EFENDİLER, TÜRK MİLLETİYLE OYNAMAYA YELTENMEYİN!

               19 Nisan 2015 Aşağıdaki metni iyi okuyun efendiler! Kapgan Kağan, Yü eyaletinde Fey-hu kazasını ele geçirdi. İlerlemeye devam etti; Ding eyaletini yakıp yıktı; vali Sun Yen’i öldürdü ve evleri, barakaları yaktı; köyleri yağmalattırdı. Sonra Köktürkler Çav eyaletini kuşattı. Şehre girdiler ve valiyi öldürdüler. Sonra ilerlemeye devam ettiler ve […]


              

19 Nisan 2015

Aşağıdaki metni iyi okuyun efendiler!

Kapgan Kağan, Yü eyaletinde Fey-hu kazasını ele geçirdi. İlerlemeye devam etti; Ding eyaletini yakıp yıktı; vali Sun Yen’i öldürdü ve evleri, barakaları yaktı; köyleri yağmalattırdı. Sonra Köktürkler Çav eyaletini kuşattı. Şehre girdiler ve valiyi öldürdüler. Sonra ilerlemeye devam ettiler ve Siang eyaletine saldırdılar. Çin imparatoriçesi Kapgan’ı durdurmak için altı generali görevlendirdi. Onlar henüz yola çıkmadan Kapgan bundan haberdar oldu; Çao ve Ding eyaletlerini ele geçirdi. Seksen doksan bin erkeği ve kadını kaçırdı ve onları canlı canlı gömdü…

Bu nedir biliyor musunuz?

Bir zamanlar Çinliler Türk milletiyle oynamaya kalkıştı. Kardeşi kardeşe düşürerek bin bir hile ve hurda ile Türklerin bağımsızlığını ortadan kaldırdı ve tam elli yıl Türkler Çin’de tutsak kaldılar; Çin için çalıştılar. Ama 682’de önce İlteriş çıktı. Sonra da arkasından Kapgan.

Yukarıda anlattıklarım, Kapgan’ın yaptıklarının sadece küçük bir kısmıdır. Ve bunları biz değil Çin tarihleri yazıyor. Türk ile oynamaya kalkışanın akıbeti budur.

Tarihimizde başka örnekleri de vardır. Ve şunu söyleyeyim. En gafil olup en geç uyanan Türk en gaddar olur. Kendisine oynanan oyunları anladığı anda onu tutamazsınız. Tarihte defalarca olan, hiç şüpheniz olmasın, tekrar olur. Olur efendiler olur, haberiniz olsun!

Öyle Türk’ün adını ortadan kaldırmaya çalışmak… Bunu birtakım oyunlarla örtmeye çalışmak…

Bir noktaya kadar insanımız anlamaz ama anladığı zaman da onun önüne geçemezsiniz.

Öyle Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Arap, Boşnak diye ortalığı bulandırıp Türk’ün devletinin Türk’e ait olmadığını mı anlatmak istiyorsunuz? Ortak mortakmış…

Biz kimseyi dışlamıyoruz; bu ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür ve bu devlet de Türk’ün devletidir.

Osmanlı, Selçuklu dediğiniz de Türk idi ve o devletler de Türk’ün devleti idi. Şunun bunun hatırı için, tapusu Mehmet’e ait olan ev, hayır Mehmet’in değil, eve aitlik hisseden herkesin ortak evidir mi diyeceğiz?

Mehmet’in evine -haydi isimleri saymayayım da kimse alınmasın- falan falan da ortaktır mı diyeceğiz? Mehmet ve Mehmet’in çocukları bundan kan çıkarmaz mı?

Siz kimin devletine, kimin vatanına kimleri ortak ediyorsunuz? Biz bu ülkenin etnik gruplarından biri miyiz?

Biz milletiz ve bir adımız var. Türk milletiyiz. Ve hiç şüpheniz olmasın bu vatanın, bu devletin sahib-i aslîsiyiz. Yüz binlerce şehidin kanıyla sulanarak Türk vatanı hâline gelmiş bu topraklar şimdi bilmem hangi strateji dehasının bir kalemiyle mi Türk adından koparılacak?

Biz Türk’üz, burası Türk vatanıdır, bu devlet Türk devletidir, o kadar!  

O pazarlık yaptıklarınız var ya…

Bir etnik gruptan bahsetmiyorum; bir terör örgütünden bahsediyorum; işte o pazarlık yaptığınız terör örgütü mensupları ve yandaşları var ya… Hani her gün efeleniyorlar…  Meydanı boş buldukları için, hayır meydanı onlara bıraktığınız için taş, Molotof, silah… ellerine ne geçerse fırlatıp zılgıt çekiyorlar. Çok yiğit oldukları için çocukları ve kadınları öne sürüyorlar. Amerikan bombardıman uçaklarının himayesinde, Kobani’de zafer kazandıklarını iddia ediyorlar…

Bütün bu cür’et ve küstahlığı onlara veren sizsiniz. Sonra da Selçuklu, Osmanlı, Şeyh Edebali edebiyatı yapıyorsunuz.

Diyelim ki kendinizi Türk hissetmiyorsunuz, Türk’ün vatanında doğdunuz, Türk’ün ülkesinde ekmek yediniz, Türk’ün devletinde o makamlara geldiniz. Bari yediğiniz bir lokma ekmeğin hatırına bir kere Türk deyiniz; insanlık onuru diyorsunuz ya, o onur adına bir kere Türk deyiniz.

Kaleminiz 99’dan 100’e doğru çiziktirdiği maddeleri tamamlamadan bir kere Türk deyiniz.

O yazdığınız metin Türkçe, Türk’ün dili. O salonlarda, o meydanlarda konuştuğunuz dil Türkçe, Türk’ün dili. O dilin, o kelimelerin hatırına bir kere Türk deyiniz bre nankörler! 

 

 

Yazar

Ahmet Bican Ercilasun

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar