Türk Konseyinden Ermeni yalanlarına cevap!

Türk Konseyi, 1915 olaylarına dair Ermenistan ve Ermeni diasporasının sözde soykırım yalanlarına dair açıklamalarda bulundu.


Türk Konseyi

Türk Konseyinden Ermeni yalanlarına cevap!

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, “Türkiye Cumhuriyeti aleyhinde Ermeni ideologlarının hasmane dogmasına dayanan ve bazı devletler tarafından desteklenen sözde ‘Ermeni soykırımı’ ile ilgili iddialar, tarihi tahrif ederek siyasi hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır.” dedi.

Baghdad Amreyev, sözde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Tarihsel olgular incelenmeden olaylar hakkında siyasi ve hukuki değerlendirmelerde bulunmak, kararlar almak, özellikle de bunlar kolektif bilinçte nefret, tarihsel düşmanlık ve intikam duyguları yaratılarak gerçekleştirildiğinde insanlığı, vicdanı ve merhameti sindirerek, halkların karşılıklı anlayış ve barış içinde yaşama hakkını tehlikeye atmaktadır. Bölgedeki çatışmalar, mülteciler ve ülke içinde yerinden olmuş kişiler (ÜİYOK) gibi sorunlar, esas olarak bu olgunun sonuçlarıdır.” ifadelerini kullandı.

Amreyev, çağdaş uluslararası ilişkiler ve bugüne kadar yaşanmış tüm trajedilerin şeffaf ve adil bir şekilde incelenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu bağlamda Türkiye’nin 1915 olaylarının tarihçiler tarafından incelenmesi için ortak bir tarih komisyonu kurma girişimi ve bu amaçla arşivlerini açması övgüye değerdir. İnanıyoruz ki, bilim adamları ve araştırmacılar tarafından tarihsel olguların tarafsız bir şekilde araştırılması ve değerlendirilmesi, 105 yıl önceki olaylara ışık tutacaktır.” dedi.

***

(Azerbaycan lehçesinde)

Türk Konseyi baş katibi Bağdad Amreyev, “Türkiyə Respublikası əleyhində Erməni ideologlarının uydurmasına və bəzi dövlətlər tərəfindən dəstəklənən sözdə “Erməni Soyqırımı” ilə əlaqəli iddialar, tarixi təhrif edərək siyasi hədəflərə çatma məqsədi güdür.” dedi.

Baghdad Amreyev “Tarixi faktlar araşdırılmadan hadisələr haqqında siyasi və hüquqi dəyərləndirmələr etmək, qərarlar almaq, xususilə də bunlar kollektiv şüurda nifrət, tarixi düşmanlıq və intiqam hissləri yaradılaraq həyata keçirildiyində insanlığı, vicdanı və mərhəməti sindirərək, xalqların qarşılıqlı anlayış və sülh içində yaşama haqqını təhlükəyə atmaqdadır. Bölgədəki qarşıdurmalar, miqrantlar və ölkə içində yerindən olmuş insanlar (ÜİYOK) kimi problemlər əsas olaraq bu fenomenin nəticələridir.” ifadələrini işlətdi.

Amreyev, müasir beynəlxalq əlaqələr və bugünə qədər yaşanmış bütün tragediyaların şəffaf və adil bir şəkildə yoxlanmasının vacibliyini vurğulayaraq “Bu sahədə Türkiyənin 1915 hadisələrinin tarixçilər tərəfindən araşdırılması üçün ortaq bir tarix komissiyası qurma girişimi və bu məqsədlə arxivlərini açmağı təqdirə layiqdir. İnanırıq ki, elm adamları və araşdırmaçılar tərəfindən tarixi faktların tərəfsiz bir şəkildə araşdırılması və dəyərləndirilməsi, 105 il öncəki hadisələrə işıq tutacaqdır.” dedi.

Peki ben ne yapabilirim?
Bizi okuyor, beğeniyor ve “Peki ben ne yapabilirim?” diye soruyor musunuz? Bağış yaparak bizi destekleyebilirsiniz. Bağışlarınızla faaliyetlerimiz daha sık, daha geniş ve daha etkili olacaktır. TIKLAYINIZ!

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar