Konuralp Ercilasun – Milli Düşünce Merkezi Millî Düşünce Merkezi - Dünyaya Türkçü Bakış

345

Konuralp Ercilasun

Yazar ve editörümüz Prof. Dr. Konurap Ercilasun, ilk ve orta öğretimini Ankara’da tamamladı. 1989’da girdiği Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) Tarih Bölümünden 1993’te mezun oldu. 1999’da Moğolların Göçebe Ekonomisi adlı teziyle Tayvan’daki Ulusal Chengchi Üniversitesinde yüksek lisans derecesini aldı. DTCF’de 2003’te Çing Hanedanı devrinde Kâşgar teziyle doktor oldu. Bugüne kadar DTCF, Manas Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesinde çalıştı. Bu arada Güney Kore’deki Kwangwoon Üniversitesinde bir yıl misafir öğretim üyesi olarak bulunup, bu üniversitede ve Hankuk Yabancı Diller Üniversitesinde dersler verdi. Halen Gazi Üniversitesi Tarih Bölümünde çalışmaktadır.

Üniversite öğrencilik yıllarından itibaren Türk Ocakları müdavimi olarak Dünya Türk Gençleri Birliği’nin kurucu gençleri arasında yer aldı. Akademik hayata atılmasından itibaren de Avrasya Stratejik Araştırmalar Birliği ve 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü gibi araştırma kuruluşlarına gönüllü destek verdi. Ayrıca Millî Düşünce Merkezi ve Türk Ocakları gibi fikrî kuruluşların faaliyetlerine katıldı. Gerek akademik gerekse gönüllü faaliyetleri vesilesiyle geniş bir coğrafyaya yayılmış Türk dünyasının Gagauzeli, Kırım, Kazan, Ufa, Bişkek, Almatı, Taşkent ve Kâşgar gibi önemli merkezlerini görme ve bu birbirinden farklı coğrafyalarda yaşama tecrübesi kazandı.

Eserleri arasında Ayşe Onat ve Sema Orsoy’la birlikte hazırladıkları Çin Kaynaklarında Türkler: Han Hanedanlığı Tarihi Hsiung-nu (Hun) Monografisi adlı metin neşri bulunmaktadır. Bunun dışında üç kitabı vardır. Birinci kitabı Tarihin Derinliklerinden 19. Yüzyıla Kâşgar adını taşır. İkinci kitabı Türk Tarihinde Asya Hunları üzerinedir. Üçüncü kitabı da Türk Tarihinin Çağlarıdır. Ulusal ve uluslararası birçok kongreye katılan Konuralp Ercilasun’un çeşitli dergilerde makaleleri yayımlanmıştır. Makalelerinde Hunlardan Temürlülere, Doğu Türkistan’dan Osmanlılara kadar Türk Tarihinin çeşitli konularındaki meselelere eğilmiştir. Bunun yanında özellikle Çin ve Doğu Asya’nın günümüzdeki durumu ile gelecekteki yeri üzerine birçok makalesi de bulunmaktadır.

Yazarın MDM sitesindeki yazıları