Ali Rıza Özdemir – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

Ali Rıza Özdemir

1977 yılında Erzincan’da doğdu. Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünden mezun oldu. Erzincan Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Ali Rıza Özdemir çalışmalarını; tarihi coğrafya, dinler coğrafyası, etnik coğrafya ve Alevîlik konularında yoğunlaştırmıştır. Birçok sivil toplum örgütünde yöneticilik ve fahri danışmanlık yapmaktadır.
Yazarın yayımlanmış yirmiyi aşkın kitabı, yüzü aşkın makalesi, çok sayıda kitap bölümü, rapor, bildiri, söyleşi ve şiiri bulunmaktadır.

Kitapları:
1. (2017). Alevîliğin Yazılı Kaynakları. Ankara: Kripto.
2. (2017). (İsmail Baki ile) Alevîlik Bildirgesi. Ankara: Kripto.
3. (2017). Eski Defterler: Toplu Şiirleri (2008-2016). Ankara: Kripto.
4. (2017). Alevîlikte Allah İnancı. Ankara: Kripto.
5. (2017). A’dan Z’ye Alevîlik: Başlangıç Kitabı. Ankara: Kripto.
6. (2016). On İki İmam. Ankara: Kripto.
7. (2016). Geçmişten Geleceğe Kürt Alevîliği. Ankara: Kripto.
8. (2015). Dersim’de Eğitim (1848-1908). İstanbul: İdil.
9. (2014). Beklerken Seni (Şiir). Ankara: Gece.
10.(2014). (Ed.). Çağdaş Bilimler Işığında Oğuz Kağan Destanı. Ankara: Kripto. (3.Baskı, 2017).
11.(2014). (Abdulkadir Gül ile). Dersimliler Ermeni mi?: 16. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Dersim’in Nüfus Coğrafyası. İstanbul: İdil.
12.(2014). (Erdem Bekaroğlu ile) (Ed.). Bir Disiplinin İç Dünyası: Modern Türk Coğrafyası Üzerine Söyleşiler. İstanbul: İdil.
13.(2013). Etnik Coğrafya Bakımından Kürtleşen Türkmen Aşiretleri: Kayıp Türkler. Ankara: Kripto. (8.Baskı, 2017).
14.(2013). Allah’ın Aslanı Hz. Ali. Ankara: Kripto. (4.Baskı, 2016).
15.(2013). Anadolu Evliyaları ve Kerametleri. Ankara: Kripto. (2.Baskı, Haziran 2015)
16.(2013). Atatürk ve İslâm. Ankara: Kripto. (4.Baskı, 2016).
17.(2013). Yahudiliğin Büyük Sırrı. Ankara: Kripto. (8.Baskı, 2016).
18.(2012). Bir Ana İki Oğul; Göller Köyü. Ankara: Altınpost.
19.(2012). PKK ve Korucular. Ankara: Altınpost.
20.(2012). Bilinmeyen Yönleriyle Zazalar-Kürtler-Alevîler. Ankara: Altınpost. (3.Baskı, 2016, Kripto).
21.(2011). Alevîliğin Yazılmayan Tarihi. Ankara: Kripto. (14.Baskı, 2016).
22.(2010). Koç Heykelli Mezarların İzinde: Zazalar Ve Türklük. Ankara: Kripto. (4. Baskı, 2016).
23. (2009). 101 Soruda Kürtler. Ankara: Kripto. (2. Baskı, Altınpost, 2012). (3.Baskı, Kripto, 2016).
24. (2009). Kart Kurt Sesleri Arasında Kaybolan Gerçek: Kürtler Ve Türklük. Ankara: Kripto. (4. Baskı, 2016).
25. (2007). (Hifzullah Eryeşil, Ahmet Remzi Oran, Abdurrahim Güneş ile birlikte). Beyaz Kent: Siirt. Ankara: Siirt Valiliği.

Yazarın MİSAK'taki yazıları