Erzurum Kongresi Kararları (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919)

1- Millî sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz. 2- Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı Hükümeti’nin iş yapamaz duruma gelmesi hâlinde, millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir. 3- Vatanı korumaya ve istiklâli elde etmeye İstanbul Hükümeti muktedir olamadığı taktirde bu amaca ulaşmak için geçici bir Hükümet kurulacaktır. Bu hükümet […]


Paylaşın:

1- Millî sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz.

2- Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı Hükümeti’nin iş yapamaz duruma gelmesi hâlinde, millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir.

3- Vatanı korumaya ve istiklâli elde etmeye İstanbul Hükümeti muktedir olamadığı taktirde bu amaca ulaşmak için geçici bir Hükümet kurulacaktır. Bu hükümet üyeleri millî kongrece seçilecektir. Kongre toplanmamıza, bu seçimi Heyet-i Temsiliye (Temsilciler Kurulu) yapacaktır.

4- Kuvâ-yı Mİlliye’yi tek kuvvet tanımak ve millî İradeyi hâkim kılmak temel ilkedir.

5- Hristiyan azınlıklara siyasî hâkimiyet ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.

6- Manda ve himaye kabul olunamaz.

7- Milletimiz, çağdaş gayelerin büyüklüğüne İnanır ve teknik, sınaî ve iktisadî durumumuzu ve ihtiyacımızı takdir eder.

8- Millî Meclisin derhal toplanmasını ve hükümet işlerinin Meclis tarafından kontrol edilmesini sağlamak için çalışılacaktır.

Kaynak : 28.02.2011

http://www.kulturturizm.gov.tr/TR/belge/1-24086/erzurum-kongresi-kararlari-23-temmuz—7-agustos-1919.html
 
 

Yazar

Milli Düşünce Merkezi

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar