Feridun Celilov – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

Feridun Celilov

6 Mayıs 1947’de Vedibasar’da doğdu. 1966’a orta öğrenimini tamaladıktan sonra Bakü Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi’ne başladı. 1972-1994 arsında aynı fakültenin Azerbacan Dilciliği Bölümü’nde assistan, okutman, doçent ve profesör olarak görev yaptı. Söz dizimi konusunda yüksek lisans tezini ve morfofonoloji alanında doktora tezlerini hazırladı.
Celilov, Türk dilleri Türk halklarının tarihi, mitolojisi ve etnografyası üzerine 200’den fazla bilimsel makale ve 20 kitabın yazarıdır. Bunların birçoğu yabancı dillere de çevrilmiştir.”Azerbaycan Dilinin Morfofonolojisi” adlı çalışmasıyla 1996’da Uluslararası Türkoloji Kurultayı ödülünü almıştır. Bilimsel-popüler çalışmalarını Ağasıoğlu mahlası ile yazan Celiliov, “Azerbaycan Türklerinin İslama Kadarki Tarihi” adlı silsile makaleleriyle tanınır.
Türk Dil Kurumu tarafından Türk diline katıkılarından dolayı üye olarak seçilen Celilov’a Türk oCakları “bilge unvanı” vermiştir.
Bilimsel faaliyetleri yanında, siyasi ve sosyal faalilyetlerde bulunan Celilov, 1896’da gizli faaliyet gösteren ve 1988’de Azerbaycan’da gerçekleştirilen gösterileri düzenleyen “Varlık” teşkilatının kurucusu, “Diriliş Günü” olarak tarihe geçen 17 Kasım – 4 aralık 1988 mitinglerinde miting komitesi başkanlığı yapmıtır. “Karabağ Halk Yardım Komitesi”nin kurucularından olan Celilov “Devlet Alfabe Komitesi”nde de görv yapmıştır. 1990’da milletvekili olarak Azerbaycan Milli Meclisi’nde “Bilim, Eğitim ve Kültür Komitesi”nin başkanlığına seçilmiştir.

Yazarın MİSAK'taki yazıları