Burçin Öner – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

Burçin Öner

Yazar ve editörümüz Burçin Öner, 2011 yılında Gazi Üniversitesi’nden İstatistik lisans derecesini, 2013 yılında Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi İstatistik Bölümü’nden yüksek lisans derecesini aldıktan sonra, 2014 yılından bu yana Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü’nde devam ettiği doktora eğitimini Nisan 2019'da tamamlamıştır. Akademik alanda çeşitli dergilerde çalışmaları yayınlandı, ulusal ve uluslararası pek çok konferans ve sempozyuma katılıp tebliğ sundu. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının gençlik yapılanmalarında yöneticilik, çeşitlik site ve dergilerde yazarlık yaptı. Milli Düşünce Merkezi Gencay Grubu’nun çıkardığı Gencay Dergisi’nin 2013 yılından 2017 yılına kadar editörlüğünü üstlendi. 2017 yılından beri Milli Düşünce Merkezi ve Milli Strateji Araştırma Kurulu Yönetim Kurulu ve Yayın Kurulu üyesi ve MİSAK Genel Yayın Yöneticisidir. Öner hâlihazırda, meslek yüksek okulları için istatistik uygulamaları konusunda bir kitap üzerinde çalışmaktadır.

Yayın Bilgileri
Tezler:
 “Korelasyon Katsayısının Etki Büyüklüğü Olarak Kullanıldığı Meta Analizi Çalışmalarında İstatistiksel Gücün Değerlendirilmesi”, Burçin Öner (Danışman: Prof. Dr. Bülent Çelik), Ankara, Nisan 2019. (Doktora Tezi)
 “Veri Zarflama Analizi ve Temel Bileşenler Analizi Yöntemi İle Türkiye'deki İllerin Ekonomik Performanslarının Değerlendirilmesi”, Burçin Öner (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Taner Tunç), Samsun, Temmuz 2013. (Yüksek Lisans Tezi)

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 Öner, B. ve Çelik, B. (2018). The calculatıon of statıstıcal power ın meta analysıs for correlatıon coeffıcıent. Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, 3(2), 447-463.
 Öner, B., Kahyaoğlu, M. ve Çelenli Başaran, A.Z. (2016). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Çarşamba Ticaret Borsası MYO Örneği. Akademik Bakış Dergisi, 57(9), 178-189.

Sempozyum bildirileri:
 Öner, B., Çelik, B. (2018), Statistical Power in Meta-Analysis Using Correlation Coefficient as Effect Size, XIth International Statistics Days Conference (ISDC’2018), Muğla, Turkey, 247.
 Öner, B. (2016), Türkiye’de İllerin Ekonomik Performansının Veri Zarflama Analizi Ve Temel Bileşenler Analizi İle Değerlendirilmesi, Xth International Statistics Days Conference (ISDC’2016), Giresun, Turkey, 398-409.
 Sözen, Ç., Öner, Y., Bulut, H. ve Öner, B. (2016), Fonksiyonel Veri Analizi ile Karadeniz Bölgesi’ne Ait Yağış Verilerinin İncelenmesi, Xth International Statistics Days Conference (ISDC’2016), Giresun, Turkey, 192-201.
 Çelenli Başaran, A.Z., Öner, B. (2016), Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Demografik Özellikleri ile Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki İlişki: On dokuz Mayıs Üniversitesi’nde Bir Araştırma, Xth International Statistics Days Conference (ISDC’2016), Giresun, Turkey, 614-624.
 Öner, B., Çelik, B., (2015) LDL Cholesterol Level In Subjects With Coroner Heart Disease and Type 2 Diabetes Mellitus: A Meta Analysis of Prospective Studies, EMR 2015, Cappadocia, Nevsehir, Turkey, 140.

Atıflar:
 Öner, B., Kahyaoğlu, M. ve Çelenli Başaran, A.Z. (2016). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Çarşamba Ticaret Borsası MYO Örneği. Akademik Bakış Dergisi, 57(9), 178-189.

Hakem inceleme aşamasındaki çalışmalar:
 Öner, B., Öner, Y. Evaluation of Statistical Power in Random Effect Meta Analyses for Correlation Effect Size. Communications in Statistics - Simulation and Computation. (SCI-Expanded)

Hazırlık aşamasındaki çalışmalar:
 Öner, B., Güneş Termik Santrallerinin Kurulum Yerinin Belirlenmesinde Kullanılan Sıralama Tekniklerinin Doğrusal ve Kanonik Diskriminant Analizi Yöntemleri İle Karşılaştırılması: Ankara İli İçin Bir Uygulama (Makale Çalışması)
 Öner, B., Çelenli Başaran, A.Z, Meslek Yüksek Okullarında İstatistik (Kitap çalışması)
 Öner, B., Öner, Y., Sosyal Bilimler İçin İstatistik (Kitap bölümü çalışması)
 Öner, B., Öner, Y., Çelenli Başaran, A.Z., Sözen, Ç. Clasification Of The Companies Traded In The BIST By Financial Ratios (Makale çalışması)
 Öner, B., Meta Analizinde Etki Büyüklüğü Türlerine Göre İstatistiksel Gücün Simülasyonu (Makale çalışması)
 Öner, B., Meta Analizinde Yüksek İstatistiksel Güç İçin Gerekli Örnek Hacmini Belirleme Yolları (Makale Çalışması)
 Öner, B., Çelenli Başaran, A.Z., Çelenli, H.İ., Simülasyon Yoluyla Oluşturulan Portföylerin CCR Modeli İle Etkinlik Analizlerinin Değerlendirilmesi (Makale Çalışması)

Sertifika/Belge/Ödül Bilgileri
 (Katılım Belgesi) XIth International Statistics Days Conference in Muğla, Turkey, October, 2018.
 (Katılım Belgesi) Xth International Statistics Days Conference in Giresun, Turkey, October, 2016.
 (Katılım Belgesi) The 8th Conference of the Eastern Mediterranean Region of International Biometic Societyheld in Cappadocia, Nevşehir, Turkey, May, 2015.
 (Katılım Sertifikası) Sozkonusu.net 3. Yazarlar Çalıştayı, Kastamonu, Ağustos 2014.
 (Dil Sertifikası) International English Language Testing System, British Council, IELTS Australia, Cambridge English Language Assesment Part of the University of Cambridge, Ankara, Kasım 2013.
 (Katılım Belgesi) 1. Genç İstatistikçiler Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Eylül 2013.
 (Katılım Sertifikası) DEA 2013 11th International Conference on Data Envelopment Analysis, Gazi Üniversitesi ve On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Haziran 2013.
 (Eğitim Sertifikası) ISO 9001: 2008 İç Tetkikçi, Uniacademy Institute, Aralık 2012.
 (Eğitim Sertifikası) OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, Uniacademy Institute, Aralık 2012.
 (Eğitim Sertifikası) ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, Uniacademy Institute, Aralık 2012.
 (Eğitim Sertifikası) Stratejik Yönetim, Uniacademy Institute, Aralık 2012.
 (Eğitim Sertifikası) Entegre Yönetim Sistemi, Uniacademy Institute, Aralık 2012.
 (Eğitim Sertifikası) ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, Uniacademy Institute, Aralık 2012.
 (Eğitim Sertifikası) ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi, Uniacademy Institute, Aralık 2012.
 (Eğitim Sertifikası) NLP Begginer, Uniacademy Institute, Aralık 2012.
 (Eğitim Sertifikası) Beden Enerji Merkezi Çakralar, Çakraların Açılması, Nefesle Yüksek Algı Teknikleri, Nefesle Arınma Teknikleri, Özgürleşme Affetme Eğitimleri, Uniacademy Institute, Aralık 2012.
 (Eğitim Sertifikası) Kişisel Gelişim, NLP, Mativasyon, Stres Yönetimi, Zaman Yönetimi, Beden Dili, İletişim Dilleri Eğitimleri, Uniacademy Institute, Aralık 2012.
 (Plaket) İstatistik Kolokyumu Örnek Sunumları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Aralık 2012.
 (Katılım Sertifikası) Sozkonusu.net 2. Yazarlar Çalıştayı, Samsun, Ekim 2012.
 (Sunum Sertifikası) 8. Uluslararası İstatistik Öğrenci Kolokyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Mayıs 2011.
 (Katılım Sertifikası) Sozkonusu.net 1. Yazarlar Çalıştayı, Ankara, Ocak 2011.
 (Katılım Sertifikası) 19. İstatistik Araştırma Sempozyumu, TÜİK, Ankara, Mayıs 2010.

Sivil Toplum Kuruluşu Üyelikleri ve Sosyal Faaliyetler
 2018 -… Millî Düşünce Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği
 2018-… Millî Strateji Araştırma Kurulu Yönetim Kurulu Üyeliği
 2018-… Millî Strateji Araştırma Kurulu (MİSAK) İnternet Sitesi Genel Yayın Yöneticiliği ve Yazarlığı
 2016-… TahtaPod.com İnternet Sitesi, Köşe Yazarlığı
 2014 – 2018 Millî Düşünce Merkezi Gencay Gençlik Grubu Başkan Yardımcılığı
 2013 – 2017 Gencay Dergisi Koordinatörlüğü ve Yazarlığı
 2011 – 2015 Sözkonusu.net İnternet Sitesi Yöneticiliği ve Köşe Yazarlığı
 2011 – 2013 Samsun Ülkü Ocakları İl Yöneticiliği
 2011-2012 Haberiniz.com İnternet Sitesi Köşe Yazarlığı
 2011-2012 Ülkücü Yazarlar Birliği Köşe Yazarlığı
 2010 - … Ankara Türk Ocağı Üyeliği

Yazılar
Editöryal Çalışmalarda Yer Alan Yazılar:

 Öner, B. (2017). Rus Narodnizminden Gökalp Halkçılığına Türk Popülizmi, Yeni Okumalar Işığında Ziya Gökalp, Ed. İkbâl Vurucu ve Mustafa Yiğit, Palet Yayınları, Konya.
 Öner, B. (2016). Asude Bir Bahar Ülkesinde Şimdi O Gül, Tarih Kültür Toplum Ayça Günkut Vurucu Armağanı, Ed. İkbâl Vurucu, Eğitim Yayınevi, Konya.

Köşe Yazıları:
 Ankara ve Seymenleri
 Anlaşılamayan Türk Milliyetçiliği – 1
 Anlaşılamayan Türk Milliyetçiliği – 2
 Anlaşılamayan Türk Milliyetçiliği – 3
 Aydınlık Zihinlerin Karanlık Karmaşaları
 Bak Bir Şehit Ne Diyor
 Bize Ne Oldu Böyle? – 1
 Bize Ne Oldu Böyle? – 2
 Bize Ne Oldu Böyle? – 3
 Bize Ne Oldu Böyle? – 4
 Bize Ne Oldu Böyle? – Çözüm Önerileri 1
 Bize Ne Oldu Böyle? – Çözüm Önerileri 2
 Demokrasi Algımız ve İtirazlar
 Dergicilik Üzerine Bir İnceleme
 Durmuş Hocaoğlu Aydınlanmanın Neresinde?
 Ermeni Dosyası – Kazım Karabekir
Kültür ve ahlâk erozyonunda Siyasal İslamcılığın etkisi
 Millet ve Milliyetçilikte Komşu Kızının Rolü
 Mürekkep Yüreklerdeki Ukdeler
 Namus Benimdir Hâkim Bey!
Neden Boş Değil de Hoş Geliyorlar?
 Nice Mutlu Günlere
 Pozitif Bilimlerin Felsefeye Yansımasında İki İsim Bir Kitap: Millet ve Milliyetçilik / İskender Öksüz & Milay Köktürk
 Siyasi Partiler Mi Yoksa Cinsiyetler Mi Yarışıyor?
 Şahsiyet Üzerine Bir İnceleme
 Turancılık Ve Milli Devlet Nasıl Bağdaştırılacaktır?
 Türkiye’de Tecrübe: Ankara Siyaseti
 Ülkücülüğün İflası Ve Yeniden Türk Milliyetçiliği

Yazarın MİSAK'taki yazıları