Haydar Çakmak – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

Haydar Çakmak

Prof. Dr. Haydar Çakmak, 05.09.1956 tarihinde Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinin Boğazevci Köyü’nde dünyaya gelmiştir.

Lisans eğitimini Fransa’nın Dijon kentinde bulunan Bourgogne Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü’nde (Faculte De Sciences Humaines),

Yüksek Lisansını 1987 yılında yine Fransa’da, Besançon kentin-de Franche-Compte Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi’nde (Faculte De Sciences Humaines),

Doktorasını Paris-x Nanterre Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bil-giler Fakültesi’nde ( Faculte De Droit et de Sciences Politiques) “La Turquıe Et Les Organisations Internationales” konulu tezi ile ta-mamlamıştır (1993).

1999 yılında Uluslararası İlişkiler anabilim dalında doçent, 2005 yılında ise aynı anabilim dalında profesör olmuştur.

1979-1994 yılları arasında Fransa’da yaşayan Prof. Çakmak,

Ocak-Ekim 1994’te UNESCO milli komitede dokuz ay geçici gö-revle çalışmış,

1994-2000 yılları arasında Trabzon Karadeniz Teknik Üniversite-si’nde Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı ve öğretim üyeliği yapmış,

2000-2001 eğitim ve öğretim yılında Kazakistan’da Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı ve öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

2005 Haziran-2006 Ocak ayları arasında Genelkurmay Başkanlı-ğına bağlı “Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi”nin kurucu başkanlığını yaptıktan sonra kendi isteği ile ayrılmış,

2004-2007 yılları arasında dört yıl süreyle Avrupa Birliği’nin Jean Monnet burslarının jüri üyeliği ve jüri başkanlığını yapmıştır.

Nisan 2002 yılından beri Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyeliği yapmakta ve Haziran 2006 tarihinden bu yana da bölüm başkanlığı görevini yürütmektedir.

Prof. Dr. Haydar Çakmak’ın yayımlanmış eserleri ve diğer ça-lışmalarından bazıları şunlardır:

A- KİTAPLAR:

Yazdığı Kitaplar

1- 1989’dan Günümüze Gürcistan, Karadeniz Teknik Üniversi-tesi, Kafkasya ve Orta Asya Ülkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayını, 1998, Trabzon.

2- Avrupa Güvenliği, Akçağ Yayınları, Ankara, 2003.

3- Uluslararası Krizler ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Platin Ya-yınları, Ankara, 2004.

4- Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri, Platin Yayınları, Ankara, 2005.

Editörlüğünü Yaptığı Kitaplar:

1- Uluslararası İlişkiler: Giriş, Kavram ve Teoriler, Platin Ya-yınları, Ankara, 2006.

2- Türk Dış Politikası, Platin Yayınları,2008.

3- Terörizm, Platin Yayınları, Ankara, 2008.

4- Suç, Terör ve Savaş Üçgeninde SİBER DÜNYA, Platin Ya-yınları 2009.

5- Terörizmin Finansmanı ve Ekonomisi, Platin Yayınları 2009.

B- MAKALELER:

1- Avrupa’nın Sınırları, Dış Politika dergisi, No: 1-2/96, Sayfa: 29-40, Dış Politika Enstitüsü ile Türkiye Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Vakfı yayını, Ankara.

2- Uluslar Arası İlişkiler ve Kültür, Dış Politika dergisi, No: 3-4/96, Sayfa: 53-61, Dış Politika Enstitüsü ile Türkiye Uluslara-rası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Vakfı yayını, Ankara.

3- Yeni Dünya Düzeni, Yeni Forum Dergisi, Mart 1997, Sayı: 334, Sayfa: 28-38, Ankara.

4- Avrupa’nın Sorunları, Prof, Dr, Abdulhaluk M. Çay’a Ar-mağan kitabında makale, 2. cilt, Sayfa: 213-243, 1998, Ankara.

5- La Turquie Entre L’Europe Et Le Türkistan, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Kış 2003, Sayı: 3, Cilt: 5, Sayfa: 207-215, Ankara.

6- AB’nin Kafkasya Politikası, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Güz 2004, Sayı: 3, Sayfa: 139-147, Ankara.

7- Son Olaylar ve Bir İran Analizi, KÖK dergisi, Sosyal ve Stra-tejik Araştırmaları Vakfı dergisi, Ankara.

8- Foreigne Policy Of Atatürk, KÖK dergisi, Sosyal ve Stratejik Araştırmaları Vakfı dergisi, Ankara.

Bunların dışında Prof. Çakmak’a ait olan ve yayınlanan 23 adet bilimsel makalesi daha vardır.

C- BİLDİRİLER:

1- İran’ın Kafkasya Politikası, Uluslararası İlişkiler Bölümleri Birinci Ulusal Kongresi, 18 – 20 Nisan 1996, Trabzon, KTÜ tarafından kitap halinde basılmıştır. Sayfa: 54-67.

2- Karabag Problem Wiıth Its And Toda”, The 6th World congress of Azerbaijanais, 11-13 octber 2002, Den Haag- Holland.

3- Avrupa Güvenliğinde Türkiye’nin Rolü, Müzakere Sürecinde Avrupa Birliği ve Türkiye, Uluslararası Sempozyum, 21-23 Eylül 2004, AB Araştırma ve Uygulama Merkezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. (Kitap olarak basılmıştır.)

D- YÖNETTİĞİ PROJELER:

1- Uluslararası İlişkiler Terimleri Sözlüğü, TDK Başkanlığı, 2007.

2- Avrupa Birliği Ülkelerinde Azınlık Dilleri ve Uygulamaları, TDK Başkanlığı, 2008-2010.

3- Soğuk Savaş Sonrası NATO’nun Değişimi Ve Türkiye, TÜBİTAK, 2010-2012.

Yazarın MİSAK'taki yazıları