Nusret Alperen – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

Nusret Alperen

Kahramanmaraş’ta doğan ve halen 75 yaşındaki yazarımız Nusret Alperen, Gaziantep İlk öğretmen Okulunu bitirmiş ve 2 yılı köyde 1 yılı Silahlı Kuvvetler bünyesindeki okuma yazma okulunda olmak üzere üç yıl öğretmenlik yaptıktan sonra G.E.E. Pedagoji bölümündeki eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra Ankara Üniversitesi Psikoloji, Gazi Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünde okumuştur. Burada Türkçe Öğretimi alanında yüksek lisans ve doktora programını tamamlamıştır. Yüksek lisans tezi “Okuma-Yazma Öğretimi”, doktora tezi ise “5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Düzeyi” konuludur.

Bir süre ilköğretim müfettişi olarak, Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü'nde Teftiş-Tahkikat Şube müdürü olarak, Eğitim Enstitüsü'nde ve Yüksek Öğretmen Okulu'nda çalışmıştır.

Bir ara istifa etmiş, gazete çıkartmış, daha sonra MEB Talim Terbiye Kurulu'nda baş uzman olarak daha sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğretmenlik yapmıştır.

Mesleğiyle ilgili birkaç kitap ile birlikte öğrenciler için ders kitapları yazmıştır. Bunun dışında “Paradokslar, İstiklâl Marşı, Zihinsel Engelli Çocukların Eğitimi gibi kitapları yayınlanmıştır.

Şu anda tamamlanmış Pedagoji Ansiklopedisi, Zeka ve Dil Psikolojisi, Okuma-Yazma Öğretimi, Güzel Konuşma ve Yazma, okullar için sahne oyunları gibi başka kitapların yazımını tamamlamıştır. Halen MEDENİYET VE PEDAGOJİ TARİHİ BİLGİ AĞI (ANSİKLOPEDİSİ) üzerinde çalışmaktadır.

Yazarın MİSAK'taki yazıları