Murat Yılmaz. – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

Murat Yılmaz.

Murat YILMAZ 1988’de Trabzon’da doğdu. 2006’da Trabzon Lisesi’ni bitirdi. 2010 yılında KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı yıl KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tarih alanında yüksek lisansa başladı. 2013’te “Ahmed Cevdet Paşa’nın Eserlerinde Avrupa ve Avrupa Târihi Algısı” isimli teziyle mezun oldu. 2014’te aynı enstitüde doktora eğitimine başladı. 2015 yılı itibariyle de araştırma görevlisi oldu. Hâlen aynı kurumda doktora eğitimine devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlanmış makaleleri, sempozyumlarda sunulmuş bildirileri ve kitap bölümleri vardır. İlgi ve çalışma alanları II. Abdülhamid, Jön Türkler ve Türk Milliyetçiliği üzerinedir.

Yazarın MİSAK'taki yazıları