Gözde Kılıç Yaşın – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

Gözde Kılıç Yaşın

Yazar ve editörlerimizden Gözde Kılıç Yaşın, Eskişehir’de doğmuştur. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, Yüksek Lisans ve Doktora derecesini yine Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Kamu Hukuku alanında tamamlamıştır. Uzmanlık alanı; Balkanlar, Kıbrıs, Etnik Sorunlar, Soykırım Hukuku, Azınlık Hakları, Göç ve İltica, Teostrateji Kapsamında Ortodoksluk, Ortodoks Dünya ve Patrikhaneler olan Yaşın İngilizce ve Almanca bilmektedir.
Bugüne Kadar çalıştığı Yerler:
• 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü (2010-2017)
• TÜRKSAM (2009-2010)
• TUSAM (2004-2009)
• TÜBİKAM
• BAŞKENT TV (2007-2008)
• AVRASYA TV (ART) (2008-2011)
• YİSAV (2002-2003)
Yayınlar – Makaleler:
• New Kosovas of the World: A Cyprus in the Making?, United Nations Assosiation of Turkey Bultein, Nmber 17 – Spring 2008
• Neighboorliness Approach in Neighbor Countries: Expansionism, United Nations Assosiation of Turkey Bultein, Number 16 – Auntumn 2007
• The Srebrenica Decision: Th World Was Acquited, United Nations Assosiation of Turkey Bultein, Number 15 – Spring 2007
• An Era Ends in the Balkans, United Nations Assosiation of Turkey Bultein, Number 14 – Auntumn 2006
• Stability in the Balkans: UN’s Deficiency, United Nations Assosiation of Turkey Bultein, Number 12 – Auntumn 2005
• ICTY Problem in Balkans, United Nations Assosiation of Turkey Bultein, Number 12 – Auntumn 2006
• Patrikhane’nin Hukuk Statüsü, Cumhuriyet Strateji, Sayı 2, 2004
• Bulgaristan’da El Kaide Tehdidi, Cumhuriyet Strateji, Sayı 5, 26 Temmuz 2004
• Kosova’nın Bağımsızlığının Etkileri, Parlamento Dergisi, Sayı 246, Ocak-Mart 2008 (söyleşi)
• Medeniyetler Çatışırken Kiliseler, 2023 Dergisi, Sayı 68, Aralık 2006
• Srebrinitsa Kararı: Dünya Aklandı, 2023 Dergisi, Sayı 72, Mayıs 2007
• Yeni Yunan Tragedyası:Gagavuzlar, 2023 Dergisi, Sayı 73, Mayıs 2007
• KKTC’de İktidar Zor Durumda: Kıbrıs Türkleri Türkiye’deki Seçime Kilitlendi, 2023 Dergisi, Sayı 76, Ağustos 2007
• Yunan Milliyetçiliğinde “Rum Gölü – Karadeniz” ve “Pontus Devleti” Hayalciliği, 2023 Dergisi, Sayı 76, Ağustos 2007
• Kıbrıs’ta Bir Rüya Sona mı Eriyor?, 2023 Dergisi, Sayı 96, Nisan 2009,
• Ulus Devletler küreselleşmenin Ya Hedefi Ya Ortağı, 2023 Dergisi, Sayı 100, Ağustos 2009 (söyleşi)
• Bat Trakya’da Bizans Oyunları: Mütekabiliyet ilkesi Ne Kadar Gerçek?, 2023 Dergisi, Sayı 105, Ocak 2010
• Uluslararası Adalet Divanı’nın Kosova Kararı ve Etkileri, 2023 Dergisi, Sayı 112, Ağustos 2010

Yazarın MİSAK'taki yazıları