Atatürk’ü anma -I

27 Aralık 1919'da Samsun'da ateşlediği kurtuluş mücadelesinin ardından Erzurum ve Sivas kongrelerini toplayan Mustafa Kemal Paşa, Heyeti Temsiliye üyeleriyle Sivas'tan Ankara'ya geldi. Bunu anmadan geçmek olmazdı...


Gazi Mustafa Kelam Atatürk, Samsun’da ateşlediği kurtuluş mücadelesinin ardından Erzurum ve Sivas kongrelerini toplayan Mustafa Kemal Paşa, Heyeti Temsiliye üyeleriyle Sivas’tan Ankara’ya geldi.

 

Türk milleti yeniden O’nda kendine geldi

Eziklik duygusunu hafızasından sildi

Üç yüzyıl unutulmuş asli unsur kadim Türk

O’nu bağrına bastı, O’nu ‘Ata – Türk’ bildi

 

Saymakla bitmese de tarih boyu önderleri

Atatürk uluların seçkinlerinden biri

Binlerce yıllık geçmiş Türk’ü farklı kılıyor

Her biri anılmalı Türk’ün ortak değeri

 

Devlet, millet, memleket; sıkıntılı gündeydi

Birinden diğerine savaşlarda öndeydi

Dağılma, parçalanma, tarihsel çöküntüde

O Osmanlı mülkünde her kıta her yöndeydi

 

Zamanın güçlüleri Türk’ü tekrar sınadı

Atatürk’ün şahsında çırptı Türk’ün kanadı

Sömürgeci eliyle çöken bir sultanlıktan

Tarihe tescillendi yeni devletin adı

 

Düşmandan ve dindaştan yenilmiş hazin vurgun

Koca Osmanlı ezik; halk yoksun, yoksul, yorgun

Her yanda başkaldırı, her tarafta çeteler

Ülke paylaşılmışken; saltanat, sultan durgun

 

Bezgin Anadolu’da, halkta güç oluşturdu

Milleti özgüvenle, umutla buluşturdu

Atatürk başbuğluğu, asırlarca beklenen

Yeniden silkinişi ruhlara doluşturdu

 

Cahil ve yılgın halkın aydınlattı yüzünü

Cevherini parlattı, hatırlattı özünü

Kara günlerimizde, ufkumuzda parlayan

Gönlümüze kazıdık her bir veciz sözünü

 

Çağlarca olguları inceledi derinden

Türk’ün izini sürdü dünyanın her yerinden

Aydınlık ufuklara açılabilme azmi

Arındırdı milleti yobazlığın kirinden

 

Yüzyılların yüküne omuz veren can oldu

Unutulmuş değere acil taze kan oldu

Özgür halk iradesi, çağdaş bilimsel yöntem

Karanlık zihniyetten aydınlığa yan oldu

 

Akıl, bilim, ahlakın uyumlu bütünlüğü

Gelişme, ilerleme, çağdaşlıktı günlüğü.

O’na göre milletin aydınlık geleceği

Ne donuk ne durağan Atatürk düşündüğü

 

Bir inanç ve imanın kişilik timsaliydi

Tarihin kaydettiği nadirler emsaliydi

Ne mitolojik ilah ne masal kahramanı

Yaşanmış destanların en özgün misaliydi

 

Tarihte iz bıraktı attığı her adımı

Dönemine yön verdi bu siyaset adamı

Yirminci yüzyıldaki bağımsızlık çağında

Milletlere örnekti egemenlik yordamı

 

Zaman ruhunu aşan düşüncesi, eylemi

Nesillere yön veren özlü ilke söylemi

Toplumun sıkıntılı, kaygılı anlarında

Milyonların gönlünde hep Atatürk özlemi

 

Ondan miras bir haktır saygın yurttaşlar olmak

Seçmede, seçilmede özgürce karar almak

Türkiye Cumhuriyeti, yasalar karşısında

Fikri hür vicdanı hür eşit yurttaşlar kalmak

 

Hiçbir halka, millete kör düşmanlık etmedi

Sonu hüsran olacak hiçbir yola gitmedi

Asla taviz vermedi ulusal çıkarlardan

Tarihi sınırlara kısa ömrü yetmedi

 

Akıl, bilim, vicdan ve yüksek insani ahlak

Toplum önderlerinde bulunmalı muhakkak

Devlet-millet-memleket bütünün unsurları

Adalet mülke temel, hukuk olmalı mutlak

 

O günün şartlarından okumak o dönemi

Günümüzden görmekten daha öte önemi

Bağımsızlık yolunda nice devletlerdeki

Yönetimlere örnek Atatürk’ün yöntemi

 

O yüzyıl anlayışı tutulmalı akılda

Devlet-halk ilişkisi ne sağdaydı ne solda

Yarı bağımsız halklar ondan ilham aldılar

‘En bilge demokrattı’ yaşadığı yüzyılda

 

Dostluk da düşmanlık da uluslar arasında

Belli olur ulusal çıkarlar sırasında

Tarihi dönemeçler, halkın hafızasında

Nesillerce yaşanır kültürel mirasında

 

Türk gençleri donuk bir düşünceyle dolmayın

Yabancı fikriyatın dar ufkunda kalmayın

O kalıpları aşan düşünce insanıydı

Söylemde bir Kemalist, Atatürkçü olmayın

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Tarih boyunca Türk’ün seyrine ilgi duydu

Türk’ü tarihindeki özgün yerine koydu

Her kültür, uygarlıkta Türk’ten izler aradı

Tarihe yön verenler Türk’ten olan bir boydu

 

Gökten susuz toprağa can veren cömert bağış

Bazen gök gürültülü anlık sağanak yağış

Sel olup süpürse de toprağın örtüsünü

Yağmura lanet etmek kör bir vicdana sığış

 

Selden sebep yağmura lanet okurcasına

Onur kazandırana kurşun sıkarcasına

Az da olsa toplumda bulunur böyleleri

Atatürk’e söverler vicdan yakarcasına

 

Kendini bilmeyenler deseler de ‘ayyaştı’

Aydınlık düşünceler o masada korlaştı

Her fikir açıklandı, her konu tartışıldı,

Devlet ve millet ruhu gide gide kaynaştı

 

Az da olsa olacak, ona nefret duyanlar

Tapınılan dikili taş yerine koyanlar

Soyut mantık yoksunu, bilimin kör tutkunu

Yüceltme niyetiyle onu ilah sayanlar

 

Değişim ve dönüşüm toplumlarda sancıdır

Çoğu kıvançlıysa da bir kısmına acıdır

Kurunun yanında yaş yansa da ara sıra

Benimsenen devrimler tarihte kalıcıdır

 

Kusur, noksanlık, yanlış bulunur her insanda

İnsanlığa kattığı değer olur lisanda

Atatürk’ün tutumu devrimler sırasında

Toplam değeri katlar tarihteki mizanda

 

Dogmatik Atatürkçü, ütopik Kemalistler

Yobaz kökten dinciler, siyasi İslamistler

Ona, ödünç ölçüyle değer biçmek isterler

Bilimin yobazları, ruhsuz materyalistler

 

Uydurulmuş tarihle konuşan üfürükçü

Ne sözde Kemalistim ne mecbur Atatürkçü

Yaşadığım sürece benim yürüdüğüm yol

Yürünmesi gereken, Atatürk’çe bir Türkçü

 

Demokratik, laik ve toplumsal adli düzen

Akıl, bilim, ahlak ve özgür vicdana özen

Bağımsız ve bayındır yurtta gönençli yurttaş

Atatürk’ü süreğen mantıkla ancak sezen

 

‘Lider mi doğulurdan lider mi olunur’a

‘Her yüzyılda bir lider mutlaka bulunur’a

Daha nice tanım ve kavram dar gelir O’na

Sığmaz basmakalıba, sıradan bir onura

 

Türk olmak soydan öte mensubiyet duygusu

Ortak kültürel değer sahiplenme doygusu

O’na ilham olanlar O’nda mülhem oldular

‘Dilde, fikirde, işte birlik’ ilke olgusu

 

Barışı esas alan uluslar dünyasında

Türkiye’nin yeri hep çağdaşlar arasında

Atatürk öngörüsü ilerleme, gelişme

Türk birliği ülküsü vardır ilk sırasında

 

Milletler arasında çokluk içinde dirlik

Her bir millet içinde düzen, onurlu birlik

O’nda küresel görüş, savaşmak son seçenek

‘Yurtta sulh cihanda sulh’ insanca beraberlik

 

İlke, savaş yerine onurlu bir barıştı

Uluslar arasında uygarca bir yarıştı

Zamanında dünyaya öğüdü, vasiyeti

Küresel bir önderden insanca çağırıştı

 

Hem etkili kişilik hem hareket zekâsı

Hem savaş hem barışta bir öğreti dehâsı

Hem tarihi okuyan hem de oluşturandı

Görüşü, öngörüsü ve hepsinden dahası

 

Gerçekçi bir ülkücü; devletin kurucusu

Demokrasi, laiklik, ilkeler koyucusu

O’nu aşacak başbuğ onun da dileğiydi

Türk’ün geleceğinin bengi taş korucusu

 

Atatürk’e saygıyı gönüllere yazmalı

Aydınlık ufuklara irfan ile sızmalı

Akıl, bilim, ahlakla geleceğe uzanan

Her nesil çağlar aşan özgün yollar kazmalı

 

Atatürk’ü anlamak ilkeli yaşamaktır

Devlet-i ebed müddet ülküsü taşımaktır

Hem dinde hem bilimde safsatadan arınıp

Her türlü bağnazlığı zihinde boşamaktır

 

Her Türk gencine sözüm; Atatürk’ü anmalı

Onu başbuğ bilmeli, saygısını sunmalı

Sonsuzluğa uzanan Türklerin geleceği

Özünde taşıdığın şevkle aydınlanmalı

 

Anlatmaktan ziyade amacım O’nu anmak

Zihnimden geçenlere kısa sözle dokunmak

İMİR ’e esin olan büyük Türk Atatürk’e

Zaman akıp giderken minnet ve saygı sunmak

10 Kasım 1938’de aramızdan ayrılan Gazi Mustafa Kelam Atatürk…

Yazar

Mustafa İmir

3 Yorum

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.