Erzurum Kongresi Kararları (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919) – Milli Düşünce Merkezi Millî Düşünce Merkezi - Dünyaya Türkçü Bakış

DUYURU   • Türk ilim dünyasının acı kaybı   • Söz konusu-6: Kadın ve çocuk şiddetinin arka planı (canlı)

Erzurum Kongresi Kararları (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919)

1- Millî sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz. 2- Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı Hükümeti’nin iş yapamaz duruma gelmesi hâlinde, millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir. 3- Vatanı korumaya ve istiklâli elde etmeye İstanbul Hükümeti muktedir olamadığı taktirde bu amaca ulaşmak için geçici bir Hükümet kurulacaktır. Bu hükümet […]

17 Mayıs 2011
Milli Düşünce Merkezi

1- Millî sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz.

2- Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı Hükümeti’nin iş yapamaz duruma gelmesi hâlinde, millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir.

3- Vatanı korumaya ve istiklâli elde etmeye İstanbul Hükümeti muktedir olamadığı taktirde bu amaca ulaşmak için geçici bir Hükümet kurulacaktır. Bu hükümet üyeleri millî kongrece seçilecektir. Kongre toplanmamıza, bu seçimi Heyet-i Temsiliye (Temsilciler Kurulu) yapacaktır.

4- Kuvâ-yı Mİlliye’yi tek kuvvet tanımak ve millî İradeyi hâkim kılmak temel ilkedir.

5- Hristiyan azınlıklara siyasî hâkimiyet ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.

6- Manda ve himaye kabul olunamaz.

7- Milletimiz, çağdaş gayelerin büyüklüğüne İnanır ve teknik, sınaî ve iktisadî durumumuzu ve ihtiyacımızı takdir eder.

8- Millî Meclisin derhal toplanmasını ve hükümet işlerinin Meclis tarafından kontrol edilmesini sağlamak için çalışılacaktır.

Kaynak : 28.02.2011

http://www.kulturturizm.gov.tr/TR/belge/1-24086/erzurum-kongresi-kararlari-23-temmuz—7-agustos-1919.html
 
 

Peki ben ne yapabilirim?
Bizi okuyor, beğeniyor ve “Peki ben ne yapabilirim?” diye soruyor musunuz? Bağış yaparak bizi destekleyebilirsiniz. Bağışlarınızla faaliyetlerimiz daha sık, daha geniş ve daha etkili olacaktır. TIKLAYINIZ!

Yazarın millidusunce.com'daki yazıları