TÜRK MİLLİ KÜLTÜRÜNE HİZMET AMAÇLI ROMAN, HİKAYE, RESİM, SENARYO YARIŞMASI

Milli Düşünce Merkezi (MDM) Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), Türk Edebiyatı Vakfı, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve Panama Yayıncılık Türk milli kültürüne hizmet etmek amacıyla Hikâye, Senaryo, Roman ve Resim Yarışması açmışlardır. YARIŞMANIN AMACI: Sekretarya çalışmaları Milli Düşünce Merkezi tarafından yürütülecektir. YARIŞMA GENEL ŞARTLARI: Yarışmanın son başvuru tarihi 3 Mayıs […]


Milli Düşünce Merkezi (MDM) Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), Türk Edebiyatı Vakfı, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve Panama Yayıncılık Türk milli kültürüne hizmet etmek amacıyla Hikâye, Senaryo, Roman ve Resim Yarışması açmışlardır.

YARIŞMANIN AMACI:

Sekretarya çalışmaları Milli Düşünce Merkezi tarafından yürütülecektir.

YARIŞMA GENEL ŞARTLARI:

 1. Yarışmanın son başvuru tarihi 3 Mayıs 2017’dir. Bu tarihten sonra gelecek eserler kabul edilmeyecektir
 2. Eserler iade edilmeyecektir.
 3. Yarışma konuları özel şartlar bölümlerinde belirtilmiştir.
 4. Gönderilecek eserler daha önce yayımlanmamış olmalıdır.
 5. Yarışmaya yurt içi ve yurt dışından herkes katılabilir.
 6. Katılım bir (1) eserle sınırlandırılmıştır, metne dayalı olanlar için sayfa sınırlaması yoktur. (Resim yarışması için Resim Yarışması Özel Şartları bölümünde ayrıca belirtilmiştir.)
 7. Eserler Türkiye Türkçesi ile yazılacaktır.
 8. Her yarışmacı, eserini bir nüsha yazılı olarak aşağıdaki adrese elden veya postayla gönderecektir.

Adres: Millî Düşünce Merkezi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Özveren Sokağı, Nu: 2/2, Demirtepe – Kızılay / ANKARA

 1. Eserlerin herhangi bir yerinde yarışmacının gerçek ismi ve kimlik bilgileri bulunmayacaktır. Eserlerin kapak sayfasında yazar ismi olarak eser sahibinin seçeceği bir rumuz kullanılacaktır.
 2. Yarışmacı ad, soyad, telefon (cep, ev, iş), adres ve e-posta bilgilerini, kullandığı rumuzu ve eserine verdiği ismi kapalı bir zarf içinde, ayrıca gönderecektir.
 3. Maddede belirtilen eser dosyaları ve 9. Maddede belirtilen bilgiler elektronik posta ile yarisma2017@gmail.com adresine ayrıca gönderilecektir. Romanlar Word veya benzer formatta olacak, bilgiler ise e-posta metnine yazılacaktır.
 4. Sonuçlar 26 Ağustos 2017 tarihinde açıklanacak, ödüller daha sonra bildirilecek tarih ve yerde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecektir.
 5. Yarışmaya, Seçici Kurul üyeleri, Millî Düşünce Merkezi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk Edebiyatı Vakfı ve İLESAM Yönetim Kurulu üyeleri ve bunların birinci derece yakınları katılamazlar.
 6. Yarışmaya katılanlar eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini, eser dosyalarına hiçbir şekilde basılması için izin vermediklerini, düzenlenen yarışma şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı EK-1 belgeyi Yarışma Sekretaryasına göndermekle/vermekle yükümlüdürler.
 7. Bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığının tespit edilen eserler yarışma dışı bırakılır.
 8. Yarışma Seçici Kurulu, yarışma dallarında kısmen ya da tamamen; ödüllerden, biri, birkaçı veya tamamına değer eser bulamadığı takdirde ödül vermeyebilir.

ROMAN YARIŞMASI ÖZEL ŞARTLARI:

 1. Romanın teması Türk Milletinin ölümsüz evladı büyük devlet adamı Rauf DENKTAŞ olacaktır. Eserde Rauf Denktaş’ın hayatı, fikirleri ve mücadelesinin tamamı veya bir parçası biyografik roman kurgusu içinde verilecektir.
 2. Ödüller:

Birinciye         5000 TL

İkinciye           3500 TL

Üçüncüye        3000 TL

 1. Ödül kazanan eserler, PANAMA Yayıncılık tarafından basılacaktır.
 2. Yarışmaya gönderilecek eserler:

Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN,

Prof. Dr. Leyla KARAHAN

İsa KOCAKAPLAN

Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY

Mehmet Nuri PARMAKSIZ’dan

Oluşacak seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.

HİKÂYE YARIŞMASI ÖZEL ŞARTLARI

 1. Hikayeler serbest temalı olacaktır.
 2. Dereceye giren eserler Türk Edebiyatı Dergisinde yayınlanacaktır.
 3. Ödüller:

Birinciye           500 TL

İkinciye             300 TL

Üçüncüye         200 TL

Mansiyon (2 adet)   150 TL

 1. Yarışmaya gönderilecek eserler:

Orhan YENİARAS

Doç. Dr. Bahtiyar ASLAN

Pehlivan UZUN

Doç. Dr. Ayfer YILMAZ

Durak Turan DÜZ’den

Oluşacak seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.

RESİM YARIŞMASI ÖZEL ŞARTLARI

 1. Yarışmanın konusu Türk Milletinin büyük destanı Ergenekon’dur.
 2. C. vatandaşı tüm sanatçılara açıktır.
 3. Yarışmaya; tuval üzerine yağlı boya, akrilik ve karışık teknikle oluşturulan eserler kabul edilecektir.
 4. Gönderilecek eserlerin boyutları; kısa kenarları 90 cm’den küçük, büyük kenarları 200 cm’den büyük olmayacaktır.
 5. Yarışmaya; her sanatçı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, sergilenmemiş veya yayınlanmamış en fazla 2 (iki) eser ile katılabilir.
 6. Her yarışmacı, yarışmaya katılacağı eserleri ve önceki dönem çalışmalarından oluşan en az 5 (beş) farklı eserinin yüksek çözünürlüklü görselini (fotoğrafını), Genel Şartların 7. Maddesinde belirtilen adrese 03 Mayıs 2017 tarihine kadar, kargo veya elektronik posta ile gönderecek ya da elden teslim edecektir.
 7. Seçici Kurul tarafından ön değerlendirme; bu görseller (fotoğraflar) üzerinden yapılacaktır. Öndeğerlendirme sonuçları sanatçılara bildirildikten sonra belirlenen resimler; sergilenmeye hazır bir şekilde çerçeveli veya kenarları çıtalanmış olarak arka yüzünde; eserin adı, boyutları, çalışılan tekniği, sanatçının adı, soyadı, adres, telefon numarası ve e-posta bilgilerini içeren (A4) boyutunda bir etiket yapıştırılmış olarak 05 Haziran 2017 tarihine kadar elden teslim edilecek veya posta/kargo ile gönderilecektir.
 8. Posta veya kargo ile gönderilen eserlerin tüm masraf ve sorumluluğu katılımcılara aittir. Teslimat ve nakliye esnasında doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan ötürü yarışmayı düzenleyen kuruluşlar sorumlu olmayacaktır.
 9. Seçici Kurul, son değerlendirmesini; gerçek resimler üzerinden yaparak, 1’inci, 2’inci ve 3’üncü dereceye giren yarışmacıları belirleyecektir. Ayrıca, jüri teşvik ödülü için bir eser seçilecektir. Eser seçimindeki oylamada eşitlik halinde Prof. Dr. Tansel TÜRKDOĞAN’ın tercihi belirleyici olacaktır.
 10. Yarışma sonunda dereceye giren resimler; bütün telif hakları ile birlikte yarışmayı düzenleyen kuruluşlara devredilmiş olacaktır Kuruluşlar bu eserleri (resimleri) tüm etkinliklerinde afiş, katalog, broşür, çoğaltma (Reprodüksiyon) v.b. her türlü tanıtım işlerinde kullanma, gösterme, medyada yayınlama hakkı da dâhil olmak üzere, 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaklardır.
 11. Seçici Kurul tarafından sergilenmeye layık görülen resimler; yarışmayı düzenleyen kuruluşlar tarafından belirlenecek tarihler arasında ve uygun görülen bir yerde sergilenecektir.
 12. Eserler, yarışmanın sonuçlanması ve sergilenmelerini müteakip bir ay içerisinde Yarışma sekretarya adresinden teslim alınabileceği gibi, posta ve kargo ile gelenler; kargo masrafları ve her türlü sorumluluk sanatçıya ait olmak üzere kendilerine gönderilecektir.
 13. ÖDÜLLER:

Birinciye                 5000 TL

İkinciye                   3500 TL

Üçüncüye                3000 TL

Jüri Teşvik Ödülü  1500 TL

 1. Yarışmaya gönderilecek eserler:

Prof. Dr. Tansel TÜRKDOĞAN, Akademisyen-Sanatçı (Eski Dekan)

Engin KORKMAZ, Akademisyen-Sanatçı

Mehmet SUBAŞI, Galerici

Ahmet YAVUZ, Koleksiyoner

Hatice GÜLENSOY, Grafiker – Sanatçı

Sertap YEĞİN, Sanatçı

Orhan UMUT Sanatçı

Fatih KARAKAŞ, Sanatçı

Oluşacak seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.

 

SENARYO YARIŞMASI ÖZEL ŞARTLARI:

 1. Eser, dramatik belgesel tekniğine uygun yazılacaktır..
 2. Tema; Balkan, Kafkas, Ahıska, Irak ve Suriye Türkleri ile Kırım Türklerinin yaşadığı GÖÇ, SÜRGÜN, KIRGIN olacaktır
 3. Ödüller:

Birinciye              3000 TL

İkinciye               2000 TL

Üçüncüye            1500 TL

 1. Yarışmaya gönderilecek eserler:

Yağmur TUNALI

Mehmet ATAY

Turgay BOSTAN

Özcan ÜNLÜ

Raşit DEMİRTAŞ’dan

Oluşacak seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.

Yazar

Milli Düşünce Merkezi

Peki ben ne yapabilirim?
Bizi okuyor, beğeniyor ve “Peki ben ne yapabilirim?” diye soruyor musunuz? Bağış yaparak bizi destekleyebilirsiniz. Bağışlarınızla faaliyetlerimiz daha sık, daha geniş ve daha etkili olacaktır. TIKLAYINIZ!

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.