BİR HELAL YAZI

Makalemiz İslami usullere göre kaleme alınmıştır. Rahatça kıraat edebilirsiniz. Yazılara da böyle bir uyarıyla başlanacak olursa şaşmamak gerek. “Tekbir”, “Tevhit”, “İhlâs”, “Tesettür”, tabelaları ardından  “Helal gıda”, “İslami kesim” derken insanımızın kabını, kaşığını, sofrasını, sitesini yazlığını mezarlığını ayıracağı günlere doğru adım adım. Rahatsız eden husus Müslüman mahallesinde Müslüman’a karşı pazarlanması bunun. Hıristiyan, Yahudi Mahallesinde olsa bir […]


Makalemiz İslami usullere göre kaleme alınmıştır. Rahatça kıraat edebilirsiniz.

Yazılara da böyle bir uyarıyla başlanacak olursa şaşmamak gerek.

“Tekbir”, “Tevhit”, “İhlâs”, “Tesettür”, tabelaları ardından  “Helal gıda”, “İslami kesim” derken insanımızın kabını, kaşığını, sofrasını, sitesini yazlığını mezarlığını ayıracağı günlere doğru adım adım.

Rahatsız eden husus Müslüman mahallesinde Müslüman’a karşı pazarlanması bunun. Hıristiyan, Yahudi Mahallesinde olsa bir dereceye kadar der diyeceğimizde olmaz.

Maksat “bir olmasın”,  “iki yakası bir araya gelmesin” milletin. “Fitne”, “şüphe” eksilmesin içimizden. Birileri tatlı kazançlarını katlasın bizim içimiz karışsın kaynasın.

Bu cümleden “Jet” lakaplı “İslami girişimci” bir dönem “muhafazakâr”, “mütedeyyin” kesime zıt yaşam tarzını benimsemiş sanatçı gurubunu reklamlarında oynatmış kazancını katlamaya çalışmıştı. İşin kokusu çıktı. İpliği pazara çıktı. İflas etti. Dışarı kaçtı. İçeri girdi. Meclise girdi çıktı. Kayboldu sanılıyordu ki tekrar ortaya çıktı. Devam ediyor kaldığı yerden. Arap sermayesine iştah duyunca sarıklı fotoğraflarla, Arap kıyafetleriyle pozlar verdi. O şekilde aralarına karıştı Arap Yarımadasından Körfezden gelenlerin. Sorulduğunda;  “aslımız da bu değil miydi zaten” diye cevap verdi.

Sonra da İstanbul’daki devre mülkünün çatısını Kubbett-üs Sahranın çıkma saclarıyla kaplayacağını duyurdu. Bunun için bir Malezya firmasıyla anlaştığını da söyledi TV’lerde.

Düşün ki Kubbet-ü sahranın sacıyla kaplı otelinin kaplıcalarında cana şifa “helal banyonu” yapacaksın. Hangi Müslüman dayanabilir buna?

“Helal daire” arayanlara “edebi dairesi içinde” bir satış size. Elde kalanı daha akıllıca pazarlama olamazdı herhalde.

Bunlar basına yansıyanlar. Biz görünene itibar ettik. “Helal olsun”. “Bu devirde gemisini yürüten kaptan”. Diye düşünen olabilir elbet. Allah herkesin gönlüne görev versin. Helal kazancını da arttırsın. “Ticaret” peygamberin sünneti.  “Rızkın onda dokuzu ticarettir” buyurmakta Allah Resulü.  Malumdur ticaretle iştigal ederlerdi nübüvvet geldiğinde. Dış ticaretle hem…

İmam-ı Azam da bir ticaret erbabıydı. Rivayet olunur ki bir müşterisine raftan istediği malı indirirken yüksek sesle “besmele” çeken oğlunu malı satmaktan men etti. “Allahın adını kazancına malzeme yaptın” diyerek.

Bölükbaşı merhum:

“Ömrüm boyunca bütün sektörleri tetkik ettim. En kârlısının din ticareti olduğunu gördüm” demişti.

Maksadımız kimsenin kazancını dile düşürmek değil. Helali tabelaya değil kalplere yazmak önemli.

Şu soru akla gelmiyor mu?

“Bu kadar “helal” vurgusu yapıldığına göre demek ki haram cephesi var bunun bir de.  “Helali” satın almayan “haramı” tercih ediyor demektir.  Kim hangi Müslüman bu zan altında kalmak ister?

“Karşı mahalleden”, “İslami değil” diyerek Allah-u âlem selam da alınmayacak ona da ayar çekilecek bu gidişle.

Akif’in dediği gibi;

“Zavallı din çevrildi maskaraya”

Kandırılmanın en kötüsü de  “Allah’la aldatılmak” olsa gerek. En kolayı da tabi ki…

Anadolu, “medeniyetler beşiği” olduğu kadar “medeniyetler mezarlığı”da… Bu topraklarda bu milleti bölme işlemi hız kesmeden bugün de devam ediyor.

“Toplama”, “çarpma” yok, “çıkartma”,  “bölme” işlemi yapılıyor sadece.

Biri kazancını katlıyor Müslüman bölünüyor.

Müslüman’a düşen “aklını kiraya vermemek.”  “İslami pazarlama”  adı altında “İslam’ı pazarlatmamak.”

“Müslüman iki kere aldanmaz.”

Bir kere de aldanmamalı.

Gıdanın ne derece helal olduğu üreten satan biliyor. O vicdan diyebiliyor mu “bu kazanç helal”  diye. Önemli olan o.

Allah resulü buyurdu;

“Hiç kimse alın teriyle kazandığından daha hayırlısını yiyemez.”

Allah ne verirse hayırlısından versin.

“Esnaf” da verse “helal lokma” yemişinden,  “helal süt” emmişinden…

Yazımız bu Ramazan ayının teması olarak seçilen  “helal kazanca” katkı amacıyla kaleme alınmıştır.

Hakka tecavüz varsa helallik dileriz.

Hayırlı Ramazanlar.

Yazar

Osman Erenalp

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.