Sözlü ve yazılı kültür: Sözün teknolojileşmesi – Milli Düşünce Merkezi Millî Düşünce Merkezi - Dünyaya Türkçü Bakış
Millî Düşünce Merkezi
MİSAK logo

Suriyeliler vatanlarına dönmeli

Millî Düşünce Merkezi Suriyeli sığınmacılar için açıklama yaptı: Suriyeli sığınmacıların yurtlarına dönmesi gerekmektedir. Vatanlarında yaşama hakkı kimsenin elinden alınamaz. Bu insanlar için doğal bir haktır. Bu hak Esat düşmanlığı siyasetine kurban edilmemelidir.
_______9 Aralık 2018_______

Sözlü ve yazılı kültür: Sözün teknolojileşmesi

A. Selim Babaoğlu
Paylaş:
Sözlü ve yazılı kültürler arasındaki farklar
Sözün Teknolojileşmesi

Sözlü ve yazılı kültür: sözün teknolojileşmesi

Walter J. Ong’un bu eseri titiz bir araştırmanın ve disiplinler arası bir çalışmanın ürünüdür. Yazar, hem sözlü iletişim alışkanlığına sahip fertler ile yazılı iletişim alışkanlığına sahip fertler arasındaki zihin farkını hem de toplu olarak sözlü kültüre sahip milletler ile yazılı kültüre sahip milletler arasındaki farkları zaman zaman alan araştırmalarına da yer vererek ortaya koymuştur.

Yazar, psikoloji ve sosyolojiden istifade etmekle beraber sadece bu alanlara ait bir çalışma ortaya koymamıştır. Yazarın bu eserindeki amacı; genel olarak sözlü ve yazılı kültürlere ait ilkeleri ve farkları ortaya koymaktır.

Yazara göre, yazılı kültüre sahip toplumlarla, yani okuyarak öğrenen ve yazarak öğreten toplumlar ile sözlü kültüre sahip toplumlar, yani dinleyerek öğrenen ve konuşarak öğreten toplumlar arasındaki fark, birincilerin vakayı önlerine koyarak binlerce defa çoğaltıp, küçük parçalara ayırıp sonra tekrar birleştirerek ve başka vakalarla karşılaştırarak analiz yapabiliyor olmalarıdır.

Bunun yanı sıra; dinleyerek öğrenen, dinlediklerini olduğu gibi aktaramadıkları için vakayı gözlerinin önüne getirip bölüp parçalayıp tekrar birleştiremeyen, bilgiyi olduğu şekilde zapt edemediği için karşılaştırma yapamayan sözlü kültüre sahip toplumların ise yazık ki bilgiyi biriktiremediğini ve analiz yapamadığını ve bu eksiklikler nedeniyle de bilgiyi bir sonraki nesle, olduğu gibi aktaramadıklarını belirtmiştir. Tüm bu sebeplerden ötürüde  felsefe, bilim ve teknoloji gibi alanların sözlü kültüre sahip toplumlarda atıl kaldığından bahsetmiştir.

Yazar, okuma ve yazma alışkanlığının fertler bakımından da çok ciddi zihni farklılıklara sebep olduğunu belirttiği çalışmasında; asgari seviyede dahi olsa okuma ve yazma kabiliyetine sahip fertlerin, okuma ve yazması hiç olamayanlara nispetle daha soyut ve kategorik düşünebildiklerini, diğerlerinin ise işlevsel ve duruma göre düşündüklerini yine saha araştırmalarına dayanarak okuyucuya sunmuştur.

Bütün bu örneklere bakıldığında yazılı kültürün sözlü kültüre belli bir üstünlüğünün olduğunu ifade etmekle beraber yazar, yazılı kültürde de anlamın, duygunun, ruhun ve huşunun eksikliğinden bahsetmiştir eserinde.

Sözün özü bu kitap; Batı ve Doğu toplumlarını yazılı ve sözlü kültür farklılıkları bakımından karşılaştırmak için gayet iyi bir kaynak kitaptır.

Paylaş:
Peki ben ne yapabilirim?
Bizi okuyor, beğeniyor ve “Peki ben ne yapabilirim?” diye soruyor musunuz? Bağış yaparak bizi destekleyebilirsiniz. Bağışlarınızla faaliyetlerimiz daha sık, daha geniş ve daha etkili olacaktır. TIKLAYINIZ!

Yazarın millidusunce.com'daki yazıları