Veli Kılıç – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

Veli Kılıç

Yazarlarımızdan Veli Kılıç, 1948 yılında Kayseri'nin Sarız ilçesinde doğmuştur. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü (Yüksek Öğretmen Okulu)'nde tamamlamış, yüksek lisans ve doktora derecesini Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı'nda almıştır.
1970 – 1976 yılları arasında Kayseri Bünyan Lisesi Matematik Öğretmeni ve Müdür Yardımcısı, 1976 – 1979 yılları arasında Kayseri Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Öğretim Görevlisi, 1980 – 1982 yılları arasında Kayseri Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Genel Sekreteri, 1982 – 1984 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fakülte Sekreteri, 1984 – 1986 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanı, 1986 – 1992 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Genel Sekreteri, 1989 – 1991yılları arasında Erciyes Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi ve 1993 – 2010 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi ve Kurul Başkan Yardımcısı (7 yıl) olarak görev yapmıştır. 1117 sayılı kanuna göre Başbakanlık Müsteşarı’nın başkanlığında Başbakanlıkta faaliyet gösteren “Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu”nda farklı aralıklarla yedi yıl süreyle kurul üyesi olarak görev almıştır.

Yazarın MİSAK'taki yazıları