tarafından teşkilatın Türkiye Başkanlığı görevi verildi. Halen Türkiye Başkanlığı görevini yürütmekteyim.

MDM: Milliyetçi Gençler Teşkilatı konusuna gelecek olursak bu teşkilat neyi ifade ediyor; amaçları, kuruluş nedenleri nelerdir?

Oder Alizade: MGT 2012 yılında kurulan ve Azerbaycan’ın ilk ve tek Türkçü- Turancı gençlik teşkilatıdır. Teşkilatımız Bakü’deki yönetim kurulu ve diğer yardımcı kurullardan oluşuyor. Teşkilatımızın genel başkanı İskender Osmanlı’dır.

MGT, Azerbaycan’da üçüncü nesil Milliyetçi Hareketi temsil ediyor. Azerbaycan’ın yakın tarihine baktığımızda ilk Milliyetçi Hareketler XX. yüzyılın başlarından başlıyor ve bu hareketlerin bir sonucu olarak 1918 de Türk milleti doğuda ilk cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti’ni, kuruyor. İlk milliyetçi hareketin temsilcileri Hasan Bey Zerdabi, Ahmet Bey Ağaoğlu, Mehmet Hadi, Ahmet Cevat, Üzeyir Bey Hacıbeyli, Nesip Bey Yusufbeyli, Ali Merdan Bey Topçubaşı, Fethali Han Hoyski, Ali Bey Hüseyinzade ve 1918 de kurulan cumhuriyetimizin cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade’dir.

İkinci nesil milliyetçi hareket, XX. yüzyılın sonlarında başlıyor ve Ebülfez Elçibey önderliğindeki Halk Cephesi ikinci nesil milliyetçi hareketi başlatıyor ve bu harekete Ebülfez Elçibey önderlik yapıyor. İkinci nesil milliyetçi hareketin bir sonucu olarak da Azerbaycan, Sovyet işgal rejiminden kurtuluyor ve Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan ediyor.

MGT, üçüncü nesil milliyetçi hareket olarak Azerbaycan’da Türkçülüğün tek kalesidir ve bugün ülkede Türkçü camiayı temsil ediyor. Milliyetçilik her zaman var olması gereken milletin yükseliş ve kalkınma ülküsüdür. Türk milleti olarak yükseliş ve kalkınmanın örneğini, bizlerden önceki nesil milliyetçi hareketlerin ilk Türk cumhuriyetini kurması ve bağımsızlığımızı yeniden kazanmaları sonucunda gördük. Azerbaycan bir devlet olarak büyük ve güçlü olacaksa Türk Milliyetçiliği sayesinde olacaktır. Maddi, manevi, kültürel ve milli değerlerine dahilden ve hariçten her daim saldırılan memleketimiz Türkçülüğe sarılmak zorundadır. Türkçülüğün bayraktarı ise yeni nesil milliyetçi gençlerdir. Bu bağlamda yeni nesil milliyetçi hareket olarak MGT Azerbaycan Türklüğü için, güçlü ve büyük devlet olmak için bir umuttur. Bizler bu yolda ilerliyoruz.

MDM: Yeni nesil milliyetçi hareket olarak Milliyetçi Gençler Teşkilatı’nın misyon ve vizyonu nelerdir?

Oder Alizade: Teşkilatımız Türkçü- Turancı çizgide, Türkçülüğün her türlü sentezinden arındırılmış laik bir teşkilattır. Bu bizim misyonumuzdur. MGT’nin ilk aşamada vizyonu “Büyük ve Güçlü Azerbaycan”dır. Bugün, Türk milletinin, Azerbaycan adlanan coğrafiyanın kuzeyinde bağımsız bir devleti var. Ancak bu bağımsızlığımız topraklarımızın küçük bir köşesinde milletimizin küçük bir kısmının elde ettiği bağımsızlıktır. Yani tam bağımsızlık değildir.

Tam bağımsızlık yalnız ve yalnız tüm Misak-i Millîmizi yani milletimizin yaşadığı öz toprakları kapsayacak şekilde elde edilebilir. Türk milleti olarak topraklarımızın ve milletimizin büyük bir kısmı İran- Fars rejiminin işgalindedir. Bir kısmı da Ermeniler’in işgalindedir. Bunlardan başka Gürcistan ve Rusiya’da da Türk’lerin yaşadığı ve Türk devletinde olması gereken topraklarımız vardır. Bizler, bu topraklarda hakimiyetimizi bütünüyle temin ettiğimiz halde tam bağımsız olacağız. Bu bizim manevî ve hukukî hakkımızdır. Bizler, bir zamanlar bizim sınırlarımızda olmuş bir toprak parçası talep etmiyoruz. Bizler, tüm manevî kültürel serveti ile ve üzerinde yaşayanların Türk olduğu Türk topraklarını talep ediyoruz ve bu ülküde ilerliyoruz. Bu saydıklarımız bizim ilk aşamada olan vizyonumuzdur. Sonraki aşama için ise bizler, Turan yolunda ilerlemeliyiz. Bu, Turancılığı ikinci plana atmak değildir. Turan’a giden yolda temelimizi sağlamlaştırmaktır.

Milliyetçi Gençler Teşkilatı- Azerbaycan

MDM:Milliyetçi Gençler Teşkilatı Türk Dünyası için neyi ifade ediyor?

Oder Alizade: Günümüzde Türkiye’de Türkçülük farklı kurum ve kuruluşlar tarafından temsil edilmektedir. Diğer Türk cumhuriyetlerinde, yani Sovyet işgal rejimine maruz kalmış bugünkü bağımsız Türk cumhuriyetleri için ise bunu söylemek neredeyse imkânsızdır. Azerbaycan ise bu konuda bir farklılık oluşturuyor. Bugün Azerbaycan’da MGT önderliğinde bir milliyetçi hareket vardır. Ancak Türkiye hariç, diğer Türk cumhuriyetlerinde biz, MGT’nin örneğini göremiyoruz. Bu durum bizleri derinden sarsıyor. MGT, yani Azerbaycan’daki milliyetçi gençlik diğer Türk cumhuriyetlerinin gençlerine bir örnektir. Bizler, diğer Türk cumhuriyetlerinde de milliyetçi hareket görmek ve onlarla birlikte hareket etmek istiyoruz. Bu konuda yakın ilişkilerde olduğumuz Irak Türkmen Cephesi ve onun değerli başkanı Sayın Erşat Salihi Beyefendi’nin önderliğindeki milliyetçi hareketi tenzih ediyoruz ve soydaşlarımıza faaliyetlerinde başarılar diliyoruz.

MDM: Milliyetçi Gençler Teşkilatı’nın Türkiye’deki faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz?

Oder Alizade: Evet. MGT son iki yıldır Türkiye’de de faaliyet göstermektedir. Halihazırda Türkiye’de dokuz ilimizde (Ankara, Adana, İzmir, Manisa, Osmaniye, Mersin, Muğla, Uşak, Bursa) il teşkilatlarımız vardır. İl teşkilatlarımız konferans ve benzeri etkinliklerle Türkçülüğü yaşatıyor ve Türklüğe hizmet etmeye çalışıyor.

Her il teşkilatımız bulundukları illerde farklı konularda konferanslar veriyor. Konferanslarımız ağırlıklı olarak şimdiye kadar değinilmemiş konular ve Türkiye’de genç milliyetçi kesim tarafından bilinmeyen konu ve şahsiyetler üzerine oluyor.

MDM: Azerbaycan’da kurulan bir teşkilatın Türkiye’de faaliyet göstermesini gerektiren sebepler nelerdir?

Oder Alizade: Aslında Türkiye’de faaliyet göstermemiz için bir esas aramak doğru değildir. Bizler, Türk ve Türkçü gençler olarak Turan coğrafiyasının her yerinde faaliyet gösterebiliriz ve göstermeliyiz de. Z.Gökalp’ın dediği gibi: “Vatan ne Türkiye’dir Türk’lere ne de Türkistan. Vatan ebedi ve müebbet bir ülkedir, Turan”.

Bizler, Turan’ın her yerinde olmalıyız. Türkiye dışındaki Türk topraklarından gelerek Türkiye’nin düşünce ve ilim hayatına eşsiz eserler bırakan ve bu topraklarda Türkçülük yapan Yusuf Akçura, Ahmet Bey Ağaoğlu, Ali Bey Hüseyinzade, Ahmet Caferoğlu, Z.Velidi Togan gibi ender şahsiyetler ne kadar hakka sahipdilerse MGT olarak bizler de o kadar hakka sahibiz. Bu işin manevi tarafıdır. Diğer taraftan ise Azerbaycan’dan Türkiye’ye üniversite okumak için gelen binlerce öğrenci var. Bu öğrencilerimizi milliyetçi çatı altında toplamak ve onların bu yolda milletine ve devletine daha faydalı bireyler olmasını temin etmek bizlerin üzerine düşen bir görevdir. Aynı zamanda teşkilatımız genel anlamı ile Türklüğe hizmet eden, Türkçü bir teşkilat olduğu için Turan’ın her yerinden gelen soydaşımız teşkilatımıza üye olabilir ve teşkilatta aktif rol alabilir. MGT’nin kapısı her bir Türk’e açıktır.

MDM: Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?

Oder Alizade: Fırsattan yararlanarak tüm zorluklara, baskılara ragmen yılmayan, teşkilatımızın Bakü’deki Yönetim Kuruluna ve tüm teşkilat mensuplarına, Türkiye’deki il başkanlarımıza ve Türkiye teşkilatımızın faaliyetinde azimle çalışan MGT Türkiye Başkan Yardımcısı Elşad Aliyev’e teşekkür ediyorum. Var olsun milliyetçi hareket!

MDM: Zaman ayırdığınız için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Oder Alizade: Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Var olun!

Yazar

Mustafa Levent Yener

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar