Sözlü ve yazılı kültür: Sözün teknolojileşmesi

Sözlü ve yazılı kültürün sebep olduğu farkların fert ve toplum temellerinde incelendiği bu eserde geri kalmışlığımızın sebeplerinden bir tanesinin kültürümüzün derinliklerinde bulunduğunu, bazı insanların neden daha soyut düşünebildiklerini göreceksiniz.


Paylaşın:
Sözlü ve yazılı kültürler arasındaki farklar

Sözün Teknolojileşmesi

Sözlü ve yazılı kültür: sözün teknolojileşmesi

Walter J. Ong’un bu eseri titiz bir araştırmanın ve disiplinler arası bir çalışmanın ürünüdür. Yazar, hem sözlü iletişim alışkanlığına sahip fertler ile yazılı iletişim alışkanlığına sahip fertler arasındaki zihin farkını hem de toplu olarak sözlü kültüre sahip milletler ile yazılı kültüre sahip milletler arasındaki farkları zaman zaman alan araştırmalarına da yer vererek ortaya koymuştur.

Yazar, psikoloji ve sosyolojiden istifade etmekle beraber sadece bu alanlara ait bir çalışma ortaya koymamıştır. Yazarın bu eserindeki amacı; genel olarak sözlü ve yazılı kültürlere ait ilkeleri ve farkları ortaya koymaktır.

Yazara göre, yazılı kültüre sahip toplumlarla, yani okuyarak öğrenen ve yazarak öğreten toplumlar ile sözlü kültüre sahip toplumlar, yani dinleyerek öğrenen ve konuşarak öğreten toplumlar arasındaki fark, birincilerin vakayı önlerine koyarak binlerce defa çoğaltıp, küçük parçalara ayırıp sonra tekrar birleştirerek ve başka vakalarla karşılaştırarak analiz yapabiliyor olmalarıdır.

Bunun yanı sıra; dinleyerek öğrenen, dinlediklerini olduğu gibi aktaramadıkları için vakayı gözlerinin önüne getirip bölüp parçalayıp tekrar birleştiremeyen, bilgiyi olduğu şekilde zapt edemediği için karşılaştırma yapamayan sözlü kültüre sahip toplumların ise yazık ki bilgiyi biriktiremediğini ve analiz yapamadığını ve bu eksiklikler nedeniyle de bilgiyi bir sonraki nesle, olduğu gibi aktaramadıklarını belirtmiştir. Tüm bu sebeplerden ötürüde  felsefe, bilim ve teknoloji gibi alanların sözlü kültüre sahip toplumlarda atıl kaldığından bahsetmiştir.

Yazar, okuma ve yazma alışkanlığının fertler bakımından da çok ciddi zihni farklılıklara sebep olduğunu belirttiği çalışmasında; asgari seviyede dahi olsa okuma ve yazma kabiliyetine sahip fertlerin, okuma ve yazması hiç olamayanlara nispetle daha soyut ve kategorik düşünebildiklerini, diğerlerinin ise işlevsel ve duruma göre düşündüklerini yine saha araştırmalarına dayanarak okuyucuya sunmuştur.

Bütün bu örneklere bakıldığında yazılı kültürün sözlü kültüre belli bir üstünlüğünün olduğunu ifade etmekle beraber yazar, yazılı kültürde de anlamın, duygunun, ruhun ve huşunun eksikliğinden bahsetmiştir eserinde.

Sözün özü bu kitap; Batı ve Doğu toplumlarını yazılı ve sözlü kültür farklılıkları bakımından karşılaştırmak için gayet iyi bir kaynak kitaptır.

Yazar

A. Selim Babaoğlu

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar