Atatürk ve Tıbbiyelilik ruhu gönüllerden silinmeyecektir

Ceyhun Balcı, Türk Tabipler Birliği'nin, 14 Mart ruhuna ve değerlerine uzak durmayı yeğleyen, bölücü ve ayrılıkçı siyasete yakın tutumunun Tabip Odalarına da sirayet ettiğini ifade etti.


Görsel kaynak: medimagazin.com.tr 

İzmir Tabip Odası, 2019 yılında, her 14 Mart’ta meslekte 40 yılını doldurmuş hekimlere verdiği plaketlerden Atatürk görselini kaldırmıştı. 14 Mart münasebetiyle medikritik.com sitesinde bir yazı kaleme alan Ceyhun Balcı, Türk Tabipler Birliği’nin, 14 Mart ruhuna ve değerlerine uzak durmayı yeğleyen, bölücü ve ayrılıkçı siyasete yakın tutumunun Tabip Odalarına da sirayet ettiğini ifade etti. Ceyhun Balcı, İzmir Tabip Odası’nın meslekte 40 yılını dolduran hekimlere verilen anı plaketlerinden Atatürk görselini kaldırmasının da bu durumun bir sonucu olduğunu belirtti ve 14 Mart kutlamalarını tamamen yok sayamadıklarını ancak bu ve benzeri tavırlarla değersizleştirmeye çalıştıklarını belirtti.

“Her 14 Mart’ta meslekte 40. yılını dolduran meslektaşlara sunduğumuz anı plaketlerinde Atatürk’ü hiçbir zaman unutmadık. Bu önemli ayrıntı köklerimize ve Cumhuriyet’e bağlılığın doğal gereğiydi. Plaket sunduğumuz hemen tüm meslektaşlar bu duyarlılığımıza övgüyü eksik etmedi.

14 Mart bu topraklarda doğmuş ve kökleşmiş bir bayramdır. Başka deyişle, bir tek bizde kutlanır. Her ne kadar adı tıp bayramı ise de Osmanlı’dan bu yana modernleşme, ileriye gitme, Milli Mücadele, Cumhuriyet ve Devrimler 14 Mart ruhunun ayrılmaz öğeleri olagelmiştir.

Türk Tabipleri Birliği hekimlerin meslek kuruluşu olarak 14 Mart kutlamasına bütünüyle sırt çeviremese de 14 Mart ruhuna ve 14 Mart’a anlam katan değerlere uzak durmayı yeğlemesiyle, buna karşılık ülke yararına olmayan hatta çoğu zaman da zararına olduğu kuşku götürmez olan ayrılıkçı ve bölücü siyasetlere yakınlığıyla ünlendi. Ülkemizdeki hekimlerin ezici çoğunluğunun düşünce ve duygularını yansıtmaktan uzak kalan bu tutum hemen her dönemde hekimlerin öfke ve kızgınlığına neden oldu. Kitlesinden kopan, onların yüksekte tuttuğu değerlerden uzaklaşan TTB’nin etkisiz ve marjinal bir yapı olması kaçınılmazdı. Şu anda bu olumsuzluk tüm yakıcılığıyla yaşanmaktadır.

İzmir Tabip Odası yönetimine 2018’den bu yana egemen olan dar grupçu anlayış kendisinde 14 Mart’a ihanet etme cesaretini bulmuştur.

Her 14 Mart’ta meslekte 40. yılını dolduran hekimlere dağıtılan anı plaketlerinden Atatürk görseli kaldırılmıştır. Geçtiğimiz 2 yıl boyunca yaşama geçirilen uygulama bu yıl plaket alacak hekimlerin tepkisini görmüştür. Plaket alacak hekimler adına bir heyetin Oda başkanıyla yaptığı görüşmede plaketlere Atatürk görseli konması “şekilcilik” olarak nitelenerek ülkemiz ve elbette Tıbbiyeliler için en yüksek değer olan “Atatürk” aşağılanmış ve önemsizleştirilmeye çalışılmıştır.

14 Mart’ın tarihini yaptıklarıyla yazan Türk hekimleri her zaman, ülkemizin varlığının biricik güvencesi olan Atatürk ve Tıbbiyelilik ruhuna bağlı kalmışlardır. Bağlı kalmayı da sürdüreceklerdir.

Plaketlerden silseler de Atatürk’ü ve Tıbbiyelilik ruhunu gönüllerden silmeye güçleri yetmeyecektir.”

Yazının tamamı için tıklayınız.

 

Yazar

Alperen Okur

Peki ben ne yapabilirim?
Bizi okuyor, beğeniyor ve “Peki ben ne yapabilirim?” diye soruyor musunuz? Bağış yaparak bizi destekleyebilirsiniz. Bağışlarınızla faaliyetlerimiz daha sık, daha geniş ve daha etkili olacaktır. TIKLAYINIZ!

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar